Vejle lancerer nu Europas første strategi for resiliens. Det sker som medlem af det globale netværk 100 Resilient Cities. Byer over hele verden har forpligtet sig til i fællesskab at udvikle og dele nye løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer.

Vejles strategi for resiliens præsenteres på en stor erhvervs- og netværkskonference torsdag 17. marts. Her vil bl.a. erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og Vikram Singh, Associate Director i 100 Resilient Cities, sætte rammerne for den internationale lancering.

– Jeg er stolt over, at Vejle nu kan præsentere Europas første strategi for resiliens, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard. Det går rigtig godt i Vejle lige nu, og på mange måder er vi privilegerede og har et godt udgangspunkt for det gode liv. Men som alle andre byer i verden bliver vi nødt til at forholde os til fremtidens udfordringer og forsøge at skabe nogle nye løsninger. Og det er vigtigt, at vi globalt kan dele erfaringer og lære af hinanden.

– Strategien inviterer til handling og samarbejde med borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og interesseorganisationer om at udvikle fremtidens robuste Vejle – det vi betragter som et sammenhængende og bæredygtigt velfærdssamfund, understreger Arne Sigtenbjerggaard.

Nye løsninger på Vejles og andre byers udfordringer
Strategien for resiliens fortæller om Vejle Kommunes fokus og indsatser i de kommende år. Vejle har valgt fire fokusområder: Den Samskabende By, Klima, Social Resiliens og Smart City. Strategien samler desuden 100 forslag til innovative løsninger på eksisterende og kommende markante samfundsudfordringer. Udgivelsen bliver løbende revideret i takt med, at fokusområderne og de konkrete innovations-projekter udvikler sig.

Skal skabe tryghed og fremme velfærd og investeringer
Vores klare mål er, at strategien for resiliens ikke blot vil bidrage til at minimere risiko og omkostninger, siger Jonas Kroustrup, Vejles chief resilience officer. Den skal også skabe en stabilitet, tryghed og et overskud, der fremmer vores velfærd, iværksætterånd, investeringer og erhvervsudvikling.

– Vejles deltagelse i 100 Resilient Cities er samtidig en unik mulighed for at samarbejde i internationale netværk og at få adgang til ny viden. På sigt vil 100 Resilient Cities udvikle sig til en markedsplads for løsninger på byernes udfordringer, som åbner et stort potentiale for virksomheder både i Vejle og resten af Danmark, understreger Jonas Kroustrup.

Masser af aktiviteter i uge 11
Konferencen finder sted midt i uge 11, og netop uge 11 har Vejle valgt at fylde op med en række spændende arrangementer. Udover konferencer i forbindelse med lanceringen er der nye utraditionelle tiltag. Climathon er f.eks. en 24 timers brainstorm på nye løsninger på Vejles klimaudfordringer, mens Hacklab er for Vejles studerende, der skal finde nye løsninger baseret på data.

Fakta om resiliens
Hvad betyder resiliens? Resiliens betyder modstandskraft eller robusthed over for de klimamæssige, sociale og økonomiske udfordringer, som individer, fællesskaber eller systemer måtte blive udsat for i det 21. århundrede.
100 Resilient Cities – flere end 700 byer fra hele verden har søgt om at være med i Rockefeller Fondens netværk 100 Resilient Cities, men kun 100 byer får plads. Af de byer, der blev udpeget i løbet af 2014 og 2015 er Vejle den eneste by i Nordeuropa. Andre byer er f.eks. Rio de Janeiro, Durban, Los Angeles, New York og San Francisco.
Formålet med projektet er, at byer over hele verden kan dele erfaringer og lære af hinandens måder at løse problemer på. Erfaringsudvekslingen skal styrke byers modstandsdygtighed over for både naturlige og menneskeskabte katastrofer. Udfordringerne er f.eks. klimaforandringer, folkevandringer, epidemier, terror, sociale udfordringer m.m.