Hvis det efterhånden er svært at holde styr på de mange pressemøder, udmeldinger og kursskifte, så skyldes det ikke kun at coronakrisen snart er på vej mod sit andet år.

Alene de sidste 6 måneder er de ansvarlige myndigheder og regeringen gået fra at udtrykke stor tiltro at vaccinationerne var afslutningen på coronapandemien – til nu at stå med de højeste smittetal siden nedlukningerne i 2020. Samtidig har man sænket testkapaciteten markant siden september 2021.

Den 21. maj 2021 blev coronapasset udfaset på baggrund af SSI’s vurderinger. Det hed sig at det skete på et fagligt grundlag. Samtidig gav man også mulighed for at give et coronapas allerede efter første vaccinationsstik. Herefter har man løbende fulgt vaccinationstilslutningen, samt investeret millioner af kroner i reklamekampagner rettet mod danskerne, med henblik på at få så mange som muligt vaccineret.

Danmark har haft en af de højeste vaccinetilslutninger blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. Den 10. september besluttede man at covid-19 ikke længere skulle klassificeres som en samfundskritisk sygdom. I den forbindelse udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke (A):

– Det er en vigtig milepæl i vores epidemihåndtering, at covid-19 i dag ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det tilbageværende krav om coronapas i nattelivet udløb ved døgnets begyndelse. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er nået langt med vaccinationsudrulningen, har en stærk epidemikontrol, og fordi hele den danske befolkning har ydet en helt enorm indsats for at nå hertil. De særlige muligheder for at indføre restriktioner, som vi har med epidemiloven, skal ikke være den nye normal i samfundet. Vi fortsætter med at overvåge epidemien tæt, og hvis der sker en alvorlig udvikling, som truer epidemikontrollen i Danmark, er vi parate til at handle hurtigt igen.

Det blev også hurtigt at man atter måtte skifte kurs. For kun 2 måneder senere, nogenlunde det samme tidsforløb, som smittebølgerne har udviklet sig siden begyndelsen af krisen, måtte man endnu engang erkende at pandemien ikke er under kontrol. Torsdag den 11. november blev covid-19 således igen klassificeret som en samfundskritisk sygdom.

– Vi ved, at stigninger i smitten kommer med en hale af stigninger i indlæggelser. Så selvom vi har godt styr på epidemien og en høj vaccinationstilslutning, er vi nødt til at handle nu. Det er rettidig omhu. Jeg er derfor også meget glad for, at et bredt flertal i Epidemiudvalget netop har bakket op om indstillingen fra vores epidemikommission og de uafhængige eksperter om at kategorisere Covid-19 som samfundskritisk og at tage coronapasset i brug igen, udtalte Magnus Heunicke.

Den 25. november 2021 meddelte Sundhedsstyrelsen at der vil blive tilbudt et tredje stik til alle danskere over 18 år.

Vaccinationerne, der begyndte i starten af året, har automatisk givet vaccinerede et gyldigt coronapas. Men nu erkender Sundhedsstyrelsen at immuniteten mod covid-19 falder markant efter cirka 6 måneder:

”Det er kendt, at immuniteten falder over tid, og faldet er markant cirka 6 måneder efter 2. stik. På baggrund af det opdaterede vidensgrundlag, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at revaccination er effektiv i forhold til at forebygge faldet i immunitet, og at revaccination giver en bedre beskyttelse mod infektion og mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Den øgede effekt gælder for alle aldersgrupper”, skriver Sundhedsstyrelsen.

Det fremgår ikke af Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut eller Sundhedsministeriet, om danskerne kan se frem til et fjerde, femte eller sjette stik, når immuniteten atter falder efter det tredje stik. Med den nuværende erkendelse vil immuniteten mod covid-19 nemlig falde markant hver sjette måned:

– Siden vi begyndte revaccinationen, har vi gennemgået den nyeste viden og erfaring på området. Det står nu klart, at faldet i immunitet også sker for personer i de yngre aldersgrupper. På den baggrund er der også sket et skred i opfattelsen internationalt. Der er nu stigende faglig enighed om, at man tilbyder revaccination efter samme interval til alle over 18 år. Og når vi i dag går ud og tilbyder det 3. stik til alle over 18 år, så er vi på linje med mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder Tyskland, Holland og Norge. Derudover peger Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) på revaccination af alle over 18 år som modsvar mod den faldende vaccineimmunitet,” siger Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen .

Kilde: Sundhedsministeriet, SSI og Sundhedsstyrelsen. Der er link til kilderne i teksten.