Demokrati- og borgerinddragelsen skal styrkes. Det er Venstres mål, når de den 25. januar fremsætter et forslag om genindførsel af spørgetid til byrådsmøderne. Ønsket sker på et tidspunkt, hvor det politiske uvejr raser i Fredericia, men også i et valgår, hvor særligt de unge kandidater mangler på listerne. Der mangler dog ikke politiske debutanter. Louis Lindholm – et kendt ansigt i Fredericia, debuterer som 66-årig for Venstre i Fredericia.

Han er blevet 66 år, og er og har gennem livet været et særdeles aktivt menneske med en stor berøringsflade og et stort engagement. Samtaler med Venstres borgmesterkandidat, Peder Tind, fik ham til at gå ind i politik. Nu håber han, at han kan være et frisk pust til lokalpolitikken, hvor han ønsker mere borgerinddragelse og har ideer til, hvordan det kunne ske. Louis Lindholm arbejder til daglig som Centerleder for Frivilligcentret i Fredericia og det er også i de socialliberale dele af Venstre, at han finder sit ståsted.

Louis Lindholm (V) vil knokle for lokaldemokratiet og de socialt udsatte

»Jeg har altid haft en stor interesse i politik, lokalpolitik og i lokalområdet generelt. Samtidig tiltaler Venstres partiprogram mig, så det var de aspekter, koblet til mange af Peder Tinds mærkesager på det sociale område, der talte til mig,« siger Louis Lindholm.

»Jeg vil arbejde for mere demokrati og indflydelse til borgerne. Jeg vil arbejde for, at der oprettes flere lokalråd i byområderne – også i centrum af byen. Vi har allerede mange gode frivillige folk i byen, der arbejder for landsbyerne, men vi skal også have borgere, der arbejder i byen. Jeg ved, at man allerede har forsøgt mange ting, og jeg har også selv deltaget i borgermøderne, men jeg tror, at det er vigtigt, at vi gør endnu mere for at inddrage borgene og dermed kommer tættere på hinanden. «

Et andet emne, der optager Louis Lindholm, er ensomhed. Der skal gøres noget ekstra på den konto, mener kandidaten. 

»Ser du på det sociale område, så er der mange udfordringerne i almindelighed, men i særdeleshed bliver det en kæmpe udfordring med ensomhed, herunder ufrivillige ensomme. Jeg tør slet ikke tænke på tallene, når coronakrisen er overstået. Jeg tror, at man vil se en fordobling i antallet, når man spørger til ensomhed, og det skal vi gøre noget ved, før det er for sent. Vi skal ikke bare se til, der skal igangsættes projekter og det skal være et stort fokusområde i vores samfund,« siger Lindholm.

Peder Tind (V)

Peder Tind er meget tilfreds med, at Louis Lindholm besluttede sig for at stille op for Venstre.

»Jeg ved, at Louis har fulgt meget med i politik på sidelinjen, så det er godt, at vi nu får ham på holdet. Han er en rigtig stærk kandidat og han har gode chancer for at lave et godt valg. Louis har fingeren på pulsen, og en stor pose erfaring indenfor ledelse, socialt arbejde og frivilligt arbejde. Et stykke arbejde, der er også er mit hjertebarn. Så det er en gave at få ham med,« siger Tind og fortsætter:

»Selvom vi afholdt opstillingsmøde i august, hvilket jeg i øvrigt er glad for – det kan man jo ikke nu, så er der stadig mulighed for at koble sig på holdet, alle der vil arbejde for at gøre Venstre stærkere er velkomne, men allerede nu har Venstre et stærkt hold. Det er en god blanding af Fredericias befolking.«

Ordentlighed og et ord er et ord

Det var flere samtaler med Peder Tind og Louis Lindholm over årene, der førte til det perfekte match. De er enige om, at aspekter som et ord er et ord og ordentlighed er blandt parametrene for den fælles interesse, og så vil de tale borgernes sager i kommunen. 

