Økonomi- og Erhvervsudvalget beder forvaltningen om et sparekatalog på op imod 90 millioner kroner. Det er nødvendigt, lyder det fra politikerne, der ser frem mod en hård budgetproces. De politiske prioriteter er nødvendige, men hvor der skal spares, er der uenighed om.

– Direktionen anbefaler, at der udarbejdes forslag for ca. 1/3 mere end det samlede vurderede finansieringsbehov for at skabe mulighed for reel politisk prioritering mellem forslagene senere i processen, skriver forvaltningen i sagsbeskrivelsen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde tirsdag d. 17. maj.

Læs også:

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder rammesætningen på 1/3 over forventet behov, så er der tale om et sparekatalog på op imod 90 millioner kroner. Der har tidligere været udarbejdet sparekataloger i denne størrelse, så det er ikke en ny situation. Men det er altid en svær proces, for hvem skal ikke længere være ansat? Hvor skal pengene findes? Spørgsmålene er mange, men det bliver op til politikerne at træffe beslutningerne.

Konservative: Vi kommer til at skuffe nogen

Tommy Rachlitz Nielsen (C) Arkivfoto: AVISEN

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget for Konservative, Tommy Rachlitz Nielsen, ærgrer sig over, at regeringen ikke betror kommunerne deres egne penge.

– Det er trist, at man ikke tiltror kommunerne at håndtere deres egne midler. Når det er sagt, så skal vi ikke have carte blanche til at opkræve skatter og afgifter, så på den måde går jeg lidt ind for rammerne. Men at stramme dem i en grad som er hidtil uset, det er katastrofalt. Regeringen har selv pumpet milliarder ud i samfundet og fik slet ikke stoppet overophedningen. Jeg synes regeringen, ligger som de har redt, og det skal kommunen nu straffes for, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

– Jeg tror, det bliver interessante budgetforhandlinger, for når man er presset, så bliver man mere kreativ. Jeg tror, at vi har brug for at være kreative. Jeg kan se, at der er partier, der er ved at skrive sig ud allerede nu, det synes jeg er mærkeligt. Konservative går ind til det her med troen på, at vi kan skabe et bedre Fredericia, forklarer Tommy Rachlitz Nielsen og fortsætter:

– Jeg kan røbe, at Konservative ønsker, at sparekataloget er større. Det skal ikke forstås som om, at pengene bliver taget væk, men vi vil gerne arbejde med ting i de udvalg, der er. Vi vil gerne spare de ting væk, der ikke giver resultater, men med henblik på at bruge det på andre projekter. Så vi stiller op med en masse ønsker om områder, som vi gerne vil have kigget på. Det skal ikke ses som en spareøvelse, men som omprioriteringer. Vi skal have mere service for de samme eller færre midler.

Hvordan føler du det, at der allerede er brugt flere penge på anlæg end, der er rammer til?

– Der er to ting i det. Hvis rammerne reduceres skal vi indskrænke os. Det kommer til at gøre ondt, for det tidligere byrådet sad med gavechecken fremme. De har anlægsudgifter, der binder det nye byråd på hænder og fødder på anlægsområdet. Reduceres den, så skal vi rent faktisk sidde og pille ting ud. Det er ikke en særlig sjov start på en byrådsperiode. Men det er heller ikke særligt usædvanligt, må jeg indrømme. Byråd er gode til at spare det første år og bruge rigtig mange penge det år, hvor der er valg, siger Tommy Rachlitz Nielsen og fortsætter:

– Jeg tænker, det er, for at sige det på godt Tommy’sk, at det er pisse hamrende irriterende. For nu kommer vi til at pille nogle af de gaver ud, som det sidste byråd har lovet væk, fordi man har lagt alt for mange ønsker og drømme ind i overslagsårene, uden at have sikkerhed for, at det kunne lade sig gøre. Det er ærgerligt, men det er den virkelighed, vi bliver ramt af.

