Anne Engdal Stig Christensen: – Dokumentarserie viser, at der gennem en årrække har været en usund og helt uacceptabel kultur på TV 2. Og jeg bliver bekræftet i, at det var rigtigt at igangsætte både en advokatundersøgelse og vores store kulturarbejde.

Efter dokumentarserien ’MeToo: Sexisme bag skærmen’ er TV 2 – ligesom i eftersommeren 2020 – omdrejningspunkt for debatten om sexisme. Og der er stor grund til at anerkende de modige kvinder, som står frem i dokumentaren med stærke beretninger, mener TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Selv om Anne Engdal Stig Christensen hverken kan kommentere konkrete sager eller enkeltpersoner, udtaler hun:

– Dokumentarserien bekræfter, at der gennem en årrække har været en usund og helt uacceptabel kultur på TV 2, og jeg vil gerne anerkende og takke kvinderne. Det er en vigtig historie at få frem, og det har ikke været let for de medvirkende. Udsendelsen bekræfter mig i, at det var en rigtig beslutning at igangsætte en advokatundersøgelse for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd på TV 2. Det har været voldsomt, og det er indlysende, at der har været et ledelsessvigt fra TV 2s side, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

– MeToo er et strukturelt samfundsproblem, og vi har set det afdækket i en lang række brancher. Fælles for dem alle er, at der er handlet for sent. Det samme er tilfældet her på TV 2, hvor der historisk ikke har været tilstrækkeligt fokus på den usunde kultur.

Et omfattende kulturarbejde

Foruden advokatundersøgelsen igangsatte TV 2 i eftersommeren 2020 et omfattende kulturarbejde med en fælles arbejdspladsvision for hele TV 2 og konkrete tiltag i forhold til ledelse, nye medarbejdere samt ligestilling og mangfoldighed.

– Som ledelse har vi et kæmpe ansvar for, at vi har en arbejdsplads med en sund kultur. Det er ledelsens ansvar at gå foran i det fælles arbejde med at skabe en arbejdsplads baseret på tillid, åbenhed og dialog. Vi er stolte over det, vi udkommer med, og det skal vi også være over vores fælles arbejdsplads, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

– Jeg tror, at vi i Danmark kommer til at diskutere #MeToo mange år frem i tiden, for kulturforandringer er et langt, sejt træk. Jeg håber også, at vi om nogle år vil se tilbage på MeToo og på denne debat som skelsættende for, at vi i Danmark er blevet bedre til at forebygge krænkelser og til at omgås hinanden med respekt og ordentlighed.

I forbindelse med advokatundersøgelsen har alle nuværende og tidligere medarbejdere haft mulighed for – uden tidsmæssig begrænsning – at lave indberetninger om deres oplevelser på TV 2.


———–

Foreløbige initiativer på baggrund af TV 2s kulturarbejde

TV 2s har i forbindelse med kulturarbejde arbejdet med ledelsesværdier, den hårde tone, sexisme, chikane og mobning samt mangfoldighed og ligestilling. På TV 2 er der sat gang i arbejdet med følgende initiativer:

  • En konkret politik om krænkende handlinger
  • Nyt fælles ledelsesgrundlag for hele huset
  • Kurser for alle ledere i forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger
  • Nyt onboarding-forløb for alle nye medarbejdere
  • Nyhederne har afholdt en samlet kultur- og strategidag for alle medarbejdere
  • Der er indført dialogmøder med fast frekvens.
  • Kurser i at give god og konstruktiv feedback
  • Information om whistleblowerordning
  • Øget fokus på ligestilling og mangfoldighed.