Den nuværende pædagoguddannelse er dumpet. Der er brug for at investere et trecifret millionbeløb for at sikre en attraktiv uddannelse og dygtige pædagoger til fremtiden.

Den længe ventede evaluering af pædagoguddannelsen ligger nu klar. Evalueringen peger på en række svagheder i den nuværende uddannelse med for lidt feedback, for mange kompetencemål og manglende sammenhæng mellem uddannelse og praktik.

Det er et klart signal om, at der er brug for at sætte alle sejl til for at styrke pædagoguddannelsen og ruste fremtidige pædagoger bedre til den komplekse opgave, der venter dem, mener BUPL’s formand Elisa Rimpler.

– Vi har brug for en ny start på uddannelsen, hvor pædagogikken bliver den røde tråd, hvor der bliver tid til faglig fordybelse, og hvor de kreative og æstetiske fag kommer tilbage på skemaet i alle semestre, siger Elisa Rimpler og fortsætter:

– Lad mig gøre det helt klart: Det er ikke de pædagogstuderende, der er dumpet. Det er den nuværende uddannelse. Det skal vi have gjort noget ved.

BUPL-formanden lægger ikke skjul på, at det vil koste et trecifret millionbeløb at løfte uddannelsen til det niveau, som der kræves i landets daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler. Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse, men den har i en mange også været den mest underfinansierede. Det skal der laves om på, understreger hun.

– Kvalitet koster. Og høj faglighed hos pædagogerne er en vigtig forudsætning for at kunne skabe de bedste rammer for børn og unges levede liv. Derfor er det så vigtigt at politikerne prioriterer pædagoguddannelsen, siger Elisa Rimpler.

Ud over at styrke grundfagligheden med flere undervisningstimer samt mere feedback og vejledning til de studerende på uddannelsesstederne, peger Elisa Rimpler også på praktikken som et centralt indsatsområde.

– De studerende skal ikke være rå arbejdskraft, når de kommer i praktik, men studerende. Det kræver uddannede praktikvejledere og en langt bedre kobling mellem professionshøjskolerne og praktikstederne, siger Elisa Rimpler, der gerne ser, at i hvert fald én af de lange praktikker bliver SU-finansieret.