– Budgetlægning er en svær ting, men når man går til kanten hver gang, så bliver det et problem. Jeg synes, det er problematisk, at man på den måde disponerer på det nye byråds vegne. Vi har stort set ikke mulighed for selv at komme med ønsker, med mindre vi piller andre ting ud. Nu skal vi pille ting ud bare for at stille finansministeren tilfreds. Har vi et ønske, skal vi først pille ting ud til finansministeren, dernæst noget mere ud for alene at få plads til vores ønske. Nu må der komme ansvarlige politikere på banen og sørge for, at vi kigger på vedligehold. Og det bliver bare svært, når pengene er brugt på forhånd, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

– Jeg kommer til at skuffe nogen. Det gør de andre også. Jeg har bare modet til at indrømme det, slår Tommy Rachlitz Nielsen fast.

Dansk Folkeparti: Vi er nødt til at være klar med spareforslag

Viceborgmester, Susanne Eilersen (O). Foto: Thomas Max – AVISEN

Dansk Folkepartis gruppeformand og medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Susanne Eilersen, er klar til en hård budgetproces, selvom det ikke bliver lutter lagkage. Der skal prioriteres, og derfor er Susanne Eilersen klar til at bemyndige forvaltningen til at udarbejde et sparekatalog.

– Dansk Folkeparti er meget bekymrede for kommunens økonomi til næste år og fremadrettet. Det er vi for det første, fordi regeringen ikke har leveret på det, de lovede: En velfærdslov, som de hoppede fra i 11. time. Jeg køber ikke præmissen om, at de ikke kunne finde 90 mandater, for ellers sad de ikke i regering. Så er det en regerings opgave at lave et kompromis. Som jeg er informeret om, så var der ikke langt imellem dem. Så havde man villet, så kunne man lave den. Jeg køber ikke undskyldningen. Det i sig selv er bekymrende, også set i lyset af de udfordringer, vi alle ved, vi står med på det voksne specialiserede område, hvor vi får flere der har behov for specialtilbud, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Den anden del er, at vi kigger ind i en demografiudvikling de næste ti år, der er stejlt stigende. De giver godt nok lidt penge til demografiudviklingen, men som jeg ser det, vil det ikke dække det samlede behov, vi har på det specialiserede område og på demografien. Det vil langt fra kunne dække de udgifter. Jeg ser en regering som kommer til at lave en serviceforringelse.

Fredericia Kommune har tidligere udarbejdet sparekataloger til politikerne. Så det er ikke en ny situation man står i. Susanne Eilersen mener, at det er meget fornuftigt at bede forvaltningen om et kvalificeret udkast.

– Jeg synes, det er nødvendigt, at vi også får en kvalificeret ramme at arbejde ud fra. Hvis det er sådan, som det kommer til at være, at vi skal finde penge, når vi kan se at servicerammen ikke holder ud fra den nuværende linje, så bliver vi nødt til at få et kvalificeret bud på, hvor vi kan gå ind og ændre på servicerammerne. Jeg er lægmand, jeg vil gerne have et kvalificeret bud på, hvor vi kan ændre ting uden at falde helt igennem. Vi har forpligtelser, som vi skal leve op til, det skal vi være sikre på. Det er ikke et nyt fænomen, vi har gjort det før. Vi sparede 200 millioner kroner i min første periode. Så må vi sætte standarderne derefter. At det betyder lavere standarder nogle steder, sådan må det være, siger Susanne Eilersen.

Forvaltningen foreslår, at sparekataloget skal være 1/3 større end det forventede behov. Det er meget naturligt, forklarer Susanne Eilersen.

– Jeg kan ikke komme med et konkret tal lige nu, men det vil alt andet lige også være ordentlighed, hvis man beder om mere end det, man er tvunget til. Det kan godt være, at selvom vi får et katalog, at vi i Dansk Folkeparti kommer med helt andre ting, fordi vi ikke vil spare på samme måde. Men derfra til at sige, at vi gerne vil have noget at vælge imellem, for vi vil ikke være bundet op. Så er der plads til, at vi kan føre Dansk Folkepartis politik, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– På nuværende tidspunkt, uden vi kommer med noget konkret, så er vi begyndt at se, hvor vi synes, man kan reducere noget. Så vi har også bud med ind i det, når vi kommer til budgetforhandlingerne. Men jeg synes altid, at det er godt at få en bredere spilleplade, så vi har flere muligheder for at prioritere. Vi vil ikke nødvendigvis spare, men der er noget vi hellere spare på end andet. Det er pest eller kolera, men det er den opgave, vi har taget på os. Vi skal træffe de hårde valg. Vi vil gerne have noget at prioritere ud fra. Det vil være fornuftigt, at vi også får et råderum.

Tidligere har der været et meget detaljeret sparekatalog, hvor konkrete medarbejdere kunne se deres egen stilling foreslået sparet væk. Det kommer ikke til at ske igen, hvis det står til Susanne Eilersen.

– Nej, bestemt ikke. Det har vi aldrig været vant til før i dem, vi fik for år tilbage, det skal vi heller ikke præsenteres for på nuværende tidspunkt. Der er ingen, der skal kunne læse deres egen stilling sparet væk. Så det vil ikke være så detaljeret et katalog. Det vil være, at vi kan bede om det på lukkede punkter, fordi vi har brug for at komme et spadestik dybere. Det vil jeg ikke kunne udelukke, så vi kan komme endnu dybere i, hvad en given vej ville indebære. Men det vil alt andet lige være på lukkede punkter, siger Susanne Eilersen.

– Selvom vi nu får sådan et katalog, så vil der også være en høringsproces, for medarbejderne og borgerne skal kunne spille ind. Alt andet lige er en sådan proces her aldrig sjov. Det er klart, at det her får konsekvenser, for det her skal foregå i ordentlighed, fortsætter hun.

Fredericia Kommune har et omfattende anlægsprogram, men det ser ud til, at der ikke er meget mere at rykke med. Men Susanne Eilersen vil gerne, at man overholder de aftaler, man allerede har lavet.

– De kan nok ikke alle blive færdige som lovet. Som jeg ser det, må vi fortsat arbejde ud fra det her anlægsprogram, men så kan det være, at det er nødt til at strække sig over flere år. Der er nogle anlæg, der allerede er indgået aftale med, som vi er nødt til at holde. Nogle projekter kan blive sat på hold på grund af manglende materialer, blandt andet. Vi ser ind i en usikker fremtid der. Men jeg tænker, at vi enstemmigt har vedtaget et anlægsprogram. Det synes jeg jo, at vi skal køre efter. Så må vi kigge hinanden i øjnene og sige, at så kan der ikke puttes så meget ind i overslagsårene. Det er den indgangsvinkel, jeg vil gå ind til det med, siger Susanne Eilersen.

Er det ikke unfair overfor de nyvalgte, at de ikke få mulighed for at påvirke anlægsprogrammet?

– Jeg tænker også, at der ligger noget ansvar i, at vi allerede har indgået aftaler. Det er byen, der sammensætter byrådet hvert fjerde år. Og der arver man noget, der er sat i gang. Anderledes kan det ikke være. Vi kan ikke bare smide det hele ud. Det kan være, at vi om fire år ser partier vedtage noget, som så ryger ud. Det er sådan, det er, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Man overtager altid noget fra andre. Så må man jo ændre på det hen ad vejen. Men jeg taler kun ud fra, hvad jeg vil. DF’s anbefaling vil være, at vi kigger ind i den plan, vi har og strækker den lidt længere. Det er det, jeg har lovet vælgerne. Hvordan andre vil agere, det må de gøre. Jeg skal meget overbevises, hvis vi skal lave om i den aftale, vi allerede har indgået. Det der så ikke er indgået aftaler på, det kan vi jo så forhandle om. Men jeg mener, at der hvor der er aftaler, det skal vi leve op til.

Venstre: Vi er nødt til at sætte en politisk retning

For Venstres gruppeformand, Pernelle Jensen, er det vigtigt, at politikerne sætter retningen for besparelserne i Fredericia Kommune, både når det kommer til service og anlæg. Men først og fremmest er Pernelle Jensen skuffet over, at regeringen ikke vil hjælpe kommunerne.

