Fusionen mellem TAS og L90 har været drøftet på møder i februar og september 2014 med borgmestrene i de i alt 16 ejerkommuner og der er især lagt vægt på at fusionen reducerer risikoen for takststigninger som følge af ændrede affaldsmængder: TAS er sårbar overfor fald. L90 er sårbar overfor stigninger og

– at der bliver øget konkurrence. Fusionen vil medføre et stort robust selskab med betydelig konkurrencekraft. Det reducerer risici for tab og øger muligheden for værdiskabelse for ejerne.

– at fusionspotentialet er ca. 300 mio. kr. til gavn for borgerne. Selskabet har dermed givet et væsentlig bidrag til at opfylde kravet om effektivisering af affaldsforbrændingsanlæggene i aftalen mellem KL og Regeringen. Potentialet fordeles med ca. 2/3 til affaldskunderne og 1/3 til varmekunderne.

– at fusionen reducerer risici ved ændring af afgifterne som f. eks. senest forsyningssikkerhedsafgiften, der ville have ramt supplerende flisfyring.

Partierne i Fredericia blev mandag aften enige om at fusionere med L90, som får domicil i Herning. Det nye selskab kommer til at hedde Energnist I/S og får Kenny Bruun Olsen (V) som repræsentant for Fredericia – Steen Wrist Ørts (S) blev valgt som suppleant.

(Arkivfoto)