En ny aftale gør Lillebælt til marin nationalpark, stopper trawl og afsætter penge til flere stenrev. SF’s folketingsmedlem Karina Lorentzen glæder sig over at kampen for Lillebælt har båret frugt.

For et år siden stævnede lokaltvalgte Karina Lorentzen, SF, ud sammen med 40 andre SF’ere fra Lillebæltsområdet og det gode skib Frem for at sætte fokus på Lillebælts trængsler med klapning og iltsvind. Derfor kipper hun med flaget af en ny delaftale i finansloven, som SF er med i, og som gør Lillebælt til en marin naturpark.

– Det her er klart et skridt i den rigtige retning for et presset Lillebælt. Det sætter jo ikke en stopper for klapning og iltsvind lige med det samme, for rammen for nationalparken skal vi først diskutere. Men det kæmper vi videre for, men vi er mægtigt glade for at der kommer en park, at vi stopper det voldsomme trawlfikskeri i Bælthavet – og giver en mulighed for flere stenrev i havmiljøet, siger Karina Lorentzen.

Der afsættes 20 mio. kroner til genetablering af stenrev.