Undren over reducering på ledelsen i Dagplejen

Det er med stor undren, vi kan erfare at besparelsesforslaget ang. en reducering på ledelsen i Dagplejen er tæt på at blive en realitet. Vi vil appellere til, at I giver jer tid til at læse alle høringssvarene. Der er mange gode og begrundede bekymringer, fra både dagplejere, LMU , forældrebestyrelser, samt fra FOA. Hvordan … Læs resten af Undren over reducering på ledelsen i Dagplejen