Annonce

Det Nationale Videncenter for Cykelfremme, som så dagens lys med lanceringen af ”Cyklens år” i 2022, skal fremme danskernes cykleglæde, sikre ny viden om cyklisme herhjemme og indhente erfaringer ude i verden. Videncenterets hjemmeside åbner i dag.

2022 er ”Cyklens år”, og i løbet af cykelåret er der rigtig mange gode nyheder og tiltag på vej til cyklisterne i form af blandt andet nye cykelstier og kampagner målrettet børn, unge, motionscyklister og ældre.

Et særligt godt tiltag er Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme, der skal indsamle og omsætte viden om cyklisme – viden, som er særdeles brugbart for eksempelvis landets kommuner, der arbejder meget med cykelfremme og cykelinfrastruktur. Videnscenteret vil også kunne bidrage med værdifuld viden for staten og andre aktører på cykelområdet.

Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet, siger:


– Når vi har et særligt fokus på cyklen i 2022, så er det fordi, vi skal have endnu flere til at cykle. Det skal vi, fordi det er godt for vores sundhed, byer og klimaet. Det nye videnscenter skal indsamle den viden, vi allerede har i Danmark, men også viden fra udlandet, så vi får et nemt tilgængeligt overblik over muligheder og løsninger, som virker. Videnscenteret skal også sætte gang i nye undersøgelser, så vi hele tiden udvikler den viden, vi bygger på. Cykling er for alle, og vi skal alle op på cyklen.

Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme blev etableret i forlængelse af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der blev afsat i alt tre milliarder kroner til at fremme cyklisme i perioden fra 2022 til 2035, herunder fire millioner kroner i 2022 til etablering af det nye videnscenter.

Annonce

Viden til indretning af byens rum

Det nye videnscenter arbejder målrettet med at indsamle viden, som blandt andet skal hjælpe kommunerne med cykelfremme. Det kan for eksempel være viden om og erfaringer med tiltag, der prioriterer cyklen i byområder. På den måde kan informationerne være brugbare, når kommunerne indretter byens rum.

Videnscenteret igangsætter desuden en række undersøgelser og projekter i 2022, der skal bidrage til at skabe ny og handlingsorienteret viden om initiativer, som fremmer cykelbrugen i Danmark.

Ny vidensplatform

Der er allerede nu etableret en ny online vidensplatform, www.cykelviden.dk, der skal være samlingspunkt for dansk og international cykelviden. Platformen gør det nemt at finde den cykelviden, der allerede findes.

Samtidig skal der udvikles ny viden, og her har videnscenteret en vigtig rolle i at afdække områder, hvor der er behov for ny viden. Videnscenteret skal desuden sikre, at projekterne bliver udbudt, kommer i hus og ikke mindst sørge for at få den nye viden ud at leve, hvor den gør nytte.

Videnscenteret udsender nyhedsmails og afholder desuden webinarer om aktuelle cykelfaglige emner. Man kan allerede nu tilmelde sig nyhedsbrevet på cykelviden.dk.

Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme er fysisk placeret i Vejdirektoratet, som skal varetage de opgaver, der knytter sig til videnscenteret.

Annonce