I de seneste 1,5 år har der i 10 ud af 22 konsultationssteder for lægevagten været noget mere mørkt end ellers. Der har nemlig været næsten konstant lukket. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) kan ikke overholde aftalen, siger de. Det kan betyde, at flere kommuner må undvære en lægevagt.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) kan ikke overholde aftalen, siger de. Det kan betyde, at flere kommuner må undvære en lægevagt.

– Forpligtelsen til at løse lægevagten, den har vi. Men vi vil helst kunne løse den under forhold, vi aftaler os ud af. Kan vi ikke aftale os ud af den, så må det gøres på en anden måde, fortalte formand for Vagtudvalget i PLO-Syddanmark, Morten Svenning Nielsen, tidligere i artikelserien om de manglende vagtlæger i Region Syddanmark.

Vagtlægerne er forpligtede til at drive en lægevagt, men de kan ikke gøre det ud fra den aftale, der er indgået mellem Region Syddanmark og PLO tilbage i 2007, forklarer de. 

Der er simpelthen for mange konsultationssteder, derfor mener PLO, at en stor del af konsultationsstederne skal lukkes. Der er derfor lagt op til et politisk slagsmål.

Morten Weiss-Pedersen (C): Vi skal have en ordning, der giver mening

Middelfart har et enkelt medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, den konservative Morten Weiss-Pedersen. Han synes, det er for dårligt, at aftalen ikke er blevet overholdt, men han understreger, at det er vigtigt, at aftalen er holdbar.

– Jeg synes som udgangspunkt, at det er dybt utilfredsstillende, det giver en stor usikkerhed for Middelfarts borgere. Vi skal have en dialog med PLO om, hvordan man kan gøre det her mere fintmasket. Vi skal i en dialog med PLO om, hvordan vi får en bedre og mindre bureaukratisk dækning på lægevagten, siger Morten Weiss-Pedersen.

– Vi skal ikke have den her ordning, som SF foreslår med at lade regionen overtage lægevagten, det har man dårlige erfaringer på Sjælland og i Hovedstaden. Det er en løsning, jeg på ingen måde ser som holdbar, fortsætter han.

Om de store forskelle i ønskerne fra udvalgsformanden i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), og Praktiserende Lægers Organisation siger Morten Weiss-Pedersen, at det er en del af det politiske spil.

– Jeg har været med i det her game i mange år. Man starter med at have ekstreme yderpositioner, men man plejer at ende med en god midterposition. PLO har jo også en fordel her. Regionen skal ikke stå for lægevagten, det er helt sikkert, siger Morten Weiss-Pedersen.

Om det lige bliver Middelfart eller Fredericia – eller et helt tredje sted der for et konsultationssted er får Morten Weiss-Pedersen ikke klart endnu. Det kræver en større udregning, fortæller han.

– Jeg er slet ikke klædt godt nok på til hvor man hensigtsmæssigt kan fordele de her konsultationssteder. Det er en meget kompliceret udregning. Jeg vil gerne kæmpe en kamp for Middelfart, men jeg har også et overordnet ansvar for alle 22 kommuner. Jeg har et ansvar for Middelfart, men også for de mere tyndtbefolkede områder i Vestjylland, siger Morten Weiss-Pedersen.

Bente Gertz (A): Det er lusk

Det socialdemokratiske medlem af Region Syddanmark fra Fredericia, Bente Gertz, lægger ikke fingrene i mellem når det kommer til lægevagten.

– Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre for at få dem til at makke ret. Det er PLO, der har brudt aftalen. De undskylder sig med at de ikke har nok læger, men vi har ingen sanktionsmuligheder. Jeg kan se at de ønsker en ny overenskomst, og jeg frygter, at vi ser at flere steder bliver nedlagt. Det kan ikke passe, vi er rigtig mange byer, der står og mangler i dag, siger Bente Gertz.

Det kræver, at regionen står fast i forhandlingerne, hvis der fortsat skal være en lægevagt i Fredericia, forklarer Bente Gertz.

– Nu skal jeg ikke deltage i forhandlingerne, så jeg kan melde hus forbi. Men det er ikke godt nok. Vi har folk i gruppen, der skal forhandle, og de er nødt til at tilgodese os i Fredericia. Middelfart har heller ikke. Det er bare slet ikke godt nok. Vi er næsten 100.000, der ikke har en lægevagtordning. Det er ikke tilfredsstillende. De har tidligere forsøgt at komme ned på fire, men vi holdt fast. Vi må simpelthen presse dem, siger Bente Gertz og fortsætter:

– Det her handler om meget andet end tal. Det handler om mennesker ude i regionen. Det handler så meget om tryghed, at der er en lægevagt i nærheden. Det kan godt være besværligt at komme til Kolding. Bor man et sted på Fyn og skal ind til Odense, det er helt katastrofalt. Jeg vil gerne støtte SF i muligheden for at åbne en regionsklinik. Jeg ved godt, at der bliver sagt, at det ikke løser problemet. Men det har man været nødt til i hovedstaden.

Hvordan kan man løse udfordringen?

– Jeg tænker, at Middelfart og Fredericia Kommune er nødt til at gå sammen om det her problem. Jeg kan ikke forestille mig, at man vil åbne i Middelfart. Vi er nødt til at gå sammen her. Jeg er godt klar over, at bor man i Taulov er det ikke et problem at køre til Kolding, men det kan være et problem fra andre steder i byen. Det er altså ikke alle mennesker, der har en bil til rådighed. Men jeg kan simpelthen ikke se, at regionen skal give sig på de 22 steder. Jeg ved godt, der kommer flere videomuligheder i fremtiden, men det er stadig ikke godt nok for mig, svarer Bente Gertz og fortsætter:

– Jeg tænker meget omkring hvilke sanktionsmuligheder, der er. Jeg er sikker på, at man var gået til landssamarbejdsudvalget, hvis det havde været regionen, der havde brudt en aftale med PLO. Jeg synes, det er katastrofalt, at vi ikke har en sanktionsmulighed. Hvis det var modsat, så er jeg sikker på at regionen blev hængt ud. Men det sker bare ikke modsat.

Bente Gertz anerkender, at en aftale vil være at foretrække. Men hun understreger, at regionen skal holde fast på mange konsultationssteder.

– Selvfølgelig skal begge parter kunne se sig selv i det. Men så må regionen finde på en løsning for de områder hvor lægevagten ikke kommer. Jeg tror, man kan lave en kombinationsmulighed. Jeg har gennem længere tid tænkt på det her, for det er så katastrofalt, at vi ingen lægevagt har overhovedet. Det kom som en bombe for mig, at de blot har lukket det. Jeg tror kun, det er formanden der har fået besked, for så havde vi alle hørt om det og kunne agere hurtigere, siger Bente Gertz.

– Det her, det er bare lusk, lyder det afslutningsvist fra Bente Gertz.

Pernelle Jensen (V): En by af Fredericias størrelse skal have en lægevagt

Et af de nye ansigter i det kommende regionsråd er den Fredericia-baserede Pernelle Jensen fra Venstre, der skal være en del af netop Udvalget for den nære sundhed, som er det udvalg, der står for vagtlægeordningen.

– Som jeg har sagt tidligere, så giver det noget tryghed, at man kan komme til lægevagten i sin egen by. Der kan være folk der har svært ved at transportere sig. Den tryghed det giver, er for mig at se meget vigtig at værne om. Der er en aftale, der giver en lægevagt i Fredericia – og det skal vi holde PLO op på, siger Pernelle Jensen.

Om kritikken fra lægerne omkring manglende hænder siger Pernelle Jensen således:

– Ja, på regionsniveau kan det være svært. Men der er en aftale der siger at man har de her 22 steder. Jeg synes, man skal holde PLO op på den aftale, de har indgået. Det er helt fair, at der har været Corona, men selv da det var normaliseret kan vi konstatere, at lægevagten ikke var vendt tilbage. Den aftale skulle de selvfølgelig leve op.

– Jeg synes, vi skal forholde os til, at der er en aftale. Jeg vil grave mig ned i hvad det indebærer, når jeg 1. januar starter i regionsrådet. Det her er en af de vigtigste opgaver. Jeg synes, vi skal holde dem op på, at der skal være 22 konsultationssteder, for selvfølgelig er det vigtigt. Når vi taler om borgernær sundhed, som vi taler meget om, så er lægevagten noget af det der er allermest borgernært, slår Pernelle Jensen fast.

Et forslag fra PLO har været, at man kun har lægevagt hvor der er et sygehus. Men det forslag giver Pernelle Jensen ikke meget for.

– Jeg kan konstatere, at vi ikke har lægevagt i Fredericia, hvis man kun har på sygehuse. Men jeg synes, at byer af Fredericias størrelse skal have en lægevagt. Det kan ikke passe andet. Jeg vil kæmpe for borgernær sundhed, tilbuddene skal være så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Det synes, jeg er meget vigtigt – og det er den vej, vi går på mange områder, det skal også gælde for lægevagten, siger hun.

– Jeg synes det handler om, hvor mange borgere og hvor stor geografi, der er. Det kan godt være, at der fra Fredericia ikke er langt til Kolding. Men hvis ikke man har bil og bor langt fra banegården, så kan det i de sene timer være meget svært at transportere sig. Når vi taler om det nære sundhedsvæsen skal det være muligt med en lægevagt i ens egen by, slår Pernelle Jensen fast.

Karsten Byrgesen (NB): Jeg går ikke på kompromis

Nye Borgerliges Karsten Byrgesen, bosat i Fredericia, er blandt de nye ansigter i regionsrådet fra 1. januar. Han er klar til at kæmpe en kamp for Fredericia, siger han.

– Det er klart en sag, jeg vil tage op. PLO har indgået en overenskomst om, hvordan de skal dække lægevagten. De har kaldt force majure på et mærkeligt grundlag. De har valgt ensidigt at trække stikket i blandt andet Fredericia, forklarer Karsten Byrgesen.

– Effektivitet betyder dårligdom overfor patienter, det betyder, at der skal skæres ned. Jeg går slet ikke på kompromis. Vi skal holde fast i det, vi har. Det har været et godt system. Men lægernes skal forpligtes til at stå der. De skal ikke være der for at tjene en masse penge. Det her er en situation, hvor vi har en alvorlig situation, hvor der nogle steder er ekstra travlt og andre steder mindre travlt, fortsætter Karsten Byrgesen.

– Der er bare for langt til patienterne i regionen. Det gælder både på lægevagten og på eksempelvis ambulancer. Det her har noget med at gøre, at når man presser nok går noget i stykker, lyder det fra Karsten Byrgesen.

Statsministeren ønsker et nært sundhedsvæsen, hvor man vil lave nærhospitaler i en tid med lægemangel og mangel på sygeplejersker.

– Det her er et godt eksempel på, at man ikke kan stole på statsministeren. Vi skal ikke have det, vi allerede har, vi skal have mere. Lægemangel ligger til højrebenet. Der er mange unge, der vil på medicinstudiet, men adgangskravene er alt for store, siger Karsten Byrgesen.