Onsdag eftermiddag blev borgmesterportrættet af forhenværende borgmester og nuværende byrådsmedlem Steen Dahlstrøm afsløret på Middelfart Rådhus.

Flere steder i landet er der tradition for, at der laves og ophænges et portræt af afgåede borgmestre. Det gælder også i Middelfart Kommune, hvor det første portræt i den sammenlagte Middelfart Kommune (efter kommunalreformen) onsdag blev afsløret. Steen Dahlstrøm var den samlede kommunes første borgmester, og i forbindelse med hans 40-års jubilæum i byrådet til nytår blev portrættet afsløret.

Portrættet er malet af Anne Gyrite Schütt, og er et oliemaleri i klassisk stil. Det skal fremover hænge på Middelfart Rådhus.

Steen Dahlstrøm kan den 1. januar 2022 fejre 40-års jubilæum i Middelfart Byråd. Han blev valgt til byrådet for første gang i 1981 og sad som menigt medlem af Byrådet, indtil han i 1986 blev valgt som borgmester. Steen Dahlstrøm var borgmester i 31 og et halvt år, indtil han i 2017 overgav borgmesterkæden til partifælden Johannes Lundsfryd Jensen.

Ved Byrådsvalget i år genopstillede Steen Dahlstrøm som nummer to på den socialdemokratiske liste og blev genvalgt til endnu en periode.

Steen Dahlstrøm har gennem årene bestridt mange forskellige tillidshverv i den kommunale sektor, blandt andet var han gennem 30 år medlem af flere af KL’s faglige udvalg.

I sin tid som borgmester har Steen Dahlstrøm blandt andet været med under kommunesammenlægningen, omdannelsen af Hindsgavl fra landbrugsjord til dyrehave og etableringen af Klimabyen.