H2 Energy Esbjerg bliver pr. 1. januar 2023 en del af Trekantområdets Power to X-partnerskab, Triangle Energy Alliance. Det schweizisk-ejede energiselskab etablerer 1 GW brintfabrik i Esbjerg og har købt en 110.000 kvm byggegrund i Taulov i Fredericia, hvor de ønsker at etablere distributionsterminal af brint og syntetiske brændstoffer.

Clifford Zur Nieden. Foto: PR

– Sammen med forskellige partnere sigter vi mod at sætte gang i brintøkosystemet i Danmark ved at levere grøn brint til industrier i Danmark. Vi er i gang med at etablere vores brintproduktionsanlæg i Esbjerg, derudover har vi købt byggegrunden i Fredericia til distribution af brint fra centrum af Danmark. At engagere sig i Trekantområdet og være en del af PtX-partnerskabet giver derfor mening for os. Vi har et fælles ambitionsniveau om at få en brintinfrastruktur til Fredericia og at gøre Trekantområdet til knudepunkt for udvikling af Power-to-X og fremtidens grønne brændstoffer, siger Cliff zur Nieden, direktør i H2 Energy Esbjerg.

– Vi venter dog stadig på, at den danske regering træffer en beslutning om at gå i gang med at bygge den første brintledning. Vi er optimistiske på Fredericias vegne, at rørledningen vil forbinde Esbjerg PtX- produktionsprojekterne med Fredericia. Vi kan se, at forbindelsen mellem den jyske vestlige- og østlige del af kysten, Esbjerg og Fredericia spiller en central rolle i udbygningen af en brintinfrastruktur i Danmark, fortsætter Cliff zur Nieden.

Vedvarende brændstoffer mangler infrastruktur

Partnerne ser en fælles nødvendighed i en brintinfrastruktur på tværs af Jylland fra Esbjerg til Trekantområdet og gerne til lagring i Lille Torups kaverner i Midtjylland, samt forbindelse fra Egtved mod syd til det tyske marked.

– Ankomsten af endnu en stærk brintaktør i Fredericia kan accelerere mulighederne for at omstille dele af den tunge transport til brint med udgangspunkt i Trekantområdet som logistikknudepunkt. Distribution af brint fra Taulov til både transportformål og videreforædling til andre industrielle formål, understreger det fælles behov for en brintrørledning mellem Esbjerg og Fredericia via kompressorstationen i Egtved. Power to X binder virksomheder, kommuner og landsdele sammen med det fælles formål at opnå de danske klimamålsætninger, siger Søren Schmidt Thomsen, direktør i TEA.

H2 Energy Esbjerg investerer en milliard euro i Power to X-anlægget i Esbjerg med en kapacitet på 1.000 MW elektrolyse, som skal stå færdigt i 2025. Anlægget skal konvertere strøm fra vedvarende energikilder til 90.000 ton grøn brint.