Annonce

Flere danske unge drikker meget ved samme lejlighed, de gør det hyppigere, og de drikker flere genstande på en uge. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

To ud af tre 15-25-årige har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for den seneste måned – det er det, der kaldes at ’binge-drikke’. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden – indsamlet i efteråret 2021. I 2016 gjaldt det kun godt halvdelen af unge i målgruppen.

Samtidig er andelen af unge, der har binge-drukket tre eller flere gange om måneden højere end i 2016. I samme periode er der også sket en stigning i det ugentlige alkoholforbrug: I 2016 drak unge i gennemsnit 4,4 genstande på en uge, i 2021 var tallet 5,7.

Drikker for at blive fulde

I Kræftens Bekæmpelse vækker tallene bekymring:

– Tallene bekræfter, hvad vi allerede ved: Danske unge har et alt for stort alkoholforbrug, og for mange drikker fuldskabsorienteret flere gange om måneden. Nu ser det endda ud til, at alkoholforbruget er steget i forhold til de seneste år forud for coronapandemien. Det er problematisk, for et højt alkoholforbrug blandt unge har mange negative konsekvenser på både kort og lang sigt, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Annonce

Alkohol øger risikoen for over 200 tilstande og sygdomme, heriblandt mindst syv forskellige kræftformer.                     

Alkohol er ikke for mindreårige

De nye tal bekræfter billedet af et stigende alkoholforbrug blandt unge, som er dokumenteret i flere andre undersøgelser forud for coronapandemien. Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser det høje alkoholforbrug blandt unge, at der skal gøres mere, hvis vi skal ændre på den drukkultur, der præger ungdomslivet i dag.

-Vi må under ingen omstændigheder læne os tilbage og forvente, at problemerne med unges druk løser sig selv. En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol er derfor en helt afgørende del af den kommende sundhedsreform. Der er god dokumentation for, at højere aldersgrænser får unge til at drikke senere og mindre. Samtidig sender en 18-års aldersgrænse et tydeligt signal om, at alkohol ikke er for mindreårige, hvilket Sundhedsstyrelsen også understreger i sine nye anbefalinger, hvor alkohol frarådes for unge under 18 år, siger Peter Dalum.

Om spørgeskemaundersøgelsen
Data er indsamlet af analysebureauerne Epinion og Voxmeter i efteråret 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 og 2021. Der var besvarelser fra cirka 1.000 unge 15-25-årige med hvert år. Data er nationalt repræsentativt ift. køn, alder og region. Dataindsamlingen i 2021 blev foretaget i perioden 13. september – 9. november.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Andelen af 15-25-årige, der har binge-drukket mindst én gang den seneste måned er steget fra 55 pct. i 2016 til 66 pct. i 2021
  • Andelen af 15-25-årige, der har binge-drukket tre eller flere gange den seneste måned, er steget fra 19 pct. i 2016 til 24 pct. i 2021
  • 15-25-åriges gennemsnitlige ugentlige alkoholforbrug er steget fra 4,4 genstande i 2016 til 5,7 genstande i 2021.

Læs mere her:
Notatet ”Udvikling i unges alkoholforbrug”

Undersøgelser af unges alkoholvaner

Den europæiske rusmiddelundersøgelse ”ESPAD” viste, at andelen af 15-16-årige, der havde været fulde den seneste måned, steg fra 32 pct. i 2015 til 40 pct. i 2019. Den danske Skolebørnsundersøgelse viste en stigning i andelen af 15-årige, der havde prøvet at drikke alkohol og andelen af 15-årige, der drak alkohol ugentligt i perioden 2014 til 2018.

Siden da har vi haft coronapandemi, som har medført, at unges muligheder for at feste har været begrænsede. Dette afspejles blandt andet i ’Den Nationale Sundhedsprofil’, hvor data er indsamlet fra februar til maj 2021, hvor der var vidtgående restriktioner – f.eks. med nedlukning af natteliv i hele perioden. Her var unges alkoholforbrug ikke overraskende lavere end i de tidligere Nationale Sundhedsprofiler fra 2010, 2013 og 2017.

I den nye spørgeskemaundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er data indsamlet i efteråret 2021, hvor samfundet atter var åbent, og før corona igen blev kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Annonce