Færre ture ud i virkeligheden, færre teaterstykker og mindre musik. Sådan har aktiviteterne udviklet sig i danske fritidshjem og SFO’er efter skolereformen er trådt i kraft. I en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA, svarer mere end hver anden SFO og fritidshjem, at de har færre udflugter end før skolereformen. 38% har færre drama-aktiviteter end før og 37% spiller mindre musik.

Forklaringen er lige for – børnene har ikke energi til ret meget, når de møder op efter en lang skoledag. Børnenes aktivitetsefterspørgsel har ændret retning, og kravene til personalet er vokset. Som en pædagogisk medarbejder forklarer i undersøgelsen: ”Den største forandring er, at tiden er knap, og at pædagogik kan være svær at lave med uret for struben.”

”Det er bekymrende, at det gode fritidspædagogiske arbejde i SFO’erne og fritidshjemmene har så svære kår efter skolereformen. Vi har en forpligtigelse til at sikre gode vilkår for socialisering og udvikling også udenfor den skemalagte undervisning. Det stiller større krav til tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter. Vi må opruste SFO’erne og fritidshjemmene bl.a. gennem bedre normeringer i stedet for at lade fritidstilbuddene sygne langsomt hen”, udtaler Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor i FOA.

Presset fra skolereformen viser sig nemlig også i forældrenes opbakning til SFO’er og fritidshjem. I undersøgelsen anslås det, at antallet af indmeldte børn er faldet med ca. 10%, og det forklares først og fremmest af, at prisen for fritidstilbuddene ikke er faldet i takt med den indskrænkede åbningstid og faldet i aktiviteter.

”Vi frygter, at de første forældre, der fravælger SFO eller fritidshjem er dem med få økonomiske og sociale ressourcer – vi risikerer med andre ord at gå 30-40 år tilbage til tiden, hvor mange børn måtte låse sig ind i et tomt hjem efter skole. Det vil være skidt, hvis begrebet nøglebørn bliver aktuelt igen”, siger Jakob Sølvhøj.

Forholdet mellem pris og kvalitet er ikke fulgt med ind i den nye virkelighed. Undersøgelsen viser, at prisen for SFO og fritidshjem i gennemsnit er faldet med 13% siden skolereformen trådte i kraft, men åbningstiden i eftermiddagstimerne, hvor de fleste børn benytter tilbuddene, er faldet med 27%. I SFO’erne hvor der ikke er loft over forældrebetalingen betyder det typisk en pris på 1.500 kr om måneden. For økonomisk pressede forældre kan det blive for høj en pris, når man nu får mindre for pengene.

”Forældrenes egenbetaling er højere i fritidstilbuddene end den er i daginstitutionerne. Et godt sted at starte kunne være et loft over egenbetalingen på 25%, som vi har i daginstitutionerne,” siger Jakob Sølvhøj.

Undersøgelse bygger på svar fra 456 af de i alt 1338 SFO’er og fritidshjem i Danmark.

(Arkivfoto)