Først var der fejl i taksterne til de private tilbud på dagtilbudsområdet, men en redegørelse lavet for Venstres byrådsgruppe viser, at lederen af dagtilbud allerede fra september har kendt til en stor stigning i forældrebetalingen. Den information er aldrig nået til byrådet, selvom det var en mærkesag for Venstre. Problemet er særligt stort, fordi lederen af dagtilbud også sidder i byrådet for Socialdemokratiet.

– Vi bad om en redegørelse af flere årsager. Vi synes tidsforløbet så underligt ud og meget ulig det vi plejer, når vi får taksterne til godkendelse til anden budgetbehandling. Det var de ikke denne gang. Eftersom vi allerede drøftede det i september synes vi det var mærkeligt, at der skulle gå til slut november før vi fik taksterne på. Noget andet var at tilskuddene til private faldt så meget som de gjorde. Derfor spurgte jeg både til processen og taksterne, fortæller Pernelle Jensen (V).

Pernelle Jensen fra Venstre er rystet over, at takstsagen viser flere sider nu. Foto: AVISEN Her ses Pernelle Jensen (tv) sammen med Susanne Eilersen (O) og kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal.

– I forhold til tilskuddet, så viser redegørelsen, at der ikke er nogen der har undret sig over, at tilskuddene til de private falder så meget, fordi fokus har været på forældrebehandlingen. Der skulle et spørgsmål til før, de genberegnede og fandt fejlene i taksterne. Redegørelsen viser, at der ikke er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, at der har været et stort fald i de tilskud på det private område, fortsætter hun.

John Nyborg kendte tidligt til problemet

En aktindsigt i den redegørelse, der er sendt til Pernelle Jensen viser, at lederen af dagtilbud, John Nyborg, allerede meget tidligt i processen kendte til stigningen i forældrebetalingen. Men den information nåede aldrig det politiske niveau.

– Redegørelsen viser også, at der har været et meget stort fokus på forældrebetalingen, hvor ledelsen af dagtilbud allerede 29. september konstaterer, at der er en meget stor stigning på mellem 10-20 procent i forældrebetalingen. Men der er ingen, der har informeret det politiske niveau om, at forældrebetalingen er grunden til at taksterne ikke når til anden behandlingen, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

Redegørelsen viser blandt andet en tidslinje, der eksplicit viser, hvad der er sket hvornår og hvordan. Download hele indsigten her.

– Redegørelsen siger ikke noget om, hvorvidt John Nyborg har orienteret sin egen gruppe. Men taksterne er et vigtigt område for Venstre. Det har vi haft med til de sidste to budgetforhandlinger. Det lykkedes ikke med forældrebetalingen. Derfor er det påfaldende, at man konstaterer, at forældrebetalingen stiger, men ingen siger noget. Sagen bliver tilbageholdt og oplysningerne kommer ikke frem til de andre politiske partier, der har kæmpet for dette.

Tror du, at John Nyborg har tilbageholdt oplysningerne?

– Vi har jo kørt valgkamp på at forældrebetalingen skulle ned og normeringerne skulle op. Det har vi haft med til to budgetforhandlinger og i vores valgprogram. Det er meget mærkeligt, at man sidder på oplysningen om en stigning fra september til to dage efter valget, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Jeg ville genre have vidst, at der var en stor udfordring med forældrebetalingen. For så kunne vi have taget en politisk drøftelse. Det kom ikke frem før det kom til Økonomiudvalget. Vi stemte imod af flere årsager. En af grundene var, at forældrebetalingen skulle stige.

Flere børn regnes med, på trods af faldende børnetal

– Det man har gjort er, at man har lagt et højere børnetal ind. Det betyder, at man har lagt 146 børn mere ind i beregningen, til trods for at forældrebetalingen er presset af det lave børnetal. Tallene falder mere end prognoserne, men i stedet ligger man 146 børn mere ind. Det sætter økonomien og minimumsnormeringerne under et stort pres, forklarer Pernelle Jensen.

– Jeg ved ikke, hvor de børn er kommet fra. I sagen der gik til Økonomiudvalget stod der, at børnetallet falder mere end prognoserne sagde. Lige efter står der, at man indregner 146 ekstra børn. Fordi man indregner de børn, skal man følge området tæt, for holder dette ikke er der ikke lagt budget til de 146 børn. Så bliver området altså presset på økonomien – og så er minimumsnormeringerne i fare. Derfor synes jeg, det havde været nødvendigt, at inddrage det politiske niveau. Det er i to måneder, man sidder på oplysningerne, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Lederen af dagtilbud (John Nyborg, red.) ved allerede 13. oktober at flere børn skal tilføjes. Men vi hører først om det efter valget. Det er meget bemærkelsesværdigt. De 146 børn presser økonomien. Der er ikke lagt budget for de her 146 børn.

Det har været et buzzword ved de seneste budgetforlig, at budgetterne skulle være retvisende. Men det mener Pernelle Jensen ikke, at den her sag er et udtryk for. Tværtimod. Man har indregnet 146 børn, der ikke er afsat budget til. Det betyder, at hvis de her 146 børn kommer er der færre penge per barn end afsat i budgettet. Kommer der omvendt ikke 146 børn, mangler der en stor del forældrebetaling – og dermed falder serviceniveauet også.

– Jeg synes ikke, det her er retvisende. Det skaber udfordringer på minimumsnormeringerne også. Det har betydet enormt meget for Venstre. Nu ender vi med, at der enten kommer flere børn, end der er sat i budgettet eller at forældrene skal betale meget mere. Der er ikke afsat penge eller ressourcer til de 146 børn man har tilføjet. Man har kunstigt sat forældrebetalingen ned. Man kunne have truffet et politisk valg, fordi vi prioriterer børneområdet. Det gør man ikke her, siger Pernelle Jensen.

Meget direkte adspurgt: Tror du der har været politiske motiver i det her:?

– Jeg synes, det er meget uhensigtsmæssigt, når man sidder med en information og samtidig er byrådsmedlem for det borgmesterbærende parti, men ikke giver informationen videre. Man har tilbageholdt det i mere end to måneder, til lige efter en valgkamp hvor det har været en mærkesag for politiske modstandere. Det her viser endnu engang, at det er uhensigtsmæssigt med dobbeltroller. Det skaber en tvivl. Det er meget uhensigtsmæssigt, siger Pernelle Jensen.

AVISEN ville gerne have haft en kommentar fra John Nyborg, men denne skulle ikke udtale sig om sagen. Det fortæller direktør for Børn, Unge og Kultur, Mette Heidemann, der ikke selv var ansat på det tidspunkt, hvor beslutningerne i forvaltningen blev truffet.

– Det jeg kan sige er, at I har fået aktindsigt i sagsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvad der er foregået. Det er en uhensigtsmæssig proces og ikke optimalt, at politikerne først sent får den, siger Mette Heidemann.

Hvilke overvejelser har forvaltningen gjort sig i beslutningen om at udlade taktsbilaget?

– Jeg kan ikke svare anderledes end, at når vi ser på processen, har den været uhensigtsmæssig. Jeg kan ikke komme detaljerne nærmere. I mit tilfælde fordi jeg ikke var ansat. Nu har vi givet aktindsigt, så har vi kommet med de informationer, der er blevet bedt om. Det er det til mig oplyste sagsforløb. Nu er vi i en situation, hvor vi har givet aktindsigt til politikerne og det er den, vi henholder os til, svarer Heidemann.

Er det uhensigtsmæssigt, at lederen af området, samtidig sidder i byrådet, når der er tale om en sådan politiseret sag?

– Jeg synes, at det er sagen uvedkommende. Det her handler om aktindsigt. Der er ikke nogen tvivl om, at Fredericia Kommune har været i en særlig situation – også i budget og analyseafdelingen, slutter Mette Heidemann.