Annonce

Fødende og deres familier skal have ro, mere plads og mulighed for at blive sammen under hele indlæggelsen. Samtidig skal personalet skal have bedre personaleforhold på fødeafdelingen i Kolding. Derfor skal de fysiske rammer for fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding moderniseres og udvides med nye fødestuer, familieområder og et helt nyt neonatalafsnit. Politikerne i Region Syddanmark har afsat knap 60 mio. kr. til byggeprojektet. Men ikke alle politikere stemte for.

Hvert år fødes cirka 3500 børn på fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding, og nu får de kommende forældre og verdensborgere bedre forhold.

Afdelingen får nemlig et markant og tiltrængt løft i form af en gennemgående renovering, udbygning og ombygning af de eksisterende forhold, så der skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige afsnit, moderne fødemiljøer og bedre plads til at modtage de fødende kvinder.

Dertil skal afdelingen udvides med en helt ny bygning til for tidligt fødte. Det nye neonatalafsnit giver plads til et sammenhængende familieområde med enestuer, hvor nybagte familier kan være sammen under hele indlæggelsen.

60 millioner kroner til byggeriet

I dag er neonatal-, barsels- og fødeafsnittet placeret i en af sygehusets ældste bygninger, hvor pladsen er trang for både patienter, pårørende og personale. Forholdene med små flersengsstuer, begrænsede bad- og toiletforhold og adskillelse af nyfødte og deres mødre, hvis mødrene har brug for behandling under indlæggelsen, lever ikke op til nutidens standarder. Derfor skal de fysiske forhold forbedres, og regionsrådet godkendte mandag 28. november byggeplanerne og satte knap 60 mio. kr. af til projektet.

Karsten Uno Petersen (S), formand for regionens politiske udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, håber, at familierne bliver glade for de planlagte forbedringer:

Annonce

– Hvert eneste år kommer der mere end 3500 børn til verden på Kolding Sygehus. Nogle fødsler er ukomplicerede, mens andre kræver mere tid og mere hjælp. Uanset hvad er det en sårbar situation, og familierne skal have mulighed for at være sammen under hele forløbet i rolige og trygge omgivelser. Med moderniseringen får vi skabt en moderne fødeafdeling, der lever op til netop dét, og som er rustet til fremtiden.

Bedre personaleforhold

Men det er ikke kun de fødende og familierne, der bliver taget hensyn til. Medarbejderne har haft afgørende betydning for byggeprojektets endelige udformning, siger Karsten Uno Petersen: 

– Vi har stort fokus på at skabe gode og attraktive personale- og arbejdsforhold, og derfor har vi tidligt i processen inddraget de kliniske afdelinger, der får funktioner i det nye neonatalafsnit, og de medarbejdere, der bliver berørt af renoveringen og ombygningen af føde- og barselsafsnittet. Vi har lyttet til medarbejderne, og deres gode input betyder, at vi nu går i gang med et byggeprojekt, der lever op til rigtig mange behov og ønsker.

Et led i Region Syddanmarks fødeplan

Byggeprojektet er en del af Region Syddanmarks fødeplan, som blev vedtaget i juni sidste år. Samtidig vedtog regionsrådet en investeringsplan for i alt 200 mio. kr. frem mod 2025. De penge, der er afsat til fødeafdelingen på Kolding Sygehus – i alt 59,5 mio. kr. – er en del af den samlede investeringsplan.

Det forventes, at den nye fødeafdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding står færdig i slutningen af marts 2025, men det er forbundet med usikkerhed, da markedssituationen på anlægsområdet er udfordret.

Fakta om byggeprojektet på fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding

Det nye byggeri skal leve op til Region Syddanmarks byggeregulativ for en grønnere bygningsprofil. Det betyder bl.a., at den nye bygning til neonatalafsnittet skal DGNB-certificeres og opnå et guldcertifikat i henhold til DGNB-manualen for nybyggeri og omfattende renovering 2023.

Moderniseringen og udvidelsen af fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding omfatter:

Ny neonatalbygning
Der skal bygges et helt nyt neonatalafsnit, der giver mulighed for, at familier kan være samlet og alene på deres stue. Afsnittet skal bl.a. indrettes med 16 sengestuer med eget bad- og toiletrum og 3 intensivstuer med eget forældrerum og bad- og toiletrum – alle indrettet til børnefamilier med et eller to nyfødte børn.

Nyt familieområde
Som led i opførelsen af det nye neonatalafsnit bliver der etableret et familieområde, hvor nybagte mødre kan ligge sammen med deres for tidligt fødte børn, så familien kan forblive samlet, selvom der kræves behandling fra flere specialer.

