I valgkampen bliver der altid delt en masse valgflæsk ud. Et af de løfter, der blev givet, var fra Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Larsen, der forsikrede virksomhederne om, at man var klar til at afskaffe dækningsafgiften, hvis beskæftigelsestallene nåede landsgennemsnittet. Det er nu sket – og Søren Larsen agter at holde sit løfte.

– I Socialdemokratiet vil vi langt hellere, at flere fredericianere får et arbejde, og dermed betaler skat. Sat på spidsen så vil vi altså hellere have skatteindtægter fra fredericianere som får et arbejde, end af bygninger hvor der bare arbejder folk fra andre kommuner, sagde Søren Larsen (S) blot en uge før valget.

Når man som kommune har en højere arbejdsløshed end landsgennemsnittet, medfører det en såkaldt midtvejsregulering, hvor kommunen skal tilbagebetale et sted mellem 20 og 30 millioner kroner til staten. Søren Larsen kalder det ”politiske dummebøder”, der ville blive undgået, hvis man får bragt ledigheden ned til landsgennemsnittet. Derfor lovede Søren Larsen også, at han og Socialdemokratiet ville fjerne dækningsafgiften, hvis altså kommunen undgik dummebøderne.

Beskæftigelsestallene er nået før tid

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Fredericia nu er på landsgennemsnittet. Et politisk ambitiøst mål som undervejs er blevet skudt ned, fordi det gik for langsomt, nu er det nået otte måneder før tid. Det er tal som den tidligere udvalgsformand, Peder Tind (V) glædede sig meget over.

Han mener ikke, at det var en retmæssig kritik, der blev rettet af ham i valgkampen, hvor Søren Larsen blandt andet sagde følgende:

– Vi politikere bliver nødt til i højere grad at tage ansvar for at nedbringe arbejdsløsheden, det er tid til mere politisk ledelse af beskæftigelsesområdet, sagde Søren Larsen blot en uge før valget.

Peder Tind mener, at den kritik klinger hult, særligt taget de nyeste tal i betragtning. Men han ønsker at holde Socialdemokratiet op på det løfte, som Søren Larsen gav kort før valget.

– Virksomhederne har i den grad leveret. De stemplede ind, tog et kæmpe ansvar og derfor fortjener de også at få deres del af aftalen nu. Der var et løfte fra Socialdemokratiet, at hvis man nåede landsgennemsnittet, så ville de være med til at fjerne dækningsafgiften. Nu er vi på landsgennemsnittet, og hvem er det, der betaler dækningsafgiften, det er virksomhederne, så nu er det på tide at indfri det løfte, man kom med i valgkampen, så det er klart, at jeg glæder mig til, at Socialdemokratiets ledelse finder den store kugleramme frem, for det løfte kommer vi til at holde dem op på, lyder det fra Peder Tind.

Søren Larsen: Nu fjerner vi dækningsafgiften

Det løfte Søren Larsen gav tilbage i november står fortsat, forklarer han. Han betragter de nyeste tal som værende et tydeligt bevis på, at erhvervslivet i Fredericia dels gerne vil samarbejde, og dels gerne vil fjerne dækningsafgiften. Derfor skal den nu fjernes, forklarer Søren Larsen.

– Det vil vi fortsat. I takt med at midtvejsreguleringen forsvinder, så vil vi udfase dækningsafgiften. Vi gav bolden op til virksomhederne, at hvis de tog flere – så ville vi udfase dækningsafgiften. Det har vi nu nået, takket være gode politiske beslutninger, medarbejdere og ikke mindst erhvervslivet. Så endelig ser vi effekten af de mange nye arbejdspladser, vi har fået skabt i Fredericia de seneste mange år, siger Søren Larsen og fortsætter:

– Vi vil hellere have skat fra fredericianere, der kommer i arbejde, i stedet for skat på bygninger fra folk, der arbejder i nabobyerne. Beskæftigelsesindsatsen i Fredericia er vigtigere.

Det er tydeligt på Søren Larsen, at han er ganske klar over, hvad han lovede i november. Hans formuleringer og vendinger er meget lig de vendinger han benyttede i november – fordi det for ham er politisk hjerteblod at sikre et godt samarbejde og et rummeligt arbejdsmarked.