»Vi klikkede rigtig godt fra starten, og fra de områder, hvor jeg arbejdede, fik jeg et rigtig godt indtryk af Peder Tind. Vi lever i en tid, hvor mange har det godt, men jeg ser også mange socialt udsatte grupper, der har brug for hjælp. Det har vi været fælles om at arbejde med. Det er alt fra søndagsarrangementer, pizza-events og lignende indsatser, der har været sat i spil, men også sammenspillet med Fredericia Kommunes dygtige medarbejdere på området har været godt. Nu vil jeg gerne ind og gøre en forskel politisk også,« siger Lindholm og fortsætter:

»Der er nok at tage fat på. Se også på, hvor mange ældre, der bliver dag for i dag vores samfund. Jeg læste en rapport i VIVE, der satte fokus på, hvor mange borgere over 80 år, man ville se i kommunerne i årene frem. I Fredericia vil det være ca. 6000 mennesker. Heldigvis skal alle 6000 af disse ikke have hjælp eller en bolig. Men der skal være en politik for, hvad vi gør for denne gruppe, der har været med til at bygge det samfund op, som vi har i dag. Vi må imødegå de problemstillinger, der ligger og venter forude. Vi skal inddrage alle interessenter – fra de organiserede, Seniorråd, Ældresagen – men også de borgere, som ikke er med her. Det er en stor udfordring, der venter vores samfund.«

Louis Lindhold har foruden sit professionelle erhverv levet og lever et aktivt liv, hvor han blandt er næstformand i Trinitatis Kirkes menighedsråd, sekretær i Militærhistorisk Forening, arbejdet for Kræftens Bekæmpelse og i øvrigt besat en tidligere chefstilling hos PostNord, så det er der, han vil bidrage – med den brede vifte af erfaringer fra samfundets mange nuancer. 

Den 25. januar har Venstre sat lokaldemokratiet på dagsordenen – de vil gennemføre spørgetiden.

»Først og fremmest har vi arbejdet på at gøre mere for demokratiet gennem længere tid. Vi ønsker at styrke lokaldemokratiet, og har derfor samlet nogle pointer i en fællessag. Det handler om at komme med konkrete løsninger til, hvordan borgerne bliver hørt. Vi skal også se på, hvordan vi udfordrer hinanden bedst på debatten. Derfor har vi fremsat fire konkrete punkter og lagt op til et arbejde, der forankres i borger- og demokratiudvalget. Tanken er, at udvalget så kommer tilbage med forslag på, hvordan det kan udmøntes. Vi ønsker også at fremrykke byrådsmøderne fra 17 til 19.00, så flere kan være med,« siger Peder Tind. 

»Jeg er helt med på historien om, at man har haft spørgetid tidligere, og jeg er også med på, at det ofte var de samme mennesker, der kom til byrådsmøderne, men vi skal gøre noget for at inddrage borgerne noget mere igen – og det kan vi give dem mulighed for ved at genindføre spørgetiden. Vi kan ikke sagsbehandle i byrådssalen, så det er ikke disse sager, jeg tænker, at man tager der, men der tænker jeg, at vi skal arbejde med en model for, at man kan få foretræde for udvalgene. Lige meget, hvordan man vender dette emne, så skal vi gøre noget mere for at styrke vores demokrati. Vi skal ikke afskære borgerne fra deres muligheder. Jeg er med på, at udvalgsarbejde foregår i et lukket forum, men vi kan godt åbne op for borgerne, der kan fortælle om deres sager. Jeg hæfter mig også ved, at Borgervejleder Jesper Gottlieb i sin årlige rapport bemærkede, at udvalgene brugte ham for lidt. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal styrke dialogen med borgerne og arbejde med, hvordan vi kan modernisere vores demokrati,« tilføjer Tind.

»Vi vil desuden arbejde med høringsprocesserne, så vi får flere til at tage stilling til de vigtige emner, vi arbejder med løbende i vores kommunen. Vi fik eksempelvis ekstremt mange høringssvar, da vi arbejdede med mulighedskataloget – det berørte mange, og derfor hørte vi fra mange, men vi skal også have de andre sager til at blive attraktive for borgerne – og det kan ske ved mere borgerinddragelse. Vi styrker demokratiet, når vi hører fra Hr. og Fru. Fredericia,« slutter Venstrepolitikkeren.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer