Annonce

Manglende bemyndigelse og en for længst udløbet politisk beslutning er ærgerligt, men ikke noget der umiddelbart giver anledning til kritik fra Venstres gruppeformand, Pernelle Jensen. Hun fortæller, at coronataskforce ikke kan træffe politiske beslutninger, men hun roser deres arbejde, til trods for den manglende bemyndigelse.

Danske Digitale Medier har anmodet om aktindsigt i coronataskforcens bemyndigelse og eventuelle tidsmæssige begrænsninger. Til dette har vi modtaget følgende svar fra Fredericia Kommune:

– Der har ikke i kommunens journalsystem kunne fremsøges en ”..beskrivelse af coronataskforcens bemyndigelse til beslutninger, herunder en eventuelt tidsmæssig begrænsning”. Der er forespurgt i den afdeling som koordinerede i forhold til Corona i Fredericia Kommune om en sådan beskrivelse findes. Det gør der ikke, lød svaret fra Fredericia Kommune.

Dette betyder, at der ikke er nedfældet et funktionsområde eller givet formelle beføjelser til coronataskforce. Med andre ord har de ikke haft hjemmel til at træffe de beslutninger, der er blevet truffet. Endvidere forklares det, at der alene har været truffet en beslutning på et møde i økonomiudvalget i august 2020.

– I forhold til dine spørgsmål vedr. Corona Task Forcens henviser kommune til beslutning i økonomiudvalget af den 17. august 2020, hvor Fredericia Kommunens Corona Task Force nedsættes. Denne er at finde på kommunens hjemmeside under fanen, Politik, og herefter, Byråd og udvalg, skriver Fredericia Kommune.

Af dette møde fremgår det, at økonomiudvalget har besluttet, at der etableres en corona-taskforce, og opnormeres på hygiejne, isolationsfaciliteter, sikring af tilstrækkeligt lager af værnemidler, muligheder for udebesøg samt styrket kommunikationsindsats mm.. Desuden er det besluttet, at taskforcen nedsættes indtil videre med virke frem til årsskiftet. Der omorganiseres så forvaltningsområder, der er særligt påvirket af corona og corona-restriktioner ledes via taskforcen.

Annonce

Udover den meget klare tidsmæssige afgrænsning fremgår det også, at alle skolerejser frem til 31.12.2020 udskydes. Der er altså allerede her tale om en politisk beslutning af aflyse skolerejserne. Men her skal det bemærkes, at dette alene var gældende frem til årsskiftet 2020.

Venstres gruppeformand: Det formelle skal være i orden til fremtiden

Hos Venstre i Fredericia er det gruppeformand Pernelle Jensen, der ønsker at udtale sig i denne sag. Hun er, sammen med politisk ordfører, Peder Tind, blevet forholdt de oplysninger, der er kommet frem efter de indledende aktindsigter.

– Det er ikke min opfattelse, at coronataskforcen kan træffe politiske beslutninger, men de skulle håndtere en svær opgave, som gik på tværs af alle afdelinger og da den blev nedsat stod vi i starten af en epidemi, som ingen havde prøvet før og hvor der var behov for at kunne reagere hurtigt, forklarer Pernelle Jensen og fortsætter:

– Byrådet og økonomiudvalget holdt derfor også mange møder i starten af 2020, fordi vi stod overfor noget helt nyt. Vi kan helt sikkert lære af de erfaringer, som der løbende er blevet samlet op på.

– Det var nok de færreste, som på det tidspunkt troede, at epidemien ville vare i så lang tid. Hvis der er sat en udløbsdato på, skal det ses i det lys. Men politiske beslutninger skal selvfølgelig fremlægges politisk uanset, hvordan det er organiseret i forvaltningen, siger Pernelle Jensen.

I forhold til udløbsdatoen er der ikke megen kritik at spore fra Pernelle Jensen, da hun bliver bedt om at forholde sig til, at den beslutning fra august 2020 ikke længere er gældende.

– Hvis beslutningen fra 2020 ikke længere er gældende, så ville det have været fint at få den forlænget. Jeg synes, at coronataskforcen har løst en svær opgave rigtig flot og synes det er en god måde at håndtere komplekse tværgående opgaver på, svarer Pernelle Jensen.

Beslutningen om lejrskoler mener Pernelle Jensen ikke er politisk, men i dette tilfælde ville hun gerne have været inddraget.

– Vi er normalt ikke involveret i beslutninger om lejrskoler, men jeg ville da godt have været orienteret, når man aflyser alle lejrture, svarer Pernelle Jensen.

Coronataskforce er, såvidt Danske Digitale Medier er blevet oplyst, ikke længere i funktion. Men der er ting at lære til fremtiden, fortæller Pernelle Jensen.

– Der kan sagtens være andre gange, hvor der vil være behov for at nedsætte en tværgående taskforce og der skal vi selvfølgelig drage erfaringer for coronataskforcen og selvfølgelig skal det formelle også være i orden, svarer Pernelle Jensen.

Annonce