En HMU-repræsentant har via Fredericias borgmester, Steen Wrist (A), sendt en mail til byrådet, hvor de ikke mener, at byens politikere skal blande sig i overenskomster med henvisning til, at Dansk Folkeparti og Venstre vil have lærerne skal arbejde mere. Mailen har fået Susanne Eilersen (O), Pernelle Jensen (V) og Karsten Byrgesen (F) til at undre sig over, at HMU blander sig i politikernes ageren.

HMU-repræsentanten (Hovedmedarbejderudvalget) skriver i mailen, at man som politiker ikke kan foreslår at vedtage ændringer eller nye overenskomster på forskellige fagområder. HMU-repræsentanten mener, at det skal ske via forhandling mellem administration og de faglige organisationer.

– I forbindelse med forskellige artikler omkring budgettet er der politikere, der vælger at foreslå, at lærernes undervisningstid skal sættes op. De besparelser, der opstår ved at skolerne skal bruge færre lærere, vil man bruge til at finansiere andre politiske ønsker med. Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds har netop færdigforhandlet en implementeringsaftale omhandlende arbejdstid på baggrund af overenskomsten indgået mellem KL og DLF, står der i mailen.

– Politikerne vil med disse forslag altså omgå eller underminere overenskomsten/aftalen og det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet ovenikøbet i Fredericia kommune. HMU vil med denne henvendelse opfordre til, at Fredericia Byråd og dets politikere fortsat vil respektere den danske model på arbejdsmarkedet. Dette må selvfølgelig i særlig grad være gældende, når det drejer sig om deres egne ansatte.

Susanne Eilersen. (Foto: AVISEN)

Susanne Eilersen påpeger i den forbindelse, at man i Fredericia Kommune har indgået en lokalaftale med lærerforeningen.

– Dengang Helle Thorning-Schmidt lavede skolereformen gik vi i dialog omkring en lokalaftale, hvor vi gik ned på 733 timer om året i stedet for 780 timer om året. En lokalaftale kan altid opsiges. Derfor er det en mærkelig besked at sende om, at det ikke er den danske model. Det havde været bedre, at HMU gik i dialog med os, i stedet for at sende sådan en mail, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Jeg var noget forundret over, at jeg i fredags kunne læse, at formanden for lærerkredsen revsede forslaget og sagde, at det var politik. Jeg må slå fast, at det er en lokalaftale, som er lavet mellem partierne og lærerforeningen, og når den ændres, så er et en diskussion vil tage indbyrdes og ikke i medierne.

Pernelle Jensen. (Foto: AVISEN)

Pernelle Jensen fortæller, at lærerne i Fredericia Kommune ikke underviser meget i forhold til andre kommuner, og det derfor er et emne, som Venstre har bragt på banen.

– Det er en arbejdsaftale, der er politisk besluttet, og derfor synes jeg, at det er en besynderlig mail vi har fået. Jeg er uforstående over, at vi ikke skal kigge på det, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Når vi kigger på serviceloftet, er det en ting, som vi kan skrue på, og det er ikke ensbetydende med, at man skal undervise mere, siger hun.

Karsten Byrgesen. (Foto: AVISEN)

Nye Borgerlige er ikke et af de partier, der har stillet forslag, der vedrører emnet, men Karsten Byrgesen bakker Venstre og Dansk Folkeparti op.

– Jeg noterer mig, at Steen Wrist har videresendt en bandpule fra HMU i Fredericia Kommune til byrådet, og det er anden gang på få måneder, at han udstiller sig selv som postmester, der kun formår at videresende hvad andre skriver. Sidst ville han ikke have, at vi udtaler os i pressen. HMU skriver i en nedladende tone, at der findes noget, der har navnet den danske model. Der er partier, som har meninger om normeringer, arbejdstid og antallet af medarbejdere på blandt andet skoleområdet. Det er naturligt at have en mening om det, men det er unaturligt, at medarbejdere lægger sig ud med partier i byrådet. De skyder efter Venstre og Dansk Folkeparti, siger Karsten Byrgesen og fortsætter:

– Hvis HMU har et problem med et eller flere partier, så vil jeg mene, at det er god ledelse, at de taler med dem. I stedet har de sendt en mail ud til alle. Når nu Steen Wrist har sendt den her mail videre, hvad sker der så med de andre henvendelser han får? Jeg går ud fra, at han får mange henvendelser, og hvorfor sendes de ikke videre?, spørger Byrgesen og slutter:

– HMU har igen, støttet af borgmesteren, stillet sig i en central politisk rolle, og det er en rolle hvor de ikke har noget at spille. Den måde de spiller bedst på, er at indkalde partierne, hvis de har behov for information. De kunne have spurgt borgmesteren om, hvad han mente. Det ser ud til, at der er tale om en sag, hvor bolden er blevet lagt foran borgmesterens fødder, og han nu har haft tilløb til at sparke den videre i tre måneder.

Steen Wrist. (Foto: AVISEN)

Borgmester Steen Wrist (A) fortæller, at han finder det naturligt, at HMU har blandet sig.

– Medarbejderne har rettet henvendelse til byrådet med nogle synspunkter, og det lytter jeg naturligvis til. De repræsenterer medarbejderne i kommunen, så jeg finder det da helt naturligt, at de byder ind med deres holdninger, når deres arbejdsforhold bliver diskuteret, siger Wrist.