Mens det totale antal dræbte og tilskadekomne i trafikken er faldet med knap 50 % de seneste ti år, er det tilsvarende tal for cyklister knap 39 % og for knallertførere 45 %. Derfor er cyklister og knallertførere udpeget som selvstændigt indsatsområde i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

Ulykker har ofte store konsekvenser for cyklister og knallertførere, fordi de ikke er beskyttet, som man er, når man sidder i eksempelvis en bil.

Et våben i indsatsen mod ulovlige knallerter er de såkaldte ”rullefelter”, hvor politiet kan måle, om knallerter kan køre mere, end de er godkendt til. Hvis en knallert kører for stærkt, udgør den en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier.

(Politi.dk)
Politiets indsats vil rette sig mod cyklisters og knallertføreres adfærd så som at kørsel over for rødt lys, kørsel på fortove og i fodgængerfelter og manglende hensyn til andre trafikanter.