20 familier har siden maj 2014 deltaget i projektet ”Helhedsorienteret indsats for udsatte familier” i Kolding Kommune, og resultaterne fra evalueringsrapporten er overordentligt positive.

· 6 ud af 19 børn er ikke længere anbragt uden for hjemmet, 7 forældre har fået mere samvær med deres børn, 6 familier har fået bedre bolig, 2 forældre får mindre medicin og 11 forældre er kommet i tandbehandling.

· 3 forældre er nu på SU, 20 forældre er i vejledning, opkvalificering eller praktik, 1 forældre er i uddannelse på særlige vilkår, 4 forældre har mentorstøtte og 2 forældre er i ressourceforløb.

Udgangspunktet var tilsammen 36 børn og 31 voksne. 19 af børnene var anbragt uden for hjemmet og 17 boede hjemme. Alle de voksne var på kontanthjælp.

Projektet der har fokus på at øge trivslen for udsatte familier i Kolding, blandt andet ved hjælp af en familieambassadør, netværksmøder og en fokuseret indsats fra KFUMs frivillige og kommunens fagfolk, fortsætter efter at Social- og Sundhedsudvalget har set nærmere på evalueringsrapporten fra Deloittes.

– Som kommune yder vi på tværs af forvaltningerne en koncentreret indsats på alle de områder vi kan, omkring de familier der deltager i projektet. Nogle af familierne har fået tildelt en familieambassadør til at ’holde styr’ på kontakten med kommunen, til at støtte og vejlede, og når vi kigger på resultaterne og tilfredsheden blandt borgerne, kan vi bare konstatere, at vi står med en succeshistorie, fortæller Lis Ravn Ebbesen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

Blandt de deltagende familier er der også stor tilfredshed med projektet, som også inddrager frivillige igennem en aftale med KFUMs Socialt Arbejde. Der bliver løbende målt på en række punkter, og borgerne bliver interviewet om de forskellige elementer i projektet. Tabellen viser en kontinuerlig positiv fremgang.

– Det spændende er jo det samarbejde vi har på tværs af samtlige forvaltninger og afdelinger, ja også frivillige aktører. Alle kommer ud til borgerne, det er familierne selv der er værter og fagfolkene kommer til dem. Det er en markant anderledes tilgang, men de gode resultater er altså ikke til at komme uden om, fortæller Lis Ravn Ebbesen.

Forlængelsen af projektet bliver delvist finansieret ved at omprioritere de besparelser der allerede er at finde på andre områder, som følge af familiernes deltagelse i projektet.