Debat

Debat

Den hastige progression mod etableringen af en føderal EU-stat i Bruxelles vækker dyb bekymring i mig og nødvendiggøre en kritisk analyse af implikationerne for Danmark. Inden for en kort tidsramme har EU's forfatnings-udvalg vedtaget omfattende reformer af traktaterne, der vil danne grundlag for oprettelsen af en europæisk superstat med magten solidt centraliseret i Bruxelles. Et af de mest bekymrende aspekter...
Vi skal tage udgangspunkt i hver enkelt borgers behov og ressourcer, sikre tid til dem, der har særligt brug for det, og bruge de knappe ressourcer i sundhedsvæsnet bedst muligt. Det mener Diabetesforeningen, Lungeforeningen og KL, og derfor fremlægger parterne nu et fælles udspil med seks principper for, hvordan fremtidens behandling af kronisk sygdom bør se ud. Det danske sundhedsvæsen...
I den seneste udvikling indenfor medieverdenen, har JFM annonceret en massiv reduktion i arbejdsstyrken, hvilket har efterladt denne liberale observatører rystet - men ikke overrasket. Som en ægte liberal skal man spørge: Er dette et symptom på et større problem i den måde, vi ser på medier og markedsøkonomi? For de 57 medarbejdere, der har mistet deres job, er det...
I dag slår FOA dørene op til den 6. ordinære kongres. Det sker med et klart budskab til FOAs tillidsvalgte og fagbevægelsen - I dag har jeg et vigtigt spørgsmål, jeg vil stille vores kongres og vores 581 delegerede, når vi sammen skal finde FOA visioner for de kommende fire år. Hvorfor er vi her – hvad er vores formål? Sådan...
Hvis vi skal fastholde og tiltrække virksomheder i Produktionsdanmark, skal vi være et digitalt og teknologisk foregangsland. Regeringens nye digitaliseringsstrategi er et skridt i den helt rigtige retning. Regeringen har netop præsenteret deres forslag til en ny digitaliseringsstrategi. Dansk Metal roser regeringens udspil for at være et digitalt gearskifte. - I Danmark har vi højere lønninger end i udlandet, og vores...
Regeringens nye digitaliseringsstrategi rummer for lidt nyt i forhold til den betydning, som digitalisering har for vores samfund. Strategien spænder så bredt, at de 800 mio. kr., der er afsat over fire år, er de rene småpenge. Trods flere gode tanker og hensigter i dele af strategien, fx når det gælder om at nedbringe virksomhedernes indberetningsbyrde, hjælper strategien ikke...
Emnet er for vigtig til at overlade til politikkerne alene. Som borger i Fredericia kommune får du muligheden for at påvirke nogle af beslutningstagerne. Informationsindsamling: Først og fremmest giver det dig, en mulighed for at blive bedre informeret om nationale sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål. Forsvarsforliget har stor betydning for Danmarks sikkerhed og forsvarskapacitet, som borger kan det være nyttigt at...
Tak til de fem råd for at have igangsat denne vigtige debat om tilgængelighed i Fredericia kommune. Det er opmuntrende at se, at Udsatterådet, Folkeoplysningsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet og Idrætsrådet er gået sammen for at italesætte behovet for tilgængelighed og dermed yderligere være med til at fremme tilgængeligheden for borgerne i vores kommune. Tilgængelighed er et centralt emne, der ikke blot...
Med den kommende forhøjelse af ældrechecken bekræfter regeringen sit engagement i at skabe et samfund, der støtter sine ældre. For første gang i et årti vil pensionister i Fredericia og hele landet se en varig stigning i deres årlige ældrecheck - en stigning på 4.800 kr., som gælder fra 2025. Dette er ikke blot en justering, men et afgørende...
Af Niels Martin Vind, byrådsmedlem i Fredericia for Venstre Hver gang vi får en skattelettelse, så får vi større frihed til selv at disponere over vores løn. Derfor ærgrer det mig, at mange borgere i forlængelse af regeringens skattelettelser ikke får forklaret hvorfor skattetrykket i Danmark er afgørende for vores konkurrenceevne. Det hele drukner i ”… at de 200,- om måneden...