EUC Lillebælt kunne i starten af december fortælle, at børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, har godkendt et nyt udbud af hovedforløb til træfagenes byggeuddannelse. Det betyder, at EUC Lillebælt allerede fra 1. januar har tilladelse til at udbyde hovedforløbet på specialet tømrer. Det vækker glæde hos politikerne.

Det er en del af Pernille Rosenkrantz-Theils politiske målsætning, at der skal uddannes flere faglærte samt, at det skal være muligt at tage en ungdomsuddannelse flere steder i landet. Ministeren fortæller, at geografi betyder noget.

– Der er for mange byer, der ikke har en ungdomsuddannelse. Det at have en ungdomsuddannelse tæt på der, hvor de unge bor, kan betyde noget for, i hvor høj grad de unge starter på og gennemfører en uddannelse. Derfor har regeringen foreslået, at der kan etableres op til 18 helt nye udbud af ungdomsuddannelser over hele landet. Det kan både være gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Det er godt for de unge, der fremover vil få kortere til deres ungdomsuddannelse, men det er også godt for byerne, fordi uddannelsesinstitutioner og skoler er det bankende hjerte i lokalsamfundet, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

– Hvis Danmark skal være grønnere og dygtigere i fremtiden har vi brug for flere faglærte på arbejdsmarkedet. Der er ingen snuptagsløsninger til at få flere dygtige faglærte, men det er en forudsætning, at flere både unge og voksne vælger en erhvervsuddannelse. En af flere veje derhen er, at de unge faktisk kan tage en erhvervsuddannelse tæt på deres hjem. Og vi har som samfund hårdt brug for dygtige faglærte i fremtiden, blandt andet for, at vores tårnhøje grønne ambitioner bliver til virkelighed. Vi har brug for blandt andet dygtige elektrikere, smede og industriteknikere til at virkeliggøre den grønne omstilling, fortsætter børne- og undervisningsministeren.

Direktør: Volumen i uddannelser betyder noget

Lars Middelboe, direktør på EUC Lillebælt fortæller, at ansøgningen om udbud af hovedforløb til træfagenes byggeuddannelse kommer efter en kraftig opfordring.

– Vi har søgt den her uddannelse først og fremmest, fordi der er et stort behov for arbejdskraft inden for tømrerfaget. Så har vi haft grundforløbet i en del år efterhånden, og vi har en rigtig stor søgning og en stor kontakt og samarbejde med de lokale tømrervirksomheder, både i Fredericia og på Vestfyn. Branchen har også synes, at vi har gjort det godt. Derfor er vi blevet opfordret til godkendelsen, siger direktør for EUC Lillebælt, Lars Middelboe.

– Normalt søger man efter udbuddet i en udbudsrunde, der er cirka en gang hvert fjerde eller femte år. Vi har fået uddannelsen uden for en ansøgningsrunde. De faglige udvalg og til sidst Børne- og Undervisningsministeriet har givet os lov til at udbyde uddannelsen allerede fra 1. januar. Vi har lidt etablering og andet, så det bliver nok først senere på året, at vi starter op, forklarer Lars Middelboe.

Ud over opfordringen fra branchen og politikerne betyder det også meget for Lars Middelboe og EUC Lillebælt, at man nu får mere volumen i antallet af uddannelser, der kan færdiggøres på EUC Lillebælt.

– I det hele taget betyder det meget, også internt, at vi har volumen i uddannelser. Men det betyder meget for virksomhederne og de unge mennesker, at de kan gennemføre hele uddannelsen lokalt. De skal ikke til at rejse udenbys for at gå i skole. Vi kan også glæde os over, at EUC Lillebælt i sammenligning med mange andre erhvervsskoler ikke er særligt gamle. Vi har længe været en grundforløbsskole, men efterhånden har vi mange uddannelser, man kan gøre færdig her. Det er på mange måder godt, siger Lars Middelboe.

I ansøgningen om det nye udbud har EUC Lillebælt fået politisk opbakning på begge sider af Lillebælt. Det glæder Lars Middelboe, at der er så stor opbakning.

– Vi kan kun være glade og stolte over, at politikerne har tillid til os og, at de har fokus på vigtigheden af uddannelser i lokalområdet. Vi ved godt, at Middelfart tit er en form for grænse. Men vi er også Middelfarts lokale erhvervsskole – og det har vi altid været. Vi er den lokale skole for det meste af Vestfyn og for Fredericia. Alle politikere har fokus på uddannelse og ved, hvor vigtigt det er at have så mange uddannelser som muligt i lokalområdet, for det fastholder jo de unge mennesker, siger Lars Middelboe.

Fredericia-borgmester: Flere gode grunde til min opbakning

Borgmester i Fredericia, Steen Wrist (A), glæder sig over, at først Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og siden børne- og undervisningsministeren har valgt at give EUC Lillebælt lov til at udbyde hovedforløbet til tømreruddannelsen. Selv har han også en aktie i, at man fra starten af 2022 kan udbyde uddannelsen på EUC Lillebælt.

– Det her har en længere forhistorie. Helt tilbage i marts havde jeg et møde med en god kontakt, der sidder i det faglige udvalg for træfagenes byggeuddannelse. Her spurgte jeg ind til, hvordan det foregår, når man skal tildele forskellige erhvervsuddannelser. Her blev vi enige om, at han skulle opfordre EUC Lillebælt til at søge, fordi et vindue åbnede sig, forklarer Steen Wrist og fortsætter:

– EUC Lillebælt gik i gang med at søge, og bad derfor om opbakning. Og selvfølgelig giver jeg den opbakning, når jeg selv har været med til at sætte det i gang.

For Steen Wrist er der flere gode årsager til både at arbejde aktivt for at få lov at udbyde uddannelsen og til, at han som en selvfølgelighed gav en støtteerklæring, da EUC Lillebælt efterspurgte en sådan.

– Når jeg har opfordret og efterfølgende givet en støtteerklæring er det, fordi jeg synes det er vigtigt af flere årsager. For det første, fordi vi skal have en bred vifte af uddannelsesmuligheder for vores unge i Fredericia. Tidligere har man kun kunnet tage grundforløbet, nu kan man tage hele uddannelsen som tømrer i Fredericia. Det er en af de mest populære erhvervsuddannelser, der er, så derfor er det vigtigt at have i viften af uddannelsestilbud, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Vi kan ikke forvente at have alle erhvervsuddannelser, for der er nogle mere nicheprægede som skovhugger, redderuddannelsen og lignende. Der er ikke mange elever der. Men en populær uddannelse som tømreruddannelsen, giver det mening, at man kan tage den fulde uddannelse her.

– Den anden del, der er vigtigt er, at vi mangler faglærte. Det behov er kun stigende. Så vi skal også have flere unge til at vælge den vej. Erhvervslivet efterspørger mere faglært arbejdskraft, derfor skal uddannelserne være tilgængelige lokalt. Det er generelt for efterhånden alle brancher, at man er i konkurrence om de unge mennesker. Men vi mangler i særdeleshed unge faglærte, forklarer Steen Wrist.

– Den sidste del er, at det her kan animere til, at nogle ufaglærte med år på arbejdsmarkedet tænker det her som en mulighed for at faglære sig som voksenlærling. Der er det bare en udfordring, at man skal uddanne sig i en anden by, når familielivet er i Fredericia. Så for den målgruppe, er det også super godt, supplerer han.

– Det går altså på tre ben: De unge, erhvervslivet og de mere voksne, der skal efter- og videreuddanne sig, opsummerer Steen Wrist.

Når det kommer til at bruge sit netværk uden for Fredericias kommunegrænse tøver Steen Wrist ikke, forklarer han. Så længe det kommer Fredericia til gode vil han altid gøre sit for at trække i trådene.

– Det er klart, at det også handler om netværk. Jeg har i mange år haft kollegaer, der har arbejdet tæt med erhvervsuddannelser. Det er arbejdsmarkedets parter, der udvikler og definerer indhold og placeringer. Derfor må vi alle udnytte de kontakter vi har i Fredericias interesse. Det her er svært, for alle ønsker at alle uddannelser ligger i lige netop deres kommune. Men der, hvor det giver mening, skal vi spille os selv på banen – og det giver bare mening her, siger Steen Wrist.

Middelfart-borgmester: EUC Lillebælt skal drive den grønne omstilling

EUC Lillebælt ligger placeret 6,5 kilometer fra rådhuset i Fredericia og 6,5 kilometer fra rådhuset i Middelfart. Med andre ord er EUC Lillebælt placeret helt centralt for begge byer. Fra oprettelsen af EUC Lillebælt har det også været med afsæt i et tæt samarbejde på tværs af Lillebælt. Borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd (A), har ligesom sin borgmesterkollega i Fredericia indgivet en klar støtteerklæring til det nye udbud. Selvom EUC Lillebælt geografisk ligger i Fredericia Kommune, så betyder skolen meget for Middelfart også.

– Det her betyder, at vi får flere tømrere uddannet – og er der noget vi virkelighed har behov for, så er det flere håndværkere. Flere kloge hænder der er i stand til at hjælpe os. Man kan bare kigge ud af vinduerne her på rådhuset, så kan man se de mange byggekraner. Man kan se, at der er fuld hammer på i hele Trekantområdet, siger Johannes Lundsfryd og fortsætter:

– Skal vi lykkes med det og den grønne omstilling, så er vi nødt til at have dygtige folk, også unge mennesker, der laver arbejdet. Én ting er at sidde bag et bord i byrådssalen og have mange ambitioner, men skal vi lykkes, er der mange, der skal arbejde. Er de der ikke, kan vi ikke lykkes. Hverken med at bygge huse med god kvalitet eller med den grønne omstillinger, der kræver investeringer i milliardklassen alene i Middelfart. Der er det godt, at vi har EUC Lillebælt som en dygtig uddannelsesinstitution.

– Vi har sammen med Fredericia Kommune lagt billet ind på at udvikle EUC Lillebælt til at være en klimaerhvervsskole, hvor tømrerne passer rigtig fint ind der, så vi både har noget på transport, industri og håndværk. Nu er det lykkes med tømreruddannelsen, det lykkes forhåbentlig også at blive klimaerhvervsskole, siger Johannes Lundsfryd.

Udvalgsformand: Enhver uddannelse til Fredericia er godt for de unge

En anden, der har givet en støtteerklæring til EUC Lillebælts ansøgning, er Pernelle Jensen (V), der på ansøgningstidspunktet var formand for Uddannelsesudvalget under Fredericia Byråd. Her var den vigtigste opgave at sikre, at de unge i Fredericia har det bredest mulige udbud af uddannelser i kommunen.

– Som uddannelsesudvalg arbejder vi på at få uddannelser til Fredericia. Enhver uddannelse, der kommer til byen, er rigtig godt for vores unge og vores erhvervsliv. Særligt når vi taler om erhvervsuddannelser, det er noget erhvervslivet har stor efterspørgsel på. Det er også noget vi politisk har sat meget fokus på, siger Pernelle Jensen.

– Vi har lavet forskellige tiltag på at afhjælpe den manglende arbejdskraft på netop det faglærte område. Vi har oprettet 10. pro, der giver et tæt samspil mellem erhvervsuddannelserne og eleverne. Vi har også satset på erhvervspraktik i folkeskolen, blandt andet. Inden for kort tid kommer Skills også til Fredericia. Alt det spiller også godt sammen med, at vi får tømreruddannelsen til Fredericia, forklarer Pernelle Jensen.

– Jo flere muligheder der er, jo bedre bliver det for de unge. Kan man både bo og uddanne sig i byen, så er det fantastisk. Det er ikke kun bosætning, det er også vigtigt for den enkelte, for en uddannelse er vigtigt. Derfor glæder jeg mig over, at EUC Lillebælt har fået succes med at trække den her uddannelse hjem, slutter hun.