Efter virksomhedens hidtil stærkeste regnskabsår præsenterer United Shipping and Trading Company (USTC) sin første samlede bæredygtighedsrapport, der viser udgangspunkt og ambitioner på tværs af koncernen. Rapporten er baseret på grundig dataindsamling på tværs af datterselskaber, herunder SDK FREJA, Unit IT, Uni-Tankers og Bunker Holding.

Det danske, familieejede United Shipping and Trading Company (USTC) kan i dag offentliggøre deres første bæredygtighedsrapport, der skitserer grundlæggende indsatsområder indenfor miljøpåvirkning, sociale tiltag og god selskabsledelse (Environment, Social, Governance – ESG), som skal fungere på tværs af Gruppen.

Klimapåvirkning, mangfoldighed, lighed og inklusion, compliance og god virksomhedsledelse er de bærende ESG-emner, som USTC sætter fokus på. Arbejdet med at formulere disse markerer den første formalisering af USTCs og datterselskabers igangværende strategi for at udvide og forbedre deres arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed.

Udover at skitsere de fire ESG-emner har USTC udført et grundigt arbejde med at undersøge og etablere baselines, så virksomheden er bedre rustet til at gribe disse centrale ESG-emner an, både transparent og velovervejet.

Mia Østergaard Rechnitzer, Chief Governance Officer og medejer af USTC

– At forpligte sig til at fremme og drive ansvarlig og bæredygtig praksis sker ikke alene ved at sætte mål. Det kræver hårdt arbejde, og det er det arbejde, vi nu har påbegyndt. At kunne fremlægge denne rapport handler både om at præsentere vores nuværende status samt at bruge solide data til at planlægge fremtidige, realistiske forbedringer indenfor ESG-rammerne. Dermed har partnerskab med eksperter, skabelse af basislinjer og etablering af en ramme for fremtidig rapportering været det første skridt i etableringen af en samlet tilgang til bæredygtighed på tværs af alle vores virksomheder, siger Mia Østergaard Rechnitzer, Chief Governance Officer og medejer af USTC, og tilføjer:

– At opnå konkrete tal og data på vores Scope 1-, 2- og 3-emissioner, vores virksomhedsdiversitet og compliance er afgørende for at kunne gøre en forskel og samtidig drive en god og bæredygtig forretning. Og mere end nogensinde før er god forretning også ansvarlig og progressiv forretning.

USTC har sit afsæt indenfor handel med brændstof til skibsfart, men har siden udviklet sig til også at dække brancher som blandt andet shipping og logistik, tankskibsrederi og IT. Industrier, hvor CO2-udledning spiller en stor rolle i Scope 3-rapporteringen. Fordi USTC er så tungt investeret i disse brancher, har virksomheden dog også en særlig mulighed for at facilitere en bæredygtig omstilling, for eksempel ved at introducere nye brændstoffer til shippingbranchen og optimere udnyttelsen af lastekapaciteten ved landtransport. Indsatsområder på tværs af selskaber som støttes helhjertet af USTC.

Tillige med muligheden for at afhjælpe klimapåvirkningen har USTC også gjort en koncentreret indsats for at fremme en mere balanceret kønssammensætning på tværs af USTCs virksomheder. Historisk set er brancherne for USTCs datterselskaber mandsdomineret, hvilket koncernen har en stærk ambition om at udfordre og ændre. Af samme grund har USTC valgt at fokusere på kønsforhold som udgangspunkt, men vil udvide omfanget til fremover også at omfatte områder inden for mangfoldighed, ligestilling og inklusion.

Bæredygtighed er et naturligt skridt for USTC

For USTC er ansvarlighed og god forretning to sider af samme sag. Mange af de fokusområder, som den nye bæredygtighedsrapport sætter under lup, har allerede været under behandling i årevis. Men gennem det formaliserede arbejde med rapporten er sproget opdateret, og der er defineret en mere tværgående og struktureret måde at arbejde og dokumentere indsatser og resultater på.

– Lige siden Torben Østergaard-Nielsen etablerede virksomheden for 41 år siden, har vi været guidet af hans grundlæggende værdier om købmandskab, lederskab og ordentlighed. Disse pejlemærker udmønter sig også i det igangværende arbejde med at implementere en formaliseret og langsigtet bæredygtighedsstrategi, hvilket gør bæredygtighed til et naturligt skridt for USTC og dets datterselskaber, siger Mia Østergaard Rechnitzer.

USTC, der består af flere virksomheder på tværs af vidt forskellige brancher, står over for en udfordrende opgave, når det kommer til en standardiseret procedure for bæredygtighedsrapportering; uanset om det er en global bunkerleverandør eller en dansk it-virksomhed, kommer hver branche med sin egen kompleksitet og unikke udfordringer. I arbejdet med at løse denne udfordring er USTCs første bæredygtighedsrapport lige så meget en milepæl for virksomheden, som den er en rettesnor for alle datterselskaber, der allerede viser dybt engagement i deres egen bæredygtighedsrapportering.

Datterselskaberne Bunker Holding, SDK FREJA og Uni-Tankers har allerede forpligtet sig til at tage ejerskab og ansvar for uafhængigt at rapportere om deres bæredygtighedsfremskridt.

USTC har indgået partnerskab med konsulentbureauet Deloitte om at udarbejde denne første bæredygtighedsrapport. Fremover vil USTC udgive en årlig bæredygtighedsrapport, der rapporterer på arbejdet med de fire ESG-emner: klimapåvirkning, mangfoldighed, lighed og inklusion, compliance og god selskabsledelse.

Find USTCs bæredygtighedsrapport på www.ustc.dk/sustainability