En aktindsigt givet til AVISEN viser, at der i mere end to måneder har været kendskab til en voldsom stigning i forældrebetalingen på dagsinstitutionsområdet. Denne viden lå hos leder af dagtilbud, John Nyborg, der også sidder i byrådet. Den viden mener Venstre var politisk afgørende, men kom aldrig videre. Socialdemokratiet afviser enhver politisk indblanding.

– Det er vigtigt at skille de to ting ad. John har et arbejde på kommunen. De to ting skal man passe på med at blande sammen. Vi er meget opmærksomme på denne problemstilling. Vi har ikke kendt noget til den stigning. Det vil vi normalt have med til budgetforhandlingerne, for det er med til at synliggøre finansieringen. Der har med års mellemrum været fejl, så de ikke er med. Vi har endnu engang fået en reminder, siger Søren Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet.

– Jeg mener rent faktisk, at det gik galt engang tidligere med Jacob Bjerregaard, men jeg er ikke helt sikker. Der er ikke noget fordækt i det. Det er sket rent i forvaltningen. Der er intet politisk i det her. Jeg synes ikke, der er noget der er pudsigt i timingen. Jeg synes, det er irriterende, at ingen politikere har været opmærksomme på det. Alle kunne have gjort opmærksom på det, siger Søren Larsen.

Ærgerligt med mistænkeliggørelse

Søren Larsen forstår ikke, at nogle partier stiller spørgsmål ved om John Nyborg har handlet politisk eller ej i processen, hvor han blot to dage efter et valg viderebringer informationen, som han har siddet inde med i to måneder på det tidspunkt.

– Jeg ville ønske, at den viden var kommet videre. Det er drønærgerligt, at man skal mistænkeliggøres efterfølgende. Men der er intet af det her, der er behandlet politisk, slår Søren Larsen fast.

– Jeg tænker, at dem der undrer sig har stillet spørgsmålstegn ved, hvad der er sket og de har fået en forklaring. Nu må de rette de flere spørgsmål, fortsætter han.

– Jeg kan ikke forstå den undren, de har. De spørgsmål skal rettes til de mennesker i forvaltningen, der har ansvaret. Får de flere spørgsmål må de rette dem til forvaltningen igen. Der er absolut intet politisk i det her, slår Søren Larsen fast.

Er det problematisk, uanset partitilhørsforhold, at et byrådsmedlem sidder på så afgørende en post med så politisk en sag?

– Nej. Det er ikke problematisk. Styrelsesloven beskriver helt klart, hvilke regler der er for byrådsmedlemmer og deres arbejde. Lovgivningen er fulgt 100 procent. Det har jeg det helt fint med. Jeg synes ikke, at vi har brug for at lave vores egne love. Det er lige meget, hvem der har siddet med det, siger Søren Larsen.

Vil du love, at du ikke har kendt til det her før andre politikere?

– Jeg vil gerne lægge hovedet på blokken for, at jeg aldrig hørt noget om, det her politisk. Jeg har fået kendskab til det på et økonomiudvalgsmøde i november, svarer Søren Larsen.

– Overordnet set, så er det, der er sket, at alt er kørt efter bogen i forhold til politikere og forvaltning. Særligt en mand, som Steen (Wrist, borgmester i Fredericia Kommune red.) er særligt opmærksom på, at alt foregår ordentligt. Så somme tider føler jeg mig lidt trådt over tæerne. Steen gør det ordentligt. Der bliver ikke lavet de krumspring, der bliver antydet. Der er intet politisk i det, lyder det afslutningsvist fra gruppeformand i Socialdemokratiet, Søren Larsen.

Ordfører: Vi overholder minimumsnormeringerne uanset hvad

Arkivfoto: Ole Steen Hansen (A) Foto: AVISEN

Ole Steen Hansen er formand for Børne- og Skoleudvalget og ordfører på området for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Han fejer alle påstande om, at det her koster på minimumsnormeringer af banen.

– Vi retter hele tiden til, så der sker ikke noget. Ligeså snart børnetallet falder, fyrer vi pædagoger og omvendt. Vi har det serviceniveau, vi har aftalt, slår Ole Steen Hansen kortfattet fast.

Men forældrebetalingen er udregnet ud fra et højere børnetal end det børnetal serviceniveauet skal passe til. Det må da give en økonomisk lussing?

– Serviceniveauet passer. Vi har aftalt et serviceniveau. Det er serviceniveauet, der er afgørende. Hele byrådet har afgjort, at der skal være minimumsnormeringer. Vi har vedtaget, at kommer der flere børn, skal vi poste flere penge til, svarer Ole Steen Hansen.

Man har i budgettet for 2022 vedtaget et serviceniveau ud fra ét børnetal. Hvis det serviceniveau skal overholdes ud fra de penge der er afsat med budgettet ville det, ifølge aktindsigten, medføre en stigning i forældrebetalingen på mellem 10 og 20 procent. For at sænke dette har forvaltningen tilføjet 146 børn til børnetallet og dermed spredt ”regningen” ud på flere hænder. Men forældrebetalingen er udregnet efter det behov, der var med det første børnetal. Altså vil forældrebetalingen med de 146 børn udelukkende dække de omkostninger, der var til det oprindelige børnetal. Hvis de 146 børn flere kommer, er der ikke afsat midler til dette, fordi midlerne er beregnet ud fra det oprindelige børnetal.

Den problemstilling bekymrer ikke Ole Steen Hansen.

– Den tid den sorg. Vi kan ikke tage alle problemer på forskud, siger Ole Steen Hansen.

– Der er nok også andre, der bruger færre penge. Jeg forholder mig kun til en eneste ting. Byrådet har vedtaget at have minimumsnormeringer. Der overholder vi. Så må vi rette til. Det er kun prognoser. Så retter vi til undervejs. Vi skal overholde minimumsnormeringerne, som vi har vedtaget. Kommer vi så i problemer, må vi kigge på det. Det har alle partier lovet hinanden. Vi har faktisk bedt om at blive opdateret tidligere end budgetforhandlingerne, fordi vi vil have minimumsnormeringer, forklarer Ole Steen Hansen og fortsætter:

– Jeg siger ikke, at vi ikke kommer i problemer, men så må vi kigge på det. Det bliver ikke nemt. Men det vi siger, er det vi gør. Men vi må stå sammen og løse dem. Indtil andet er bevist går jeg ud fra, at der er minimumsnormeringer i Fredericia.