Den 14. oktober 2021 blev det offentliggjort, hvem der blev valgt til Fredericia Ungebyråd. En af dem, der blev valgt, var Mille Dyhrberg, som efterfølgende blev valgt til Fredericias nye ungeborgmester.

Ligesom der hvert fjerde år er kommunalvalg, så vælges der et ungebyråd for en to-årig periode, der organiseres under Børne- og Skoleudvalget. Ungebyrådet mødes fire-fem gange om året, hvor de gennemgår de sager, der er på dagsordenen, og kommer med inputs, som skal være til gavn for Fredericias unge.

Men hvorfor stiller man op til ungebyrådet? I alt stillede 33 op, og Mille Dyhrberg havde en indgangsvinkel fra elevrådet, fortæller hun.

– Der var flere, der mente, at jeg havde et godt input. Jeg taler meget til elevrådsmøerne på skolen, og den her mulighed var endnu federe, og at jeg så blev valgt som ungeborgmester er bare en ekstra bonus, siger hun.

Grundet covid-19 har der været begrænset aktivitet, men Mille fortæller, at der har været et par møder indtil videre, hvor ungebyrådet har lært hinanden at kende, og de er også blevet præsenteret for det Fredericia Byråd. 

Af konkrete ting, som Mille og resten af ungebyrådet vil arbejde med nævner hun blandt andet følgende ting.

– De Orange Haller vil mange gerne have gjort noget ved, og i Det Grønne Rum skal der ske noget. Vi vil skabe aktiviteter med forældrene der, men det døde lidt ud, da der kom corona, siger Mille Dyhrberg.

Til dagligt går Mille på Erritsø Fællesskole afdeling Bygaden, hvor hun er engageret i elevrådet, og nu er hun kommet med i ungebyrådet. Det kunne blive en indgangsvinkel til at blive politisk aktiv på sigt.

– Min mor er inde i politik, og min far har været det, så det er noget, som jeg er vant til hjemmefra, men det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Jeg er med i ungebyrådet for de unges skyld, siger Mille.

Mille fortæller, at hun føler byrådet, som hun har mødt, har taget godt imod det nye ungebyråd. Hun håber, at de unges stemme bliver hørt.

– Vi tænker primært på de unge, og hvis der er noget, som man vil på skolerne, så lytter vi til det. Det kan være rum på skolerne, hvor man kan arbejde stille og roligt, eller det kan være ting i kantinen, som man vi kan gå videre med, siger Mille Dyhrberg.

Sidder man som ung, og har lyst til at stille op til næste valg til ungebyrådet, så fortæller Mille, at det som udgangspunkt ikke tager mange timer på månedsbasis.

– Indtil videre har vi haft et par møder i måneden, og det har samlet set taget omkring 3-4 timer. Det synes jeg er godt givet ud, hvis man vil være med til at gøre en forskel for byens unge, slutter Mille Dyhrberg.

Om Fredericia Ungebyråd:

Alle elever  på 13-17 år fra Fredericias skoler (folkeskoler, privatskoler og friskoler), samt ungdomsuddannelser har haft mulighed for at stille op til ungebyrådet. I det valgte ungebyråd er Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen repræsenteret. 

Fredericia Kommunes målsætning for Ungebyrådet er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner