En ny undersøgelse viser, at et stort flertal på 71 procent af danskerne bakker op om, at butikkerne skjuler tobak og cigaretter. Metoden bygger på gode erfaringer fra udlandet og anbefales af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lægeforeningen, for at forhindre unge i at blive rygere. Et flertal af danskerne er også parate til at gøre det lovpligtigt at gemme cigaretterne væk. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og halvdelen af dem, der bliver ved, ender med at dø af det.

Et meget stort flertal af danskerne vil have tobakken skjult i butikkerne for at forhindre, at flere unge begynder at ryge. Det viser en ny undersøgelse fra analysebureauet YouGov.

I undersøgelsen svarer 71 procent af danskerne, at de synes godt eller meget godt om, at danske butikker gemmer tobakken. Meget få – mindre end en ud af ti – bryder sig ikke om tiltaget.

Tilslutningen i befolkningen til at skjule tobakken viser en opadgående pil. I 2012 mente kun 63 procent, at det var en god ide at gemme tobakken, og i 2017 sagde 69 procent af danskerne, at de synes godt om at indføre tobak under disken, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Når tobakken er skjult, skal kunderne spørge kassemedarbejderen uden selv at kunne se cigaretpakkerne i butikken. Metoden har vist gode resultater i blandt andet England og Norge, når det gælder om at holde de unge fra cigaretterne. Derfor anbefales den også af blandt andet Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lægeforeningen.

Tæt på 7.000 gemmer ikke tobakken
Af landsdækkende kæder i Danmark er det indtil videre kun Netto, føtex, Salling Stormagasiner og Bilka i Salling Group med cirka 600 butikker, der frivilligt har gemt cigaretterne væk. Det betyder, at der stadig er tæt på 7.000 supermarkeder, kiosker og tankstationer i Danmark, der ikke gemmer tobakken for de unge.

Efter at Netto gemte cigaretterne væk, viser opgørelser fra en række Netto-butikker, der ligger tæt på en eller flere ungdomsuddannelser, og hvor kunderne i høj grad består af unge, at salget af cigaretter er faldet helt op til 39 procent.

I undersøgelsen fra YouGov siger hele 65 procent, at de øvrige knap 7.000 dagligvarekæder, butikker og kiosker nu skal melde klart ud, hvornår de skjuler tobakken.

– Det er overordentligt positivt at se, at opbakningen hos danskerne til at gemme cigaretterne væk er så stor. Salling Group er gået foran og har sat gang i en bevægelse, men vi har brug for en lov, så kiosker og de øvrige butikker følger efter, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, som kommentar til undersøgelsen.

Flertal for lovgivning
Et flertal af de adspurgte er da også parate til at gemme cigaretterne væk ved lov. Blandt dem, der har taget stilling, mener 58 procent, at det skal være lovpligtigt at salgsstederne gemmer tobakken væk – 42 procent mener, trods den generelt store opbakning til at gemme cigaretterne, ikke, det skal være lovpligtigt.

– Vi kan se i vores butikker, at det har en stor og positiv effekt at skjule cigaretterne. Desværre er der ikke noget, der tyder på, at alle udsalgssteder herhjemme frivilligt vil gemme tobakken væk. Derfor må vi appellere til politikerne om at indføre skjult tobak ved lov, som også et flertal af befolkningen bakker op om i undersøgelsen, siger Jonas Schrøder, direktør for ansvarlighed i Salling Group.

Forældrene ser det som vigtigt
Undersøgelsen, der er foretaget af YouGov på vegne af Salling Group, viser også, at forældre er meget opmærksomme på, at deres børn ikke bliver rygere. Ni ud af ti forældre til børn, der ikke ryger, svarer, at de ser det som vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn ikke begynder at ryge. Blot to procent bekymrer sig ikke om det.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse er der hver dag 40 børn og unge, der begynder at ryge, og halvdelen af dem, der bliver ved, ender med at dø af det. En international forskningsrapport viser, at personer, der er mere udsat for markedsføring af cigaretter, har 1,6 gange højere chance for at have prøvet at ryge end dem, der ikke har været så eksponeret for markedsføringen.

– – – –

FAKTA

Baggrund:

Spørgeundersøgelsen om cigaretter er udført af YouGov for Salling Group i perioden 10. til 12. oktober 2018. I alt 1023 personer har svaret.

Salling Group er medlem af partnerskabet Røgfri Fremtid, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Med undersøgelsen har Salling Group ønsket at undersøge befolkningens holdning til tiltag, der skal forhindre, at unge begynder at ryge.

Kæderne i Salling Group – Netto, føtex, Bilka og Salling Stormagasiner – har som de første kæder herhjemme frivilligt skjult cigaretter og anden tobak, så kunderne ikke kan se det i butikkerne. Målet er at medvirke til, at færre unge begynder at ryge.

Metoden er anbefalet af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lægeforeningen og bygger på erfaringer fra udlandet hvor skjult tobak i blandt andet England og Norge har bidraget til at færre unge køber tobak.

Resultater:

I undersøgelsen svarer 71 procent af danskerne, at de synes godt eller meget godt om, at danske butikker gemmer tobakken.

Med forbehold for statistisk usikkerhed, viser besvarelserne, en opadgående tendens i støtten til at gemme tobakken væk. I 2012 mente kun 63 procent, at det var en god ide at gemme tobakken, og i 2017 sagde 69 procent af danskerne, at de synes godt om at indføre tobak under disken, ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelsen viser også, at blandt de danskere, der har taget stilling til lovgivning på området, mener 58 procent, at det skal være lovpligtigt, at salgsstederne gemmer tobakken væk – 42 procent mener, trods den generelt store opbakning til at gemme cigaretterne, ikke, det skal være lovpligtigt.

Ni ud af ti forældre til børn, der ikke ryger, svarer, at de ser det som vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn ikke begynder at ryge. Blot to procent bekymrer sig ikke om det.

Om unge og rygning:

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og halvdelen af dem, der bliver ved, ender med at dø af det.

Andelen af 16-24-årige, der ryger, er stigende. I 2013 er det 25 pct. i denne aldersgruppe, der ryger dagligt eller lejlighedsvist. I 2017 er det steget til 29 pct.

En international forskningsrapport viser, at personer, der er mere udsat for markedsføring af cigaretter, har 1,6 gange højere chance for at have prøvet at ryge end dem, der ikke har været så eksponeret for markedsføringen.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Røgfri Fremtid

https://www.byensrens.dk/
Annonce