Lokalplan 360 vedrørende boliger i Ekkodalen i Erritsø var på dagsordenen på by- og planudvalgsmødet onsdag aften. Næstformand i udvalget, Kenny Bruun Olsen (V), oplyser at et enigt udvalg har kasseret lokalplanen.

Sagen omkring lokalplanen har skabt stor opmærksomhed blandt borgerne i området. Der er kommet 13 høringssvar, og de omfatter en underskriftindsamling imod lokalplanen fra 73 borgere på Ekkodalen og Smedegårdsvej.

Også i pressen har sagen fået opmærksomhed. Medlem i by- og planudvalget, Karsten Byrgesen (D), havde tidligere på efteråret inviteret AVISEN med ud til Ekkodalen 40, hvor borgere fortalte om deres bekymringer i forbindelse med lokalplanforslaget.

Det udarbejdede forslag ville give mulighed for fem boliger, der kan opføres som enten åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsen må have en højde på maks 8,5 meter fra terræn, og det højeste punkt ikke må overstige kote 16. 

Tidligere er andre lokalplansforslag i området blevet afvist, og det fik blandt andet Charles Gudmundsson til at undre sig.

– Det er meget særbehandling til én person, der har købt grunden på samme vilkår som os andre. Vi havde en tanke om, at vi selv købte vores grund ud fra den lokalplan, der er, men her går man ind og giver en ekstraordinær tilladelse til at bygge, som bygherre har lyst til. Han har potentielt fået tilladelser, der ikke er hensigtsmæssige for resten, der bor her, fordi vi tidligere har søgt om tilladelse og fået afslag, men det her kan åbenbart blive trumfet igennem, sagde han.

Forslaget endte dog ikke med at blive trumfet igennem, da lokalplanforslaget er faldet.

– Jeg har intet imod, at der skal skabes profit på at lave huse, men det skal ske i dialog. Boligerne ville skulle opføres i et ikke-bebygget område, og man skal huske at tage hensyn til de mennesker, der er grundejere tæt på det, der skal bygges, siger Kenny Bruun Olsen.

Gennem hele processen har Karsten Byrgesen fra Nye Borgerligt været på borgernes side. Han stemte derfor nej til forslaget.

– Jeg ville ikke sidde 73 beboeres indsigelser overfor en planlagt lokalplansændring overhørig. Jeg har lovet borgerne at tage dem seriøst og lytte. Derfor argumenterede jeg på gårsdagens møde i By- og Planudvalget for et nej til en ny lokalplan. Slaget om Ekkodalen blev vundet af nærdemokratiet, hvor en årelang strid om en ændring af lokalplanen nu er skrinlagt. Ønsket om en bygherres opførelse af fem store villaer på en grund hvor begrænsninger ifølge gældende lokalplan er tre huse, fik sammenholdet i lokalområdet op på mærkerne. 73 beboere har underskrevet et nej tak brev, som jeg helt og fuldt støtter. Med det som argument vandt fornuften i en sag der har trukket alt for langt ud. Sagen er unik og kan ikke 1:1 overføres til andre byggeplansager, hvor eventuel samfundskritiske forhold spiller ind. For alle parter har det været en lang og opslidende proces. En proces, hvor parterne er hørt og, hvor der endeligt er trukket en streg, siger Karsten Byrgesen.

I indstillingen til sagen, der var på dagsordnen står der, at der indstilles til lokalplanen at den skal godkendes. Formand for by- og planudvalget, Søren Larsen (A), forklarer hvad der har ændret sig for ham.

– Vores opgave er at sikre udvikling i Fredericia, men på den anden side skal vi lytte til dem, der bor der. Mange naboer har ytret sig, og vores opgave er at lande et kompromis, siger Søren Larsen og henviser til, at en ny lokalplan skal gøre det muligt at opføre fire huse.

Søren Larsen slår i samme ombæring fast, at maks højden på 8,5 meter ikke kan ændres, selvom man lægger to meter jord på.

– Hvis der kommer eksempelvis to meter jord på, så falder højden til 6,5 meter. Der kommer altså ikke ekstra højde på, som beboerne har været bekymret for, siger Larsen.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti sidder ikke i by- og planudvalget, men fra sidelinjen har hun fulgt sagen.

– Når der er så massive protester er det godt, at man har lyttet til dialogen og lander noget, som alle kan se sig selv i, siger hun.