På byrådsmødet den 9. marts 2015 vedtog Fredericia Byråd lokalplanen, der gør det muligt at opføre et nyt Vestcenter. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Planen tillader fortrinsvis større butikker, som ikke naturligt kan placeres i midtbyen.

”Det glæder mig, at vi kan tilbyde fredericianerne nye attraktive handlemuligheder, og jeg er sikker på, at det nye Vestcenter kommer til at få en positiv effekt på handelsområdet langs Vejlevej”, siger udvalgsformand Jean Brahe.

Rune Kjældgaard fra NorCap er en af initiativtagerne bag projektet, og han glæder sig også over, at kommunen nu er klar med en lokalplan for området. NorCap startede nedrivning af det tidligere Vestcenter for godt et år siden, og han forventer at gå i gang med opførelsen af de første butikker, så snart Fredericia Kommune giver ham byggetilladelse.

”Hvis alt går vel, slår den første butik dørene op allerede oktober 2015. Herefter kommer flere butikker. Vi havde håbet, at vi kunne få lov også at opføre mindre butikker i området, men nu kigger vi fremad, og vi er sikre på, at det bliver et spændende og attraktivt butikscenter ved Vejlevej”, siger Rune Kjældgaard

Lokalplanen kan ses på www.fredericia.dk, i Borgerservicecentret eller på biblioteket fra den 17. marts 2015.

Fakta
Lokalplanen omfatter området, som afgrænses af Vejlevej, Jupitervej, Venusvej og Teglværksvej. Lokalplan kommer til at gælde for det nye Vestcenter og de omkringliggende bygninger, heriblandt butikkerne Føtex, Fakta, Legekæden, Danske Bank m.fl.