Virksomheder i Kolding Kommune kan aflevere affald døgnet rundt på genbrugspladsen på Gejlhavegård 12. Dermed prioriterer de tid og opgaver uden at tænke på, hvornår genbrugspladsen lukker. Det giver dem bedre betingelser for at drive forretning.

Projektet på Gejlhavegård 12 startede som et forsøg den 1.oktober 2014. Ordningen har siden 1. juni 2015 været permanent.

Tømrermester Finn Vesterholm var en af dem, der skubbede gang i projektet:

”Vi håndværkere starter tidligt og slutter sent. Det er uhensigtsmæssigt at stå til fyraften med en trailer fyldt med affald, og en genbrugsplads der er lukket. Jeg, og en række virksomheder, gik derfor i dialog med Kolding Kommune. Vi efterspurgte bedre betingelser for at drive en bedre forretning. Det har vi nu, og det er vi tilfredse med, udtaler Finn Vesterholm.

Frihed fungerer

Virksomheder afleverer nu affald på tidspunkter, hvor pladsen ikke er bemandet. Spørgsmålet er derfor, om virksomhederne vælger den nemme løsning og smider alt affald i containerne til brændbart?

”Vi har haft få tilfælde, hvor affaldet er sorteret forkert. Men alt i alt er det en succes”, fortæller, Helle Nielsen, affaldskonsulent i Kolding Kommune.

Erhvervsvenlige åbningstider er efterspurgt blandt landets virksomheder

Ifølge Dansk Byggeri efterspørger landets virksomheder genbrugspladser med fleksible åbningstider:

”Vores medlemmer vil af med deres affald, så det passer ind i deres arbejdsgang. På den måde spilder de mindre tid og er mere produktive”, udtaler Niels Nielsen, Branchedirektør i Dansk Byggeri.

Det er særligt mellem klokken 6 og 7 og mellem klokken 17 og 20, at virksomhederne benytter genbrugspladsen. Den fri adgang til pladsen betyder også, at virksomhederne ikke længere holder i kø om morgenen for at komme af med affaldet.

Fleksible åbningstider på genbrugspladsen giver virksomhederne bedre mulighed for at drive forretning (Foto: Kolding Kommune )
Fleksible åbningstider på genbrugspladsen giver virksomhederne bedre mulighed for at drive forretning (Foto: Kolding Kommune )