Justitsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde har i dag underskrevet politiske erklæringer om at leje 300 fængselspladser i Kosovo og et styrket samarbejde om at fremme grøn omstilling.

Justitsminister Nick Hækkerup og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen har i dag underskrevet politiske erklæringer i Kosovo, der bl.a. handler om leje af 300 fængselspladser og et udviklingsengagement inden for grøn omstilling, menneskerettigheder og demokrati. Seancen fandt sted i regeringsbygningen i Kosovo, hvor den kosovariske justitsminister Albulena Haxhiu og økonomiminister Artane Rizvanolli også var til stede.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

– Vi har i dag underskrevet politiske erklæringer, som understreger det gode forhold mellem Kosovo og Danmark. Det betyder, at vi nu er endnu et skridt nærmere en endelig aftale om, at Danmark kan leje fængselspladser til 300 udvisningsdømte udlændinge i Kosovo, hvor de kommer til at afsone efter dansk lovgivning og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. Det vil være en banebrydende aftale, der helt konkret vil skabe plads i vores fængsler og lette presset på vores fængselsbetjente samtidig med, at den også sender et klart signal til udvisningsdømte tredjelandsstatsborgere: Jeres fremtid ligger ikke i Danmark, og I skal derfor heller ikke afsone her.

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen udtaler:

– Energiforbruget i Kosovo er fire gange højere end EU-gennemsnittet, og her har vi noget at byde på fra dansk side. Pengene skal målrettes klimaprojekter, menneskerettigheder og retstatsudvikling – i samarbejde med internationale partnere. Det er i vores interesse, at Kosovo og resten af Vestbalkan bliver solidt forbundet til vores europæiske værdifællesskab. Med styrket politisk dialog og et langsigtet bistandsengagement, parallelt til samarbejdet på Kriminalforsorgens område, får vi et godt afsæt for at bidrage til dette i Kosovo.

De politiske erklæringer skal for så vidt angår fængselspladser udmøntes i en endelig aftale, som skal ratificeres i en fælles traktat mellem Kosovo og Danmark.

Tirsdag den 21. december 2021 skal ministrene besøge det fængsel i byen Gjilan, som ligger 50 kilometer syd for hovedstaden Pristina, og som Danmark agter at leje. Det er forventningen, at fængslet vil kunne tage imod de første udvisningsdømte indsatte i begyndelsen 2023.