2021 går på hæld efter et meget begivenhedsrigt i år Fredericia Byråd. Det er ikke meget politik, der er blevet talt, i stedet løb det med personsager og skandale efter skandale. Det var en træls tid, fortæller borgmesteren, der håber, at 2022 bringer et politisk mod til fremdrift for Fredericia.

– Min nytårsaften var noget speciel. Det var selvfølgelig som enhver anden med god mad og nogle raketter. Men blikket på dem var noget anderledes, for jeg vidste, at jeg klokken 12 ville være borgmester. Det var på den måde en anden nytårsaften, fortæller Steen Wrist om nytårsaften sidste år, hvor han dagen før var blevet valgt til ny borgmester i Fredericia med virkning fra netop 1. januar 2021.

Det kom efter en noget turbulent december, hvor Jacob Bjerregaard meldte sin afsked – og det Steen Wrist trådte ind i var et hav af skandalesager. For hvert skab, der blev åbnet i borgmesterkontoret, væltede skeletterne ud.

– Jeg tror i virkeligheden, at der kom chokbølger over Fredericia. Det var en skuffelse, men også en følelse af, at der ikke var andet at gøre, end at komme til bunds og handle på baggrund af konklusionerne. Jeg sagde fra start, at jeg ikke kom til at lægge partihensyn ned over det her. Det er da ikke en rar beslutning, men det var sådan det var, siger Steen Wrist.

Den 1% fyldte 99% af tiden

For byen var der chokbølger, og de bølger ramte også i byrådet. Her sad 20 byrådsmedlemmer, der alle havde arbejdet tæt med Bjerregaard, men nu måtte sande, at de havde været medvirkende til flere skandaler. Det gav mere agtpågivenhed, fortæller den nye borgmester.

– Det har betydet en enorm skuffelse for byen over, at man igen skulle igennem en borgmestersag. Der kom en større politisk bevidsthed omkring det med, at når man har kigget ind mod den ene person, så er der 20 andre med et medansvar. Jeg tror, at den følelse gik igennem alle 20, at det her ikke må ske igen. Så jeg tror, at vi har været mere agtpågivende, siger Steen Wrist.

2021 blev et år uden de store politiske satsninger, udmeldinger og beslutninger. De fleste står nok med en følelse af, at selvom der var kommunalvalg i indeværende år, så var der stadig ikke meget politik at komme efter.

– Jeg kan huske den følelse jeg stod i, da vi havde forhandlet budgettet færdigt. Der var gået 2/3 af året – og der følte jeg det var første gang vi lavede reel politik. I det her vi har stået i, i den absolutte topledelse, har der sket ting der ikke skullet ske, men den resterende 99% af kommunen har kørt videre uden problemer. Men det var den ene procent, der fyldte for 99% i byrådet. Men der var ingen vej udenom at forholde sig til de her ting, siger Steen Wrist.

– Jeg synes i virkeligheden, at der var lagt store spor fra året før. Det er ikke, fordi der ikke er sket ting i Fredericia. Jeg har taget spadestik og klippet røde snore. Men jeg stod med en følelse af, at jeg havde brugt stort set alt min tid på det her. Men fagudvalgene har lavet en masse, og vi har haft en masse sager på dagsordenen. Men jeg havde en følelse af, at budgettet var første gang med de politiske arbejdshandsker, forklarer borgmesteren.

Budgettet viste politiske uenigheder

Da der endelig kom politik på bordet kunne Steen Wrist ikke samle alle 21 byrådsmedlemmer om budgettet. Venstre ville ikke være med, om de blev smidt ud eller gik selv står i det uvisse, men ikke desto mindre tegnede, der sig her uenigheder. Alligevel er Wrist meget tilfreds med resultatet.

– Jeg synes særligt, at vores satsning på turisme og bosætning er en vigtig søjle i budgettet for 2022. Jeg synes også vi har kigget ansvarligt ind i at sætte spor i gang på ældreområdet. Vi har et flot økonomisk niveau på området, men vi har svært ved at tiltrække hænder nok. Der er mange ting i budgettet, der hver især er vigtige, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Jeg var mega glad for, at vi stadig har en robust økonomi. Partierne, mit eget inklusivt, har mange ønsker med. Min rolle er, at budgettet holder. På trods af, at det højeste budgetterede anlægsloft, og stor afskrivning på lån har en robust kassebeholdning. Vi er klar til at investere, når mulighederne opstår.

2022 skal byde på politisk mod

I 2021 var der kommunalvalg, der betød et noget mere broget byråd uden absolut flertal. Steen Wrist forventer sig meget af det nye byråd.

– Jeg forventer mig meget godt af det nye byråd. Vi er fælles om konstitueringen. Mange journalister havde fat i mig for at høre, hvorfor vi ikke blev færdige. Men i virkeligheden var vi nogle af de første med en samlet aftale. Folk er nu fælles om at få indflydelsen på lige vilkår. Men man er også fælles om at tage ansvaret på lige vilkår, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Jeg tror sådan set på, at det er godt at alle i byrådet har arbejdstøjet på, for det bliver der brug for. Det første vi skal, det er at lave en vision for Fredericia – sammen med borgere, forenings- og erhvervsliv. Vi skal finde de fyrtårne, vi vil sætte ekstra lys på. Men også turde sige, højt hvad vi vil med den grønne omstilling i det lange lys.

Med konstitueringen er også kommet en ny udvalgsstruktur, der blandt andet giver et øget fokus på energi og klima, på de unge og på turisme og bosætning.

– Det er klart, at vi sætter klimaet højt. I det ligger der også den energiinfrastruktur vi har og er i Fredericia. Vi har været i centrum for jernbane, industri og transport- og logistik. Og det er vi stadig. Med den placering vi har kan vi også være centrum for den grønne omstilling. Vi skal rage op og turde sige højt, hvad man får her i Fredericia. Både på bosætning og turisme. Vi siger også noget helt særligt om unge denne gang. Der er omkring 320 unge i Fredericia, der hverken er i gang med uddannelse eller arbejde. Det tal skal ned, for det betyder vildt meget for den enkelte unge. Der har vi en forpligtelse overfor, at den enkelte lykkes i livet, siger Steen Wrist.

Når Steen Wrist om et år igen skal gøre status over den politiske tilstand i Fredericia håber han på mere ro og mere politisk mod.

– 2022 handlede forhåbentlig om, at vi så corona i bakspejlet. Det handlede om en meget involverende proces, hvor Fredericia fik en ny vision. Det handlede forhåbentlig også om et budget, hvor de fleste var med. Snuden i sporet, lyder det afslutningsvist fra Steen Wrist.