I halvandet år har der ikke været en lægevagt i Fredericia. Dette til trods for, at der mellem PLO og Region Syddanmark foreligger en kontrakt om netop en vagtlæge i Fredericia. Det vil nyvalgte Pernelle Jensen til livs, når hun om en måned indtræder i Regionsrådet.

– Der er en kontrakt mellem Region Syddanmark og PLO. Den skal selvfølgelig overholdes, lyder det uden tøven fra Venstres Pernelle Jensen, der ved regionsrådsvalget 16. november blev valgt ind i det nye regionsråd i Region Syddanmark.

– Jeg har af gode grunde ikke været en del af processen indtil nu, men jeg synes det forekommer meget kritisabelt og som noget vi har behov for afklaring på. Vi har ikke hørt noget på politisk niveau i Fredericia, det er i sig selv meget utilfredsstillende, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Vi har haft en massiv udfordring med Corona, der måske kan forsvare midlertidigt at afvige fra den aftale der ligger. Men vi har også haft en periode hvor vi har været uden en samfundskritisk sygdom, hvor det så er min klare forventning, at alle aftaler igen er overholdt. Men vi kan nu konstatere, at der er gået 1,5 år og vi har intet hørt. Det mindste de kunne gøre var at orientere os. Det er på alle måder uacceptabelt.

Vil forfølge sagen

Fra 1. januar er Pernelle Jensen en del af regionsrådet, hvorfor hendes handlemuligheder i sagen også bliver flere. De handlemuligheder er hun klar til at gøre brug af, for der er behov for at komme til bunds i sagen, mener Pernelle Jensen.

– Når der er en aftale, så skal den selvfølgelig overholdes. Det er klart. Men jeg er lige nu begrænset i mine muligheder. Jeg kan kun udtrykke en forundring over, at oplysningen om den manglende lægevagt ikke er blevet viderebragt. Men jeg vil gerne forsikre om, at jeg vil gøre hvad jeg kan for at komme til bunds i sagen, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Det er vigtigt at vi kommer til bunds i det her. Vi skal finde ud af hvem der har vidst hvad – og hvornår. Vi skal finde ud af hvorfor der ikke er blevet kommunikere til det politiske niveau i kommunen. En by af Fredericias størrelse skal have en lægevagt – og det er jo også derfor der allerede er en aftale om det.

– Om vi i fremtiden skal have en anden model for hvordan man gør kan vi drøfte politisk. Men for nu har vi en aftale der skal overholdes. Den skal vi selvfølgelig ikke løbe fra, lyder det afslutningsvist fra Pernelle Jensen.