Det ser ud som om, at der er gået ild i sporet, når skinneslibetoget fjerner små rifler og bølger fra skinnerne. Nu vender ”den ildsprudlende drage” tilbage til Syd- og Sønderjylland, inden den siger tak for denne gang.

En af jernbanens natlige gæster, skinneslibetoget, kommer tilbage på sit årlige besøg. Og det er et synligt besøg, for det gnistrer og lyser op, når de 32 slibesten går mod skinnerne og sliber bittesmå rifler og bølger væk.

De små skinnefejl, der nu skal slibes væk, bliver fundet, når Banedanmark hvert år sender målevognstoget, der både kan finde indre og ydre revner i skinnerne, ud på jernbanenettet. Og der er god økonomi i at sende skinneslibetoget i natten – også selv om det koster 160.000 kroner for hver nat, skinneslibetoget kører.

”Hvert døgn kører der omkring 3000 tog rundt på de danske jernbanenet. I fremtiden stiger det antal, og jo flere tog, der kører, desto mere slider det naturligvis på skinnerne. Ved blandt andet at slibe skinnerne sikrer vi, at der går længere tid mellem, at de skal udskiftes,” siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.

Et tog blandt mange

Skinneslibetoget er bare et af flere specialtog, der sliber, høvler og fræser skinnernes overflade for at sikre, at sporet er i så god form som muligt.

”Når skinnerne slibes, fræses og høvles giver det færre vibrationer i sporet, revner i skinnerne fjernes, og afstanden mellem skinnerne optimeres. Samtidig reduceres støjen fra skinnerne,” siger Pernille Skovrup.

Arbejder aften og nat

Toget sliber skinner om aftenen og om natten, fortrinsvis mellem kl. 22.30 og kl. 5. Skinneslibetoget kører efter følgende plan:

 

5.-6. marts: Vojens-Vamdrup

6,-7. marts: Vamdrup-Vojens

7.-8. marts: Vamdrup-Vojens

8.-9. marts: Fredericia-Middelfart

9.-10. marts: Tinglev

Herefter tager skinneslibetoget, har været i landet siden begyndelsen af januar, videre til andre opgaver.

 

Om dagen holder skinneslibetoget og en materielvogn parkeret på en station i området. På standpladsen bliver skinneslibetoget klargjort til aftenens og nattens arbejde. Klargøringen kan give støjgener for de nærmeste naboer til banen. I hele perioden holder toget parkeret i Kolding i dagtimerne.