Annonce

De pårørende spiller en nøglerolle for plejehjemmene i Fredericia Kommune. Sidste år blev der gennemført en pårørendeundersøgelse, og det har politikerne nu sat i system. Nu kommer der faste undersøgelser, ligesom der også indføres plejehjemsråd, der skal sikre en bedre drift.

I slutningen af 2021 blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunens plejehjem. Respondenterne var pårørende til beboere på plejehjem i kommunen. Plejehjemmets personale og ledere er generelt meget optaget af, at have et godt og tæt samarbejde med pårørende til beboerne. Pårørendeundersøgelsen ses som et meget givtigt redskab til oplysninger omkring den generelle oplevelse og samtidig give større mulighed for at blive mere målrettede i forbedringstiltag.

Forvaltningen ønsker at undersøgelsen gennemføres hvert andet år. Undersøgelsen har vist sig at være et godt redskab til at indsamle data, der kan danne udgangspunkt for en konstruktiv dialog. Samtidig ses det 2-årige interval som ønskværdigt, da det giver tid til at arbejde konstruktivt med resultaterne fra undersøgelsen. Samtidig vurderes det at være et passende interval i forhold til at bede om besvarelser fra pårørende. Det vil betyde at undersøgelsen gennemføres igen i 2023. Derfor har politikerne nu tiltrådt indstillingen om, at undersøgelserne foretages hvert andet år.

Senior og Sundhed har vurderet, at etableringen af lokale plejehjemsråd vil styrke beboernes og deres familiers indflydelse på hverdagen i det enkelte plejehjem, og at samarbejdet vil bidrage til en fortsat positiv udvikling af plejehjemmene. Plejehjemsrådene kan også fungere som en platform for den videre indsats med pårørendesamarbejdet jf. en kommende kommunal pårørende­politik.

Udvalgsformand: De pårørende er afgørende

Formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen, er begejstret for udvalgets ønske om at fastholde pårørendeundersøgelser. For de pårørende er meget vigtige. Endvidere taler det, ifølge Søren Larsen, direkte over i oprettelsen af plejehjemsråd.

– Det er vigtigt at inddrage de pårørende i, hvordan vi driver plejehjem. De er meget vigtige. Det er meget vigtigt, at vores pårørende også har en indflydelse på det. Generelt er det godt at høre, hvad de pårørende siger. Skal jeg trække en rød tråd, så handler det om den gode indflytning og den gode start, siger Søren Larsen og fortsætter:

Annonce

– Det er klart, at for mange mennesker, der afleverer et ældre familiemedlem på et plejehjem, så skal det foregå så trygt som muligt og med god dialog. Dialog og kommunikation er vigtige ting. Det leder os videre over i, at vi gerne vil udvikle den måde vi leder vores plejehjem på, til at vi gerne vil implementere de her plejehjemsråd.

Hvordan skal de her plejehjemsråd opbygges?

– Der skal være en række forskelle interessenter, og som kan bidrage positivt her. Det håber jeg meget, at det kan vinde tilslutning, men også at der er folk derude, der gerne vil bruge tiden på det. Det her er i øvrigt også en udvikling på området, der er sket i tæt dialog med formanden for Seniorrådet, forklarer Søren Larsen.

– Jeg tror ikke, at de nærmere arbejdsgange er lagt fast endnu. Pårørendeundersøgelserne ryger altid forbi os, og plejehjemsrådene er i dagligdagen på plejehjemmene. Det er guld værd for os som politikere at få de her input, så selvfølgelig lytter vi, lyder det afslutningsvist fra Søren Larsen, formand for Social- og Seniorudvalget.

Annonce