Byrådet vedtog mandag aften, at borgere i Middelfart Kommune kan få en kompensation, når de giver husly til fordrevne ukrainere.

Borgere i Middelfart Kommune kan nu få kompensation på 100 kroner pr. person pr. døgn, de har huset fordrevne ukrainere. Ordningen blev vedtaget på byrådsmødet mandag aften og bliver med tilbagevirkende kraft fra 11. marts 2022 og så længe Folketinget giver kommunerne mulighed for at kompensere.

Ordningen kommer til at omfatte borgere i Middelfart Kommune, som huser fordrevne ukrainere, der endnu ikke har fået opholdstilladelse. Kompensationen udbetales så længe ukrainerne venter på opholdstilladelse og Folketinget giver kommunen hjemmel. Når ukrainerne har fået opholdstilladelse, vil de i stedet modtage andre ydelser.

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

– Vi oplever en kæmpe opbakning fra borgerne i forhold til at tage imod de ukrainere, som lige nu kommer til Middelfart Kommune. Mange har ligefrem valgt at åbne deres hjem op, og give husly til de fordrevne ukrainere. Den imødekommenhed vil vi gerne kvittere for ved at give et tilskud til mad og andre fornødenheder siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Sådan får man kompensation

Administrationen af kompensationsordningen foretages af Borgerservice, hvor de fordrevne ukrainere skal møde op sammen med en fra deres værtsfamilie. Der skal ikke bestilles “almindelig tid”, når man vil søge kompensationen, i stedet ringer man til tlf. 2917 4668 og aftaler tid.

Navn og alder på dem, der er indlogeret, vil blive registreret, og kompensationen vil herefter blive udbetalt til værtens NemKonto.

Der kan udbetales for en uge frem, og hjælpen kan udbetales med tilbagevirkende kraft, fra den 11. marts 2022 – men naturligvis kun fra indflytningsdagen hos værtsfamilien. Der udbetales 100 kr. pr. døgn for hver ukrainer man har boende.

Kompensationsordningen kører så længe Folketinget giver mulighed for det, og kan anvendes indtil de pågældende ukrainere har fået opholdstilladelse efter særloven.