En ny tværsektoriel samarbejdsmodel sikrer bedre behandling og lettere overgange mellem sektorerne for personer med en spiseforstyrrelse.

Personer med spiseforstyrrelse skal have et bedre behandlingsforløb.

Derfor har man i Region Syddanmark på tværs af somatik, psykiatri, det regionale socialområde, frivillige foreninger og kommuner de seneste tre år kørt satspuljeprojektet ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”, som har til formål at skabe et mere sammenhængende behandlingsforløb for mennesker med spiseforstyrrelser.

– De seneste år har vi set en stigning i antallet af personer med en spiseforstyrrelse, og vi ser ofte, at vores patienter oplever en svær overgang fra døgnindlæggelse til kommunal behandling eller behandling i hjemmet, fortæller Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark.

– Derfor er vi glade for, vi har det her projekt, hvor vi sammen med kommunerne forsøger at nå hele vejen rundt om patienten og samtidig sikrer en bedre recovery, fortsætter hun.

Ny samarbejdsmodel skaber bedre sammenhæng
For at nå hele vejen rundt om patienten har projektet fokuseret på at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører, der er tilknyttet et behandlingsforløb. Det er gjort ved at udvikle en samarbejdsmodel, som styrker den faglige relation på tværs af sektorer og sikrer et mere sammenhængende forløb for patienten helt fra modtagelse til afslutning.

Senest har 70 personer tilknyttede spiseforstyrrelsesområdet på tværs af sektorerne i Region Syddanmark over flere dage været på kursus i mentaliseringsbaseret terapi.

– I projektet har vi fokuseret på, at vi skal være sammen om at være nysgerrige. Vi skal være nysgerrige på hinanden i det faglige og på tværs af aktører, men vi skal i den grad også være nysgerrige på patienten og dennes behov. Det tror vi på kan sikre et bedre forløb, hvor patienten lettere kan vende tilbage til en normal hverdag efter indlæggelse, fortæller projektmedarbejder Christel Maria Bak Jantzen fra Psykiatrisk Afdeling Odense.

Vidensdeling af projekterfaringer
Som led i at sikre et bedre samarbejde på tværs af sektorer, var projektet vært for en faglig konference den 17. november. Konferencen henvendte sig til kommuner, socialområdet samt Psykiatrien i Region Syddanmark, og formålet var at vidensdele og præsentere projektets erfaringer.

– Med konferencen rundede vi foreløbigt projektperioden af med forskellige vinkler på spiseforstyrrelser. Her har vi præsenteret nogle af de løsninger, vi har arbejdet på, og vi har hørt fra tidligere patienter, der fortalte om livet med en spiseforstyrrelse og deres erfaringer med behandling, fortæller Christel Maria Bak Jantzen

Øget fokus på spiseforstyrrelsesområdet
Regionsrådet besluttede i september at øge fokus på spiseforstyrrelsesområdet som en del af budgetforliget for 2022. Det indebærer en analyse af området, som blandt andet kommer til at trække på erfaringerne fra satspuljeprojektet

– Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Derudover er det aftalt, at der i løbet af første halvår i 2022 bliver udviklet en fælles specialistuddannelse på tværs af sektorerne.