Debat

Debat

Sparekniven hvæsser, kommunekasserne knirker og spørgsmål rejser sig. Hvad er den egentlige værdi af de millioner, der bliver pumpet ind i Fredericias spillesteder? Lokale populistiske politiker i kultur og idrætsudvalget opfører sig som udviklingsministre, deler gavmildt penge ud og får taget flatterende billeder hvor de poserer smilende og nyder et øjebliks opmærksomhed. De glemmer den væsentligste del. Projektstyring, tal...
Af Karsten Byrgesen, medlem af Kultur- og Idrætsudvalget og byrådsmedlem i Fredericia. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark  Fredericia er en by, hvor kulturen trives og, hvor der er et aktivt medspil fra borgerne i Fredericia og de rigtige mange gæster, der besøger Fredericia året rundt. Vores by har noget at byde på og vores kulturelle tilbud nyder godt af en meget stor...
En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at lidt over halvdelen af danskerne ikke kender til udredningsretten. Udredningsretten sikrer, at du som patient kan blive udredt inden for 30 dage og har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapaciteten. Retten er med til at sikre lighed i sundhed. Derfor er det også...
På grund af tomme butikker i gågade afsnittet i Danmarksgadee ønskes der åbnet for biler i gågaden. Årsagen til de tomme butikker er i dagspressen beskrevet som: krigen i Ukraine, epedimi, e-handel.  Husleje nieuviuet var ikke nævnt, men det er markedet der selv skal finde ud af det, hvad fandt du ud af marked ? Mht e-handel skulle der...
Debatten har kørt i Fredericia bl.a. angående vore bowlingcenter som blev lukket, da det havde en underskud på kr. 125.000 og kun åbnet 20 timer ugentligt og kun om formiddagen.Centret har tilsyneladende kørt i mange år med underskud, hvorfor mon der ikke blev gjort noget ved det for længst?Centret blev primært brugt af ældre, ensomme om formiddagen. Dem har...
Af Karsten Byrgesen, Politiker, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Nej tak til at reducere hastighedsgrænsen indenfor Fredericias bygrænse til 30 kilometer i timen og net tak til at forbyde kørsel med benzin- og dieselbiler indenfor bygrænsen i Fredericia. Jeg har noteret mig, at det lokale Socialdemokrati i Fredericia ved formanden for Teknisk udvalg – John Nyborg – finder det...
Af Jan Filbært, formand Retssikkerhed for alle Ja det er et spørgsmål mange har hørt stillet, når og hvis de har været i teatret for at se Jeppe På Bjerget. I Jeppe På Bjerget er det fordi hans kone er ham utro og hun slår ham, men hvis vi ser ind i nutidens verden hvor rigtigt mange mennesker er ramt af...
Næsten 43.000 unge stod i september 2023 udenfor arbejdsmarkedet på landsplan. Stærkt bekymrende, at antallet af disse unge ikke har udviklet sig mere i positiv retning, og det er tvingende nødvendigt med mere handling. Ligeså bekymrende er det, at nyeste tal viser, at mange af de unge der ufrivilligt er udenfor arbejdsmarkedet er i væsentlig risiko for et dårligere mentalt helbred. Vi skal lykkes langt bedre...
Hos Liberal Alliance ønsker vi et mere smidigt og effektivt kommunalt system, hvor fokus er på at hjælpe borgerne, ikke på at opretholde et komplekst bureaukratisk system. Det handler om at bruge ressourcerne bedst muligt og sikre, at borgerne og virksomheder får den bedst mulige service, uden at skatteyderne føler sig snydt. Derfor ser vi positivt på, hvad der...
Susanne Stenstrop Thosensen fra SF skriver et gribende læserbrev om, at de ældre fortjener ro, tryghed og faste teams. Hvis man ikke har fulgt SF’s handlinger i denne Byrådsperiode, kunne man let få det indtryk, at SF interesserede sig for de ældres ve og vel. Men intet kunne være mere forkert. Seniorudvalget lavede et forsøg med, at indfører det man kalder ”faste teams”, i...