– Nu har vi ikke set kommuneaftalen endnu, men ligesom sidste år blev vi ret skuffede. De håndterer ikke de udfordringer, vi står overfor. Det håber vi, at de gør i år, men jeg har ikke de store forhåbninger til, at der kommer penge derfra. Det har vist sig tidligere, at de ikke er villige til at løfte sammen med kommunerne, selvom det er strukturelle udfordringer for alle kommuner, siger Pernelle Jensen.

Pernelle Jensen ønsker et fagligt udgangspunkt for de politiske drøftelser til budgettet, men understreger samtidig, at bare fordi noget er i et sparekatalog, så er det ikke nødvendigvis den vej politikerne går.

 – Nu skal vi drøfte det på mødet i økonomiudvalget i dag, hvad budgetprocessen skal være. I den sag vi skal drøfte, er der lagt op til, at vi kigger på både forudsætningerne for det, vi går ind til budgetforhandlingerne med, men også at vi skal beslutte den samlede størrelse på finansieringskataloget. Det er for at tage udgangspunkt i noget, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Det betyder ikke, at alt der kommer til at stå er gangbart politisk. Det er deres indstillinger til, hvad der kan lade sig gøre og hvad de synes, der er forsvarligt. Så kigger vi på det – og så er der helt sikkert en række ting i det, som vi ikke synes der skal skæres på. Men vi er nødt til at have et fagligt oplæg med, hvad de tænker der kan lade sig gøre fagligt. Jeg ved godt, at sådanne kataloger kommer til at skabe usikkerhed og utryghed. Men det er vigtigt at sige, at selvom det står i et katalog, så er det ikke politisk besluttet.

Forvaltningen foreslår, at sparekataloget kommer til at være 1/3 større end det forventede behov. Men Pernelle Jensen vil gerne vide mere detaljeret, hvilke beløb der er tale om.

– Det er det, vi skal drøfte i dag. Der vil jeg gerne høre, hvorfor forvaltningen siger 1/3 og hvad det betyder økonomisk – også ude i overslagsårene. Det er noget, vi skal have en snak om, hvad de her tal egentlig betyder. Hvor meget af det her kan også gennemføres i år 1. For det vi tit ser med de her sparerunder er, at vi tager noget i år 1, der først slår igennem senere. Det er også en snak værd, fordi det netop er en udfordring med at få det til at hænge sammen, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Der er ting fra sidste års budget, som vi ikke er en del af, der ikke hænger sammen. De har allerede brugt bufferpuljen. For os er det vigtigt, at der er retvisende budgetter. Bufferpuljen skal bruges på ting, der ikke var forudset, som eksempelvis når der kommer flygtninge fra Ukraine, den skal ikke bruges til at rette op på de manglende retvisende budgetter. Man gik ind med åbne øjne med et budget med et stort underskud på socialområdet. Derfor er vi blandt andet ikke med.

Anlægsloftet er meget presset, og det ser ud til, at der skal prioriteres i de allerede vedtagne projekter.

– Det er vigtigt, at vi politisk prioriterer hvad der er vigtigt for os på anlægsoversigten. Der er ting der er meget vigtige for Venstre og ting der allerede er sat i gang. Det er den snak, vi skal have med hinanden. Det er vigtigt at sige, at vi også gerne vil være med til at prioritere politisk. Der er ting der er sat i gang, men der er også ting, der kan diskuteres politisk. Det her handler også om, hvor det ender henne i forhold til, hvor mange penge vi må bruge, det er noget borgmesteren skal forhandle hjem. Der har vi tidligere forhandlet ret store pakker hjem. Det håber jeg, at vi igen i år kan få lov til. Vi har mange ting, vi gerne vil i gang med – og som vi har penge til, siger Pernelle Jensen.

– Det ser ud til, at anlægsrammen allerede nu er presset. Men det er vigtigt, at vi politisk får sat en retning, fortsætter hun.