Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia lukker fra den 22. september 2021 nogle af anlæggene i processen ned på grund af planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Dette betyder, at de øvrige anlæg på raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor forekomme mere flaring i perioder, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne ses mere røg fra raffinaderiets skorstene end normalt.

Potentielt vil der kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssig forsøge at imødegå lugt ved at omlægge produktionsprocedurer, mens rense- og vedligeholdelsesarbejdet står på.

Til at hjælpe med rense- og vedligeholdelsesarbejdet bliver Crossbridge Energy A/S hjulpet af ca. 250 eksterne leverandører.

Raffinaderiet beskæftiger ca. 240 faste medarbejdere og producerer 35 procent af det danske forbrug af brændstof. Raffinaderiet er verdens 3. mest energieffektive og leverer blandt andet overskudsvarme til fjernvarme; i alt hvad der svarer til 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme. Dermed er raffinaderiet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme – og mere end 25 procent af fjernvarmeforbruget i Trekantområdet er dækket ad denne vej.

1 KOMMENTAR

  1. Ja så lugter det og larmer det igen, det står der ikke noget om. Flammen har brændt i 40 år, hvorfor prøver man ikke at produktudvikle, så man kan være fri for det spild, mindre støj.
    Samt et oprydning af Øster Strand, så vi ikke skal vente 5 år mere. Og sikkert også på Skanseodden, det hører vi ikke.
    Men hvor mange ansatte og hvor nødvendig raffinaderiet er skrive man om hver eneste gang, der er rensestop m.v.

Leave a Reply to Hans Thomassen Cancel reply