Dækningsafgiften kan ikke blive fjernet fra den ene dag til den anden, men Søren Larsen agter at holde sit løfte om, at når midtvejsreguleringerne udgår, og man altså her sparer et tocifret millionbeløb, så vil Socialdemokratiet gå forrest for at afskaffe dækningsafgiften.

– Det er ikke sådan, at vi bare kan fjerne den nu. Men i takt med at midtvejsreguleringen forsvinder, så er vi med på at udfase, med det mål helt at fjerne dækningsbidraget, siger Søren Larsen.

Selvom det er ganske klart, at der ikke bliver tale om budgetter med store muligheder for investeringer i de kommende år, så har Søren Larsen helt ro i maven ved at bruge mere end 30 millioner kroner på at afskaffe dækningsafgiften.

– Det er selvfinansierende det her. For i takt med at vi ikke skal betale midtvejsreguleringen, så kan de dække dækningsafgiften. Det går økonomisk lige op. Så der er et økonomisk råderum, det finansierer sig selv, siger Søren Larsen.

Erhvervslivet har stor del i resultaterne

Virksomhederne har spillet en afgørende rolle, både i at Socialdemokratiet har været klar med en gulerod, men også i opfyldelsen af de politiske målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.

– Vi hører kritik fra erhvervslivet på, at det er noget, der kan afholde virksomheder fra at bosætte sig i Fredericia. Vi kan ikke helt se det afspejle sig, for det går godt. Men det handler også om, at vi skal lytte. Det gør vi meget gerne. En fjernelse af dækningsbidraget bør altså tilføre flere virksomheder til byen, flere virksomheder tilfører flere arbejdspladser, og det er vi meget optaget af, men samtidig så peger det nuværende erhvervsliv i Fredericia, altså på at deres udfordringer nr. 1 er at tiltrække arbejdskraft, og her ønsker vi netop, at den bliver lokal, sagde Søren Larsen i november.

Derfor glæder det ham, at beskæftigelsestallene allerede nu er nået – og at virksomhederne skal have en stor tak herfor.

– Jeg tror, at det her betyder meget for erhvervslivet. Jeg hørte, at Bent (Jensen, red) i sin tale på BF’s generalforsamling efterspurgte netop dette. Vi ser det her som om, at erhvervslivet har forsøgt at ansætte ledige fredericianere, så vi på den måde hjælper hinanden, siger Søren Larsen.

Netop Bent Jensen, formand for Business Fredericia, adresserede dækningsafgiften i sin tale til generalforsamlingen.

– Dækningsafgiften er langt hen ad vejen en urimelighedsskat, og når den ikke er i alle kommuner, er den også et konkurrenceparameter. I Fredericia kan man ikke tage de penge ud af budgettet, det har jeg respekt for, men jeg er glad for, at politikerne har kvitteret for det i budgettet. Hvis man kan gøre noget ved arbejdsløsheden i byen, så kan man bruge de penge, vi sparer på at nedsætte dækningsafgiften. Det er klart, at det er en skat, som er en torn i øjet, sagde Bent Jensen.

Søren Larsen glæder sig over det tætte samarbejde, men er klar til at sætte flere skibe i søen, for at nå et endnu tættere samarbejde.

– Det her er den ene del i vores samarbejde med erhvervslivet. Nu mangler vi at nedsætte et råd, hvor vi på bedst mulige måde kan have en dialog om, hvordan vi kan skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at vi taler om det rummelige arbejdsmarked. Det stod klart i valgkampen, hvor virksomhederne fortalte, at de virkelig manglede arbejdskraft. Det var lidt paradoksalt, for vi havde også mange, der havde brug for et arbejde. Vi havde brug for en anden retning, hvor vi arbejder tæt sammen, siger Søren Larsen.

– Det er nogle sten der er blevet lagt inden. Der er også konjunkturer i Danmark, der er helt fantastiske. Så skal man også tænke på, at Socialdemokratiet med Jacob Bjerregaard i spidsen har skaffet mange arbejdspladser til Fredericia. Det er først nu, vi ser resultaterne. Der er mange ting, der spiller ind. Men jeg tror helt klart, at den her gulerod spiller en rolle. For nu kan vi fjerne dækningsafgiften, lyder det afslutningsvist fra Søren Larsen.