Demokrati og Borgerudvalget har på det seneste udvalgsmøde drøftet flere forskellige dialogformer, i forsøget på at forbedre den nuværende dialog mellem borgere og politikere.


– Demokrati og Borgerudvalget blev nedsat for at udvikle nye og bedre dialog-muligheder med byens borgere, idet den tidligere spørgetid i byrådssalen ikke fungerede efter hensigten, udtaler Anette Hyre-Jensen, som selv brugte spørgetiden i byrådssalen meget før hun kom i byrådet.

– Der var simpelthen for lidt kvalitet i denne spørgetid, hvorfor byrådet ønskede at udvikle og forbedre spørgetiden, og den udvikling skal fortsætte, idet en god og tæt dialog mellem borgere og politikere er et vigtigt element i byrådsarbejdet”.
Problemet med den tidligere spørgetid i byrådssalen var, at flere borgere var utrygge ved at bruge den, ligesom flere ikke ville udstilles offentligt, hvorfor flere valgte, at de ikke gjorde brug af denne spørgetid. Herudover var erfaringen også, at spørgetiden fra tid til anden udviklede sig til et slags politisk teater, hvilket på ingen måde var hensigten.

Demokrati og Borgerudvalget nedsatte derfor en ny type åbne byrådsmøder som blev afholdt rundt omkring i byen. Disse har grundet Covid-19 imidlertid ikke været afholdt det seneste år, men nu åbnes muligheden tilsyneladende atter for disse, hvorfor det næste åbne byrådsmøde allerede er ved at blive planlagt til afholdelse i juni måned.

Herudover vil Socialdemokratiet gerne genindføre de åbne cafémøder forud for byrådsmøderne, ligesom vi har stillet forslag om, at samtlige udvalgsformænd skal indføre en fast træffetid på rådhuset, hvorved byens borgere har mulighed for, at få en tryg og fortrolig dialog med de relevante udvalgsformænd.

– Vi vil med disse forslag kunne forbedre dialogen med borgerne – uden at skabe et politisk teater” udtaler Anette. ”For Socialdemokratiet er det vigtigt med en god og ordentlig dialog med borgerne, og denne forbedres med forslagt om træffetid med udvalgsformændene, afslutter Anette Hyre-Jensen.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
6 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

hans thomassen
hans thomassen
23:15 - 3. maj 2021 23:15

Bare man da i det mindste kunne få byrådsmedlemmerne til at svare når man fremsender noget til dem.
Jeg har endnu ikke hørt noget på en mail fremsendt for ca. 3 måneder siden.

Ove Nygaard
Ove Nygaard
17:07 - 4. maj 2021 17:07
Svar til  hans thomassen

Byrådsmedlemmerne skal, jf. viceborgmester (DF), Susanne Eilersen, have “en direktør med ind over for at kunne forstå en sag og svare på den”, og derfor kan der jo godt gå nogen tid, inden der svares, hvis der i det hele taget svares! Ja, der er behov for en bedre dialog, og den vil nok først komme, hvis vi vælgere den 16. november 2021 benytter lejligheden til at skifte væsentlige dele af byrådet ud – i princippet hele byrådet uanset partifarve.

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
13:30 - 6. maj 2021 13:30

Det er vist almindelig kendt, at man ikke kan oprette demokrati ved lovgivning, da demokrati er en livsform.
Man kan tvinge hesten hen til vandtruget, men man kan ikke tvinge den til at drikke.
Al den snak om dialog og åbenhed lyder godt, men hvad betyder det, når man i realiteten ikke kommunikerer overhovedet?

Brian Magnussen
Brian Magnussen
17:01 - 6. maj 2021 17:01

Hvis borgere føler sig udstillet og utrygge ved at spørge politikerne, Hvad er det så for politikere vi har?. Kan de få en mand fyret eller ødelægge folks karriere? Hvad er det for en ledelse i virksomheden Fredericia og hvor rækker deres tråde?

Dagning
Dagning
08:33 - 7. maj 2021 08:33

Jeg er evig enig med Anette i, at borgerne har brug for og ret til en god kommunikation med de folkevalgte. Dialog er basis for vores demokrati og vi skal bestemt satse på mange former for dialog mellem borgere og politikere.
Jeg forsøgte netop at tale med politikerne om den forfærdelige forvaltningsskik, som familieafdelingen så hårdnakket i de sidste mange år har forsøgt at skjule, men blev mødt med blokering, trusler og forfølgelser.
Jeg takker igen byrådet for at sætte en undersøgelse af familieafdelingen på budgettet for 2021 – og minder om, at en snak om dialog ikke må afløse reelle positive forandringer til gavn for borgerne (ikke de embedsfolk, som får deres løn af borgerne!).

Karen Møberg
Karen Møberg
13:33 - 10. maj 2021 13:33
Svar til  Dagning

Lad os så set, om den undersøgelse bliver sat i værk, for jeg har kun kæmpet i 12 år for det samme som frivillig bisidder med hjælp fra en pensioneret kriminaldommer og advokat. Indtil Anette Hyre kom i Byrådet var hun en tro følge, men så forsvandt hendes dialog og demokrati.Jeg havde en mor, som bad Jacob Bjerregaard ønske sig et tastatur, da han blev 40 år, så han kunne svare borgerne, men det virkede heller ikke. Tør man længere stole på Fredericia Byråd?