Der blev givet 425 millioner kroner til at uddanne flere faglærte i ældreplejen for 2021 i sidste års finanslovsaftale. Men flere kommuner har slet ikke anmodet om penge til at uddanne ufaglærte. Dybt kritisabelt og udtryk for manglende forståelse af de kæmpe rekrutteringsudfordringer, mener FOA.

Klik på kortet og se, hvor meget de enkelte kommuner har anmodet om i forhold til deres andel af midlerne og hvor stor en andel af personalet, der i dag er ufaglært.

En tredjedel af kommunerne har enten ikke anmodet om eller anmodet om et lavere tilskud end det, de reelt er tildelt i den pulje, der er afsat i 2021, som skal sikre et bedre fagligt niveau i ældreplejen og 1.000 flere faglærte medarbejdere. Det viser tal fra Socialstyrelsen.

Der blev på finansloven for 2021 afsat 425 millioner kroner i 2021 til at hæve kvaliteten i ældreplejen (og 450 millioner kroner i hvert af de kommende år frem til 2024), men på grund af politiske forhandlinger, der trak ud, blev det beløb halveret og perioden, kommunerne kunne anmode om tilskuddet åbnede først 1. juli. Men kommunerne har tilsammen kun søgt 174 millioner kroner af den allerede reducerede pulje på 212 millioner kroner.

– Der er så stort behov for social- og sundhedshjælpere og -assistenter i ældreplejen – vi ser flere kommuner gå i nødberedskab i disse uger og behovet bliver kun større i fremtiden, derfor er det dybt frustrerende at se, at de penge til 1.000 nye faglærte kolleger ikke bliver brugt i det omfang, der er aftalt og som der er hårdt brug for.

– Vi er allerede for sent ude i forhold til at uddanne nok faglærte i ældreplejen. Det betyder, at medarbejderne lige nu knokler hårdt og må se langt efter flere kolleger. Det er ubegribeligt, at et initiativ, som i hvert fald kunne skaffe 1.000 flere på den måde ikke bliver udnyttet, siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

Pengene til at sende ufaglærte medarbejdere i ældreplejen på social- og sundhedsuddannelserne blev afsat på finansloven sidste år, men aftalen mellem regeringen og aftalepartierne var først på plads lige inden sommerferien.

Viborg Kommune er en af de kommuner, der slet ikke har anmodet om midler. Kommunen var ellers tildelt 3,66 millioner kroner til uddannelse af medarbejdere i ældreplejen, mens Aalborg Kommune kun har anmodet om 1,67 millioner kroner ud af deres andel på over 7 millioner kroner.

”Det er trist, at forhandlinger skal trække så meget ud, at man halverer antallet af medarbejdere, man kunne have fået ind på uddannelserne, men det burde altså være muligt for alle kommuner at uddanne i hvert fald nogle stykker. Det er uambitiøst, når nogle kommuner slet ikke anmoder om pengene. Det rammer borgerne og medarbejderne,” siger han.

Andelen af ufaglærte i ældreplejen er steget fra 13 procent til 22 procent fra 2017 til 2021.

”Der er et stort potentiale i at få flere uddannede i ældreplejen. Samtidig ved vi, at antallet af løstansatte vikarer er steget. Nogle af dem, burde kunne dække ind, når kolleger skal uddannes,” siger Torben Hollmann.

På grund af den sene aftale for udmøntning af midlerne i 2021 blev de resterende midler, 212 millioner kroner, brugt til blandt andet flere selvstyrende teams i ældreplejen.

”Det er positivt, at pengene bliver indenfor området, men det optimale ville være, at samtlige 425 millioner kroner blev brugt på flere ansatte – så kunne politikerne derudover investere yderligere i selvstyrende teams og demensområdet,” siger han