Det politiske arbejde ligger ikke fjernt for et af Fredericias nye byrådsmedlemmer. Louis Lindholm skal fra 1. januar 2022 være med til at træffe beslutninger for fredericianerne, de har nemlig givet ham et mandat i Fredericia Byråd. Her kommer han til at være en del af Venstres byrådsgruppe, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Senior- og Socialudvalget.

Det er ikke ukendte områder for Louis Lindholm, der til dagligt er leder af frivilligcenteret i Fredericia. Her arbejder han med frivillige foreninger om blandt andet at mindske ensomhed, udsathed og flere andre sociale udfordringer for byens borgere.

– Det tjener borgerne og en selv bedst, at man arbejder med noget der er tæt på en og hvor man kan bidrage, lyder det fra det nyvalgte byrådsmedlem.

Det lokale demokrati handler om det lokale

I politik finder man ofte mennesker med partibogen i orden, der altid har været med i det samme parti. Der er også en del mere kendte navne der har skiftet parti – og så er der en som Louis Lindholm, der ikke i samme grad har vægtet partiet højest. For ham handler det om bekendtskaber og byens bedste.

– Jeg har flere gange tænkt over, om ikke jeg skulle stille op. Men det handlede om at finde det rigtige tidspunkt. Gennem Udsatterådet kom jeg tæt på Peder Tind, der er formand for det nuværende Social- og Beskæftigelsesudvalget. Han gav mig det sidste skub til, at nu skulle jeg gå ind i det, fortæller Louis Lindholm og fortsætter:

– Min tanke var også, at det ikke var klassisk Venstre-politik. Men jeg tror, at jeg ligesom Peder er socialliberalist. Jeg kunne også have stillet op for Socialdemokratiet, det er der også en del der har sagt. Jeg har valgt Venstre, også med tanke på at det lokale demokrati handler om det lokale. Det vigtige for mig er, at man byder ind og vil det bedste for Fredericia.

– Jeg har fra starten følt mig meget velkommen og lyttet til hos Venstre. Det har jeg oplevet hele vejen, både fra de første møder til her efter vi er valgt. Det er meget betryggende. Det gør, at jeg ved hvad jeg går ind til – og at jeg altid kan spørge til råds, supplerer han.

To tunge udvalg – men tro på fremtiden


Det er to på papiret tunge udvalg, som Louis Lindholm fra årsskiftet er repræsenteret i. Der er flere store dagsordener, historiske udfordringer og udsatte borgere på programmet, men det skræmmer ikke Louis Lindholm.

– Jeg kender ikke på stående fod grænserne mellem de to udvalg, men jeg er klar over, at det er to meget tunge udvalg, hvis man må bruge det udtryk. Noget af det jeg har haft med mig er, at vi skal styrke indsatsen på demensområdet, siger Louis Lindholm og fortsætter:

– Forskningen viser, at demensområdet er den fjerde største dødsårsag i Danmark. Det hænger sammen med, at vi bliver ældre – og at vi bliver flere. Jeg sidder allerede i styregruppen for Demensfællesskab Lillebælt. Det kræver en noget større indsats end der bliver lagt i dag.

Når vi taler om de ældre skal de ældre med på råd

Dialogen er afgørende for Louis Lindholm, der vil have de mennesker der bliver berørt med på råd når der skal træffes beslutninger.

– Alt tyder på, at vi i de næste år i stigende grad bliver 6.000 borgere mere i Fredericia over 80 år. Det er et område vi taler alt for lidt om. Vi taler ikke om hvordan de her gerne vil bo, hvordan vi skal sikre pleje – og hvordan vi kan etablere boliger til dem. Det er udfordringer, der kommer, fordi vi heldigvis bliver flere ældre, siger Louis Lindholm og fortsætter:

– Jeg tænker, at man skal tale med de ældre. Vi skal bruge seniorrådet – og vi skal tænke det ind i den bosætningsstrategi, der kommer i de kommende år. Det duer ikke udelukkende at tiltrække erhverv og boliger. Vi skal også have et specielt fokus på de mange ældre. En god ide er, at spørge de implicerede.

I Fredericia Byråd er der fra årsskiftet flere nye ansigter – ligesom der er flere erfarne kræfter tilbage. Netop dette gør, at dynamikken bliver god, forudser Louis Lindholm, der også glæder sig over, at ingen alene kan træffe beslutningerne længere.

– Jeg tror på, at vi får et godt samarbejde. Der er ingen, der sidder med et absolut flertal mere – og jeg tror det giver et bedre samarbejde. Jeg tror på, at man kan stole på at der bliver arbejdet for Fredericias borgere, siger Louis Lindholm og fortsætter:

– Jeg tror, det er en god konstellation vi har lavet. Alle byder ind med det de af hjertet mener er det bedste og det rigtige. Jeg er overbevist om, at det er godt at komme med nye inputs. Men samtidig er det meget rart, at der er mere erfarne folk, så vi er sikre på, at vi holder os til rammerne. Jeg har ikke siddet i byrådet, men jeg har arbejdet – og tæt med de erfarne på flere tidspunkter. Så de er ikke nye personligheder for mig, men det er en ny rolle.

Sammenholdet i byrådet bliver afgørende for Fredericia succes, lyder det fra den nyvalgte Venstre-mand, der er sikker på, at man er klar på sund fornuft og ordentlighed.

– Jeg vil gøre alt for at holde på sund fornuft og ordentlighed. Der skal ro på bagsmækken – i et godt samarbejde. Der er brug for, at vi står sammen om Fredericia. Jeg ved, at den byrådsgruppe, vi har i Venstre, står sammen – og vi vil gøre alt det vi kan for at leve op til det, vi har lovet, så langt mandaterne rækker, lyder det afslutningsvist fra Louis Lindholm.