Sprogkundskaber er vigtige for samhandel, samarbejde og forståelse for forhold i andre lande. Regeringen og alle Folketingets partier ønsker at styrke og udbrede evner inden for tysk og fransk og afsætter nu 40 millioner kroner til en række initiativer.

Sprog giver adgang til viden, kultur og historie og er vigtigt for Danmarks samhandel og samarbejde med omverdenen. Ud over engelsk har især det tyske og franske sprog stor betydning for Danmark.

Der har dog de seneste år været mindre søgning til tysk- og franskuddannelserne, ligesom frafaldet på dem er højt. Derudover har en kortlægning for Det Nationale Center For Fremmedsprog for nylig vist, at der i fremtiden forventes at blive mangel på folkeskolelærere og gymnasielærere, som underviser i tysk og fransk.

Udviklingen sker i en tid, hvor erhvervslivet efterspørger medarbejdere, som taler tysk og fransk. Blandt andet har erhvervsorganisationen SMVdanmark tidligere i år udgivet en analyse, som belyser, hvordan faldende tyskkompetencer i Danmark kan bremse eksporten til Tyskland.


Regeringen og samtlige af Folketingets partier ønsker at vende udviklingen. Som led i det bliver der nu afsat 40 millioner kroner til at igangsætte en række initiativer, som skal gøre tysk- og franskuddannelserne mere attraktive at læse og give flere studerende mulighed for at træne deres sprogkundskaber med mere praktisk sprogundervisning.

– Sprog åbner døre til andre kulturer og har stor betydning for vores samhandel med andre lande. Især sprog i lande tættest på os er vigtige, og for eksempel Tyskland er en helt afgørende samarbejdspartner. Vi har brug for dygtige sproglærere i folkeskolen og på gymnasierne, og erhvervslivet har brug for medarbejdere, der mestrer fremmedsprog og forstår de kulturelle koder. Jeg er derfor glad for, at vi i en så bred politisk kreds kan styrke sprogfagene og løfte flere studerendes praktiske færdigheder inden for især tysk og fransk, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Aftalen om at tilføre sprogområdet 40 millioner kroner er indgået mellem regeringen og alle Folketingets partier. Pengene skal understøtte, at professionshøjskoler og universiteter over de næste år får styrkede muligheder for at afprøve forskellige tiltag.

Der afsættes midler til:

– Flere undervisningstimer til studerende på tysk og fransk på universiteterne målrettet mestringen af sproget.
– Intensive sprogforløb ud over den normerede sprogundervisning til lærerstuderende med tysk og fransk som undervisningsfag.
– At flere lærerstuderende kan komme i praktik i Tyskland og Frankrig.
– At flere kandidatstuderende på ikke-sproguddannelser kan tilbydes særlige forløb, der styrker deres sprogkompetencer i sammenhæng med deres kernefaglighed.