Renovering og modernisering af eksisterende fødeafdeling
Projektet omfatter en gennemgående renovering og modernisering af den eksisterende fødeafdeling, så der skabes et samlet føde- og barselsafsnit med bedre og mere tidssvarende plads til at tage imod de fødende kvinder. Dertil skal der etableres to nye, moderne fødestuer, som både kan imødekomme et forventet stigende fødselstal og skabe rammerne for et moderne fødemiljø.

Pernelle Jensen og Stephanie Lose (V)

Også Venstres Pernelle Jensen var meget tilfreds med dagens beslutning.

– Jeg er stolt over, at vi i Region Syddanmark prioriterer fødeområdet så højt, som vi gør. Det er vigtigt, at vi giver familierne og den lille ny en tryg og rolig start på livet og at man som gravid kan vælge lige præcis den fødsel, som man ønsker sig og som er rigtigst for den enkelte familie, sagde hun og fortsatte:

– Vi synes, det er en styrke, at der er valgmuligheder og med en privat fødeklinik får de gravide endnu en valgmulighed. Der er gode erfaringer med private fødeklinikker andre steder i landet og selvfølgelig kan det vise sig i løbet af graviditeten, at fødslen ikke bliver så ukompliceret, som først antaget og så flyttes man til sygehuset præcis som man ville, hvis der var et ønske om at føde derhjemme. Og det er jo en mulighed, som alle har i dag og som nogen benytter sig af. 

Hun er ikke bekymret for, at dagens beslutning går ud over de offentlige rammer.

– Jeg er nu heller ikke så bekymret for, at vi – som nogen mener – udhulet vores egne fødeafdelinger for personale. For det første fordi der er tale om et meget lille antal fødsler i forhold til, hvor mange der føder på sygehuset, og for det andet fordi vi jo ikke ved, hvordan den enkelte jordemoder vil sammensætte sit arbejdsliv – man kunne godt forestille sig at nogen vil arbejde begge steder, hvilket faktisk er tilfældet i dag på i hvert fald en af de private klinikker her i området, siger hun og slutter

-For det tredje synes jeg ikke, at vi skal være bange for at prøve noget nyt af. Nogen gange skal man have modet til at prøve noget nyt og særligt, hvis det skaber en forbedring for borgerne. Det er dem, som vi laver sundhedsvæsenet til. Jeg glæder mig til at følge den videre proces og se, hvem der byder på opgaven.

Annette Blynel SF

Privat fødeklinik i Kolding – SF siger nej tak

Selvom der var flertal for dagens beslutning er alle ikke lige begejstrede. SFs Annette Blynel er ikke tilfreds med dagens beslutning.

– Så har det borgerlige flertal i regionsrådet, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, DF og Radikale, i Region Syddanmark besluttet sig for, at der skal oprettes en privat fødeklinik i Kolding. Udbudsmaterialet er klart. En privat leverandør får nu lov til at etablere sig og tage imod op til 240 fødsler. Altså kun, hvis det hele går godt. Hvis noget går skævt skal den offentlige fødeafdeling på Kolding sygehus stå parat til akut hjælp. Sådan er det altid; de private bliver godt betalt kroner 23.000 pr. fødsel – for den ukomplicerede indsats. Bliver det besværligt eller kompliceret, skal det offentlige tage over, skriver hun og fortsætter:

– Til sammenligning modtager den offentlige fødeklinik 13.000 kroner pr. fødsel. Hvem er det nu, der altid siger ”mest sundhed for pengene” – nå ja, det er jo Venstre. Det gælder så bare ikke, når de private aktører står klar i startboksen for at levere dyr sundhed. SF vil meget gerne have valgfrihed til de fødende forældre. Så en fødeklinik til de ukomplicerede fødsler er helt ok, blot mener vi, det skal være i offentligt regi.

– Det er altid det offentlige personale, der skal stå stand by og klare alle situationer. SF mener naturligvis, der skal sikres gode afvekslende arbejdsopgaver til vores dygtige jordemødre og læger. Det får vi kun, hvis alle former for fødsler sker på vores offentlige klinikker. Det giver afveksling og erfaring, uddyber Blynel og tilføjer:

– Regionsrådet har netop tilført flere ressourcer og bevilget penge til ombygning på vores fødeafdeling i Kolding. Der oprettes sansefødestuer og eneværelser til forældrene. Der sikres absolut gode forhold til de fødende.

– Aktuelt er der fald i antal fødsler, så der er mulighed for at ”spare penge” i det offentlige og tilføre til det private. Og nå ja, vi skal også lige huske, at vi kun har den samme gruppe af læger og jordemødre, som det offentlige har uddannet og kompetenceudviklet. Måske tiltrækkes de af mere rolige arbejdsforhold i det private – med ledige stillinger til følge i det offentlige.  Det er rigtig skidt – behøver jeg sige, at SF naturligvis stemte imod denne beslutning, slutter Annette Blynel.

Annonce