Venstres Peder Tind ser tilbage på 2021, som i hovedoverskrifter har budt på advokatundersøgelser, en budgetforhandling som Venstre forlod og et kommunalvalg der blev meget tæt. I forbindelse med konstitueringen ville det blå parti gerne have haft mere indflydelse, fortæller Tind.

2021 går på hæld, og efter et turbulent år i Fredericia er det tid til at se tilbage på året der gik. Det hele startede ud med et borgmesterskifte, og en hjemsendt kommunaldirektør, og siden hen opstod ADP-sagen, og rent politisk har der været budgetforhandlinger og et kommunalvalg. Der har derfor været rigeligt at se til som politiker i Fredericia.

– Vi har brugt meget af 2021 på at håndtere et borgmesterskifte og diverse advokatundersøgelser. Det er der gået meget tid med, og ankestyrelsessager vi skulle forholde os til. Jeg har prøvet hele året at minde om, at vi også skal tale politiske visioner for fremtiden, men da vi har skulle forholde os rigtig meget til de mange sager, har det været svært at tale politik. Jeg har efterspurgt en bosætningsstrategi og vision – noget der var ophørt for et år siden. Det gik op i meget andet og sluttede med et valg, hvor det var dejligt at tale vision og politik trods alt. Det var et turbulent år med mange tacklinger og usikkerheden omkring corona har gjort det svært at vide, hvad næste måned ville byde på, siger Peder Tind.

I valgkampen havde Venstre et budskab med, at det var tid til politisk ledelse i Fredericia, og på det punkt mener Tind, at han har taget ansvar i de seneste fire år som formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Kommunen skal være ledet af politiske visioner og klare retninger, det har særligt manglet i 2021. I forhold til jobcentret var det tydeligt, at der for fire år siden manglede visioner og politisk retning. Netop derfor har vi sammen lagt en klar plan og vision for det menneskelige jobcenter, og siden da er meget forandret til det bedre, siger Peder Tind.

Venstre-politikeren blev formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget efter konstitueringen ved kommunalvalget i 2017. Dengang ventede, der et hårdt arbejde forude, og Tind mener, at det gør der også for efterfølgerende til posten i det kommende beskæftigelses- og sundhedsudvalg, som SF’s Connie Maybrith Jørgensen bliver formand for.

– Vi er kommet langt men vi er bestemt ikke i mål. Det er afgørende vi forsætter med, at tager udgangspunkt i borgernes drømme, investerer i vores jobcenter og sikre en hurtig afklaring. Vi har de seneste år lukket flere indsatser, der ikke havde den ønskede effekt, og netop investeret i de indsatser, vi ved virker – flere samtaler og virksomhedsrettede indsatser. Det har været en stor skude, der skulle vendes. Det landsdækkende ledighedstal ligger på 2,9 og Fredericia er på 3,2, så vi er tæt på landsgennemsnittet, hvilket var visionen for et par år siden. Vi er kommet af ghettolisten, men vi er ikke i mål endnu, selvom vi har gravet dybt og godt, forklarer Tind.

Venstre vil i en anden retning

2021 bød på et år, hvor der for første gang i syv år ikke var bred enighed om budgettet. Venstre forlod forhandlingerne, og den beslutning står Peder Tind ved den dag i dag.

– Det var godt vi ikke var med. Vi går altid ind til budgetforhandlingerne for at være med, og tage ansvar, men det var tydeligt, som forhandlingerne skred frem, at der var en anden dagsorden. De ville ikke have os med, og når vi ser på valgkampen, passer det fint med det. Det forhandlingerne blandt andet handlede om var eksempelvis at fremme inklusionen i folkeskolen hvilket vi i Venstre bestemt ikke er tilhænger af – vi ønsker at mindske inklusionen, som vi også udtrykte klart i valgkampen. Et andet eksempel er, at der blev sparet 3,5 millioner kroner på beskæftigelsesområdet, vi ønsker ikke at spare her, men netop at investere. Et andet område hvor vi også så forskelligt på tingende var, at vi vil have det skal bliver billigere og bedre at være børnefamilie i Fredericia, men nu ser vi stigende takster. Derfor har det været tydeligt, at vi ville i to forskellige retninger, siger han.

Venstre gik til kommunalvalget frem, selvom der på landsplan har været uro i Venstre. Partiet gik 3,8 procent frem stemmemæssigt, og det gav dem et ekstra mandat i forhold til de seneste fire år. Derfor havde Peder Tind forventet at få større indflydelse på konstitueringen, som han ikke er tilfreds med.

– Nej, det er jeg ikke. Jeg ved ikke hvilken præmis man lagde til grund for andre partier. Vi blev det andet største parti, og ja vi var ikke med i budget, men man skal skille tingene ad. Vi vil gerne tage ansvar, men vi er nødt til at sige, hvor langt vi skal strække os. Vi ser gerne andre ting, og når vi gør det op, er det vigtigt at tage ansvar og være med. Jeg kravler ikke i træer som politiker og ikke vil være med, jeg vil lægge hånden på kogepladen og tage ansvar.

Tænker du på poster?

– Jeg tænker på flere ting. Det er klart, at vi som det andet største parti ville have haft en viceborgmesterpost, og det formandskab, der er omkring Økonomiudvalget, som man deler blandt de to viceborgmestre og borgmesteren. Det er noget omkring ledelsen, hvor det ville være naturligt, hvis vi sad med. Omvendt er spørgetid kommet tilbage, og visionen omkring fremtid er også med. Vi har talt bosætning i flere år blandet andet ved vores politiske udspil bosætning 360 grader, som vi fremlagde for et par år side, da vi kunne se tallene gik i negativ retning på det område. Derfor var det afgørende, at vi investerede i Østerby, og der også nu kommet et udvalg om bosætning, det er netop den dagsorden, vi har sat, som man også kan se i konstitueringen og det er rigtig godt, slutter Peder Tind som er klar og målrettet til en ny og spændende politisk sæson.