Gennem et par år har Karl Peter Nielsen være ansat på deltid som Veteranmedarbejder på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia. Fra midt i maj har Karl Peter valgt at gå på pension og Maiken Christensen er blevet ansat.

Du har sikkert mødt Maiken på soldaterhjemmet før, hvor hun har været ansat i en anden stilling. Maiken er oprindelig fra Bornholm, men bor nu i Kolding, hvor hun trives med sine to børn. Efter en uddannelse til pædagog på Ballerup Seminariet er Maiken næsten færdig med en cand. mag. i Diakoni på Århus Universitet. Hun er også uddannet coach og er allerede i færd med at skabe netværk med samarbejdspartnerne i Fredericia Kommune, ved Veterancenteret og Veteranhjemmet. Man har besluttet i forbindelse med skiftet mellem Karl Peter og Maiken, at lægge nogle flere ressourcer i veteranarbejdet i Fredericia og stillingen har dermed fået tilført flere timer.

KFUM’s Soldatermission har det, der kaldes KFUM’s SoldaterRekreation på 5 soldaterhjem fordelt over landet og Veteranbo i Høvelte. Her er der særlige boliger til skadede veteraner og medarbejdere til at hjælpe med at finde balancen i livet igen. Sidste år underskrev Soldatermissionen en samarbejdsaftale med Forsvaret, der blandt andet sætter fokus på uddannelse og videreuddannelse af veteranmedarbejdere. I samme forbindelse øgede Forsvaret deres støtte til KFUM’s Soldaterhjems veteranarbejde således at det blev muligt at ansætte flere medarbejdere og alt i alt lægge flere timer og ressourcer i arbejdet med Danmarks udsatte veteraner. Til efteråret har Soldatermissionens boliger, SoldaterRekreationen, til veteraner 10 års jubilæum. Det bliver festligholdt blandt andet i Holstebro, der var det første sted, hvor man byggede og indrettede specifikt til skadede veteraner.