Fredericia Kommune vil i de kommende uger ombygge Prinsessegade ud for Ryes Plads.
Renoveringen indebærer, at den eksisterende belægning fjernes, og der sættes kantsten samtidig med, at der asfalteres.

– For at undgå at lukke Prinsessegade helt vil arbejdet, i det omfang det er muligt, blive udført således, at der kan køre trafik fra nord mod syd, altså fra Jyllandsgade mod Sjællandsgade. I forbindelse med asfaltudlægningen kan det blive nødvendigt, at der i en kortere periode lukkes helt for gennemkørsel, oplyser Fredericia Kommune.

Arbejdet starter i uge 46 og forventes afsluttet i uge 48.