Branden på Fredericia havn er slukket og de foranstaltninger, der var iværksat af hensyn til borgernes helbred og sikkerhed, er nu ophævede.

Men afspærringerne omkring uheldsstedet opretholdes, fordi der er en efterforskning i gang for om muligt at afdække, hvordan og hvorfor branden opstod og om der i den forbindelse måtte være begået et strafbart forhold. Afspærringerne omkring uheldsstedet opretholdes også, fordi der nu er et ganske omfattende oprydningsarbejde at udføre.

Det betyder, at området helt tæt på brandtomten vil blive overvåget af hjemmeværnet og Sydøstjyllands Politi opfordrer venligt, men bestemt til at man respekterer afspærringen og de hjemmeværnsfolk, der er på frivillig tjeneste ved den. Det skal også fremhæves, at færden i ulykkesområdet kan være farligt.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvor længe afspærringen vil skulle opretholdes, men der kan blive tale om dage. Det betyder også, at der altså kan forudses trafikale udfordringer i Fredericia lidt endnu.

Det er heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse noget om varigheden af den politimæssige efterforskning. Sydøstjyllands Politi  har ikke oplysninger til offentligheden om efterforskningen før den er afsluttet.