Der har været truffet politiske beslutninger i forvaltningen af en mand, der samtidig sidder i byrådet. Det er dybt utilfredsstillende, siger Venstres Pernelle Jensen. Hun har forlangt en redegørelse og den viser, at forvaltningen har truffet beslutninger, hun mener er meget politiske.

– Jeg synes det fremgår tydeligt af e-mails og i det svar, jeg har fået, at det er for at få forældrebetalingen sat kunstigt ned. Man har forsøgt med forskellige antal børn, indtil man rammer de her 146 børn, hvor forældrebetalingen er på et mere acceptabelt niveau for forligspartierne, siger Pernelle Jensen.

– Det her er meget tydeligt en politisk beslutning. Forældrebetalingen er politisk. Et flertal, uden Venstre, har besluttet, at den skal være 25 procent, men nu ender man på 24 procent. Vi ville gerne sænke den yderligere, men uanset hvad så skulle det have været diskuteret politisk, fortsætter Pernelle Jensen.

– Jeg synes begge beslutninger er meget politiske. Både niveauet for forældrebetalingen og det med at forvaltningen beslutter, at budgettet ikke skal genåbnes. Vi skal huske, at budgettet end ikke er vedtaget, da man opdager det her. Man burde have kaldt partierne sammen og forholdt dem de her oplysninger, forklarer Pernelle Jensen.

– Der er et hul i økonomien og et budget der ikke er retvisende, slår hun fast.

Meget kritisabelt

Pernelle Jensen er ikke sen til at komme med kritik af forvaltningens ageren. Hun virker chokeret over, at så tydeligt politiske beslutninger er truffet udenom det politiske niveau.

– Jeg synes det her er meget kritisabelt, og en helt klar politisk beslutning, der aldrig skulle være truffet på et administrativt niveau, siger Pernelle Jensen.

Har du tillid til at John Nyborg har truffet en faglig vurdering, som det fremgår?

– Jeg synes ikke, det er en teknisk model, som de siger. Det er børn, der er lagt ind, som ikke er her endnu. Det er børn, som skal flytte til eller blive født – og man bliver jo ikke født som fem-årig. Får vi så mange tilflyttere til byen, så er det meget over det, vi har set indtil nu. Det er kunstige tal, der er lagt ind for at ramme et, for dem, acceptabelt niveau. Det viser sig, at dagtilbudschefen (John Nyborg, red.) ender på et niveau, der er under det politikerne har besluttet, svarer Pernelle Jensen og fortsætter:

– Jeg synes, det er politiske beslutninger, der skulle træffes på politisk niveau. Det her skulle ikke være løst administrativt. Det her skulle være løst politisk. Der er tale om centrale beslutninger, der gør, at minimumsnormeringerne er truet. Det er noget, vi har lagt meget vægt på politisk, at vi genre vil ændre på. Vi ville gerne have været med til at finde en løsning.

Min frygt er blevet bekræftet

Pernelle Jensen har nu modtaget en redegørelse om forløbet, herunder en mailkorrespondance, der tydeligt viser, at det af lederen af dagtilbud, John Nyborg, der har truffet beslutninger, som burde være truffet politisk.

– Det er et kunstigt tal, der passer ind i modellen for forældrebetalingen. Det er ikke taget ud fra en prognose. Det er taget ud af det blå. Det viser alle de ting, jeg har fået, forklarer hun.

– I og med det nu er flyttet til første budgetopfølgning, så betyder det, at vi skal håndtere det fire måneder inde i året. Jeg synes, man burde kigge på det her område. Det kommer vi også til at kigge på. Venstre har stemt imod budgettet, men vi kommer til at skulle kigge på det her, for det hænger bare ikke sammen, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Nu har jeg fået alle de her mails og ved, hvad der er sket, jeg har fået svar på mine konkrete spørgsmål. Det viser det billede, jeg frygtede: At det var kunstige tal. Det synes jeg, vi skal reagere på. Det skylder vi hele området, forældrene og børnene. Der skal være balance.

Der er truffet politiske beslutninger af forvaltningen

Kan man sidde i ledelsen og være i byrådet?

– Jeg synes det skaber en uhensigtsmæssig tvivl. Det her var et valgkampstema for Venstre. Vi kan se, at det er konstateret lang tid før, men sagen er først færdig to dage efter valget og vi bliver først forholdt det efter valget. Det synes jeg skaber en usikkerhed, der ikke burde være, svarer Pernelle Jensen

Har John Nyborg, efter din mening, ageret politisk i denne sag?

– De beslutninger, der er truffet, skulle være forelagt det politiske niveau, så vi kunne have taget stilling til det. Venstre har ikke lagt skjul på, at det her er vigtigt for os. Vi er gået fra budgettet blandt andet på baggrund af børneområdet. Så det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at det her er vigtigt for Venstre, svarer Pernelle Jensen og fortsætter:

– Så når forældrebetalingen står til at stige så meget, og man ved det er politisk. Så skulle alarmklokkerne ringe, og man skulle forelægge det til det politiske niveau i stedet for at træffe beslutningerne selv. Man har konstateret en for høj forældrebetaling. Så skulle vi have mulighed for politisk at definere hvad den skulle være.

Ja eller nej: Har John Nyborg ageret politisk?

– Jeg synes, at han har truffet beslutninger, det viser de udleverede mails, der skulle have været forholdt det politiske niveau og som vi skulle have truffet beslutning om politisk fremfor, at de beslutninger blev truffet administrativt, siger Pernelle Jensen.