Der har vist sig at være fejl i beregningerne for taksterne til dagtilbuddene, en fejl der er gået uset gennem både Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Venstre gjorde opmærksomme på fejlen – og nu skal taksterne genbehandles.

Forvaltningen er ved en gennemgang af takstberegningen for 2022 på dagtilbudsområdet blevet opmærksom på en uoverensstemmelse imellem dette års beregningsmodel set i relation til 2021-beregningen. Taksterne på fritvalgsområdet er på denne baggrund revideret.

– Det er en genbehandling der er på byrådsmødet, for den var på d. 29. november. Efter det møde blev vi gjort opmærksom på fra de private institutioner, at takstberegningen for dem så mærkeligt ud. Rent beregningsteknisk giver det ikke særligt god mening. Derfor spurgte jeg ind til hvordan de er kommet frem til taksterne – og det viser sig, at der har været fejl i næsten samtlige takster til det private, fortæller Venstres Pernelle Jensen.

Rettelse kommer børnene til gode

Det kommer børnene til gode, at der nu bliver rettet i taksterne, siger Pernelle Jensen.

– Jeg er glad for at jeg spurgte ind og fandt ud af, at det er en fejl. Det her kommer børnene til gode. Vi skal passe godt på alle børn. Jeg er glad for, at fejlen nu er fundet og bliver rettet nu. Den har været både i Økonomiudvalget og i Byrådet. Jeg kan godt frygte, at havde man ikke spurgt ind, så var det ikke genberegnet. Det havde betydet meget stramme budgetter i den private del. Det er rigtig mange takster der er blevet en hel del lavere. Så selvfølgelig er jeg glad for at jeg spurgte og fejlen blev fundet. Det betyder mange penge til vores børn. Det er ærgerligt, at der var en fejl i første omgang, forklarer Pernelle Jensen.

Ved behandlingen i byrådet stemte Venstre imod taksterne. På trods af rettelserne stemmer de fortsat i mod.

– Vi har tænkt os at stemme imod igen. Vi stemte imod fordi forældrebetalingen stiger ret markant. Det er meget store stigninger vi ser. Venstre synes, at det skal være billigere og bedre at være børnefamilie. Derfor synes vi ikke at denne udgift skal lægges over på forældrene. Derfor stemmer vi stadig imod. Vi har fra start stemt imod, og gør det selvfølgelig også i aften, fortæller Pernelle Jensen.

Kræver redegørelse

Venstre kræver nu en redegørelse af forløbet omkring taksterne.

– Så er der den anden del af det, der handler om forløbet. Der har vi i Venstre bedt om en fuld redegørelse for hvad der er sket i sagen. Vi kan ikke forstå hvorfor det først kommer frem nu. Vi har fra september haft behandling af det her. Vi gik ind i en budgetforhandling, der blev vedtaget – og der gik lang tid før vi vedtog taksterne. Det er meget unormalt. Det gør, at de private institutioner de endelige budgetter og udmelde en takststigning. Det er ikke en ordentlig måde at behandle vores samarbejdspartnere. Derfor har vi stillet spørgsmål til hele sagsforløbet, som vi venter svar på, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Budgettet er indgået 26. september med en forligskreds. De nye takster er først vedtaget 29. november. Fra budgettet er vedtaget kender man grundlaget, så jeg har svært ved at se hvorfor det skulle tage så lang tid. Det er ikke godt nok, at vi giver institutionerne under to dage til at reagere.

– Jeg glæder mig over at det er en fejl. Det er ikke godt når der bliver lavet fejl. Men jeg er glad for, at det er en fejl, for det havde betydet stramme budgetter i institutionerne. Det kunne også have kostet på vores minimumsnormeringerne. Så det havde haft store konsekvenser, lyder det afslutningsvist fra Pernelle Jensen.