Annonce

Regeringens udspil til en grøn skattereform tilgodeser de store, meget forurenende virksomheder og vil betyde, at regningen bliver større for de små og mellemstore virksomheder. Det er også problematisk, at indtægten fra CO2-afgiften bliver brugt på subsidieordninger, som direkte er målrettet de store virksomheder. Afgiften bør føres tilbage til alle virksomheder via lavere selskabsskatter og energiafgifter, mener SMVdanmark.

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en CO2-afgift ”Grøn skattereform – et stærkere og grønnere Danmark i 2030”.

Thomas Rohden, politisk konsulent i SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, roser at erhvervslivet nu har fået en køreplan og en indsigt i, hvad man kan forvente at skulle betale. Men han er også kritisk over for udspillet.

– Det er skuffende, at regeringen går så langt i forhold til at give CO2-rabatter til udvalgte særinteresser og forlade princippet om, at forureneren selv betaler for sin egen forurening, for det flytter regningen fra de store virksomheder til forbrugerne og de små, siger han.

Han henviser til, at regeringen vil lade virksomheder, der bruger såkaldte mineralogiske processer, fx Aalborg Portland, der producerer cement, slippe med en CO2-afgift på 100 kr. pr. ton udledt CO2, mens andre virksomheder skal betale 750 kr. pr. ton udledt CO2.

– Det vil gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver være og vil efterlade en stor regning til forbrugerne og de mindre virksomheder. Når de store, meget forurenende virksomheder slipper billigere, bliver regningen naturligvis større for alle andre, siger Thomas Rohden.

Annonce

Pengene bør føres tilbage til virksomhederne

Regeringen vil bruge en stor del af indtægten fra CO2-afgifterne til subsidieordninger, fx 4 mia. kr. til omstillingsstøtte og 3 mia. kr. til at indfange CO2 (carbon capture). Det er ikke den bedste brug af pengene, mener Thomas Rohden.

– De mange milliarder som virksomhederne betaler i CO2-afgifter skal ikke gå til ineffektive og fordyrende subsidieordninger målrettet de største virksomheder. I stedet bør pengene fra CO2-afgifterne krone for krone gå til lavere skatter og energiafgifter. Så kan virksomhederne selv vælge, hvordan de bedst og mest effektivt omstiller deres virksomhed, siger han.

Misvisende pris

Endeligt mener han, det er misvisende, at regeringen skriver, at prisen pr. ton CO2 bliver 850 kr. for virksomheder med mineralogiske processer, fordi det inkluderer en udgift på 750 kr. pr ton til at købe EU-kvoter for.

– Det ser jo godt ud på papiret, men i praksis uddeler EU gratis-kvoter for en stor del af produktionen til disse virksomheder, siger han.

